NYHETSBREV FRÅN SVINESUNDSKOMMITTÉN - MARS 2019
LÄS BREVET I WEBBLÄSAREN

Visste du att:

17% av Sveriges befolkning bor i Västra Götaland og 23% av Norges befolkning bor i det som blir Viken fylkeskommune.

Velkommen til vår nye hjemmeside

Gjennom høsten og vinteren har vi jobbet sammen med kommunikasjonsbyrået Bozzanova for å ta fram en splitter ny hjemmeside. Siden ble lansert i begnnelsen av februar og vi er utrolig fornøyde med resultatet. Vi har fokusert på gode bilder og en tydelig definert brukerflate for de ulike målgruppene våre. Følg med på hjemmesiden for å holde deg oppdatert på de ulike aktivitetene vi arrangerer.

Hur smakar en marin nationalpark?

Inom projektet Gränsen som attraktion har Svinesundskommittén inlett ett arbete om turism och lokal mat och arbetar med Kosterhavets och Ytre Hvalers nationalparker som ett case. I början av februari hölls en workshop på Koster med temat ”hur smakar en marin nationalpark?”. Workshopen resulterade i många goda idéer om hur man kan utveckla en hållbar matturism som kan locka besökare utanför sommarmånaderna. En arbetsgrupp bestående av representanter från de lokala turistorganisationerna, nationalparkerna och företagen har tillsatts för att arbeta vidare med resultatet från workshopen. Nya aktiviteter planeras under våren och uppdateringar kommer att postas på Svinesundskommitténs Facebooksida. Följ oss gärna där!

Gratistidningen Veckovis fanns på plats och skrev en artikel om workshopen på Koster – läs den här:

Nytt Interregprosjekt skal styrke marin næringsutvikling i Skagerrak

Det er et stort potensial for å utvikle flere bærekraftige bedrifter som nytter havet og råvarene det tilbyr. I Marint Grenseforum Skagerrak vil vi arbeide med små og mellomstore, samt nystartede marine bedrifter for å styrke deres utvikling og tilvekst.

Den 9 april kommer Marint Gränsforum Skagerrak att vara med och arrangera ett kunskapsseminarium om tonfisk i Sandefjord.  Sverige har ingen fiskekvot för tonfisk, men det har  Norge, beståndet har varit hotat men verker återhämta sig. Svenska forskare på SLU följer utvecklingen och samarbetar med norska forskare, och gör mätningar av antal tonfiskar. Att följa upp bestånden  för att se om de har återhämtat sig och om det finns en möjlighet att öka fisket är viktigt för framtiden.  Det blir en intressant dag i Sandefjord med dagsaktuell information om läget.

Grön tillväxt trä - Trä i byggnationer

Under våren erbjuder vi både föreläsningar och studiebesök för politiker, tjänstemän i kommuner och kommunala bolag samt företag.

Grön Tillväxt Trä kan utifrån behov i respektive kommuner göra olika insatser. Vi har i vårt nätverk många kunniga personer som vi kan anlita till er hjälp.

  • INFORMATION: Allmän information om byggnation i trä för tex kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnder, tjänstemän och kommunala bostads-/fastighetsbolag.
  • SAMLA ALLA INVOLVERADE: Information och diskussion om fördelar och farhågor med byggnation i trä, specifika frågeställningar enligt önskemål ex upphandlingsunderlag, ekonomiska, praktiska och tekniska frågor för berörda politiker och tjänstemän tillsammans
  • KONKRETA BYGGPROJEKT: Hjälp vid  frågeställningar inför och under byggprocessen vid val av materialet trä för ex berörda tjänstemän.
  • STUDIEBESÖK: Vi ordnar studiebesök enligt önskemål.

85 företagare deltog på seminariet Affärer i Norge

Norge tillsammans med Tyskland var Sveriges största exportmarknader 2018. Just därför är det viktigt att fler företagare får kunskap om vad som gäller för att skicka varor, personal eller etablera företag i Norge. Den 12 mars samlades några av de främsta experterna inom området. 85 verksamheter deltog och fick massor av tips om vad man ska tänka på när man gör affärer i Norge. Arrangörerna var Norsk-Svenska handelskammaren, Norges generalkonsulat i Göteborg, Svinesundskommittén (Interreg-projektet Gränsmöjligheters årskonferens) samt Regionalt exportcenter Västra Götaland.

Erfarenhetsmöte för att utveckla gränsregioner i Indonesien

Indonesiska ambassaden bjöd in Svinesundskommittén till ett erfarenhetsmöte tillsammans med en delegation från olika gränsregioner i Indonesien. Kommittén berättade hur vi, som en av tolv gränsregioner i Norden jobbar med hinder och möjligheter. Ambassaden betonade att vårt arbete var en värdefull erfarenhet som kommer att påverka deras huvudplan för att utveckla gränsregioner i Indonesien.

Innovativa och resilienta regioner

Svinesundskommittén deltar, som en av två gränskommittéer, i temagruppen Innovativa och resilienta regioner inom det nordiska samarbetsprogrammet. Arbetet inom temagruppen har bland annat resulterat i rapporterna Regional Economic and Social Resilience, The status, characteristics and potential of smart specialisation in Nordic regions och Governing the digital transition in Nordic regions som tagits fram av Nordregio. Svinesundskommittén har bland annat bidragit med ett case om aquakultur och digitalisering. Vi har genomfört två workshops med fokus på vilka behov/problem digitalisering kan lösa för mindre marina företag. Vi har även sammanfört en svensk företagare inom marina näringar med en grupp studenter på NMBU. Detta samarbete har lett till att man gemensamt försöker hitta digitala lösningar på att "skrämma" ejder/ærefugl. Ejder/ærefugl ställer till problem för företag som odlar musslor eftersom den årligen äter upp musslor för miljonbelopp. 

Ordförer har ordet

Kjære alle sammen.

Høsten 2019 er det kommune- og fylkesvalg i Norge, og vi står over en stor endring, Østfold fylkeskommune vil opphøre og vi blir en del av Viken fra 2020. Den nye fylkeskommunen består av Akershus, Buskerud Og Østfold fylke. Viken fylkeskommune blir Norges mest folkerike fylke med ca 1,2 millioner innbyggere.

Vi i Svinesundskommittén har over en lengre tid etterspurt hvordan Viken kommer til å påvirke vårt arbeide i Svinesundsregionen da vi er avhengig av et godt samarbeide med Viken. 12. mars hadde vi et samarbeidsmøte med representanter fra Østfold fylkeskommune, Västra Gätalandsregionen og representanter fra kommuner på svensk og norsk side fra vår grenseregion, for å se på veien videre.
På dette møtet ble vi fortalt at Svinesundskommittén vil få en rolle i Viken og at vi blir liggende under fylkesrådgivers kontor og avdelingen Utvikling og Tverrfaglig samordning. Vi som representerer Svinesundskommittén synes dette var et godt møte og vi fikk svar på de bekymringene vi har hatt med tanke på vår fremtidige eksistens. Jeg mener at det blir viktig etter valget å knytte til oss politikere som vil jobbe med disse sakene, som brenner for samarbeid på tvers av grensen og som vil være med på å utvikle vår region.

Vi har per dags dato ingen konkret løsning på hvordan vårt arbeide i Svinesundskommittén sammen med Viken fra 2020 skal løses, men jeg syns vi har fortalt sentrale politikere og administrasjon i Østfold fylkeskommune at Svinesundskommittén vil være en komité som vil bidra til et positivt samarbeid og at vi sitter på mye kunnskap som kan være nyttig for Viken.

Jeg ønsker med dette alle en riktig god vår.

Linda Engsmyr

MARS
28

Grundläggande kurs i Facebook och Instagram i Mellerud

APRIL
4

Grundläggande kurs i Facebook och Instagram I Halden

APRIL
25

Seminar om tre og helse i Halden

MAI
8

Seminar om tre og klima i Sarpsborg

APRIL
2

Kurs i Business Manager (Facebook) i Strömstad

Det har blivit allt viktigare för företag att synas i sociala medier och därför bjuder projektet Gränsen som attraktion, som drivs av Svinesundskommittén och Visit Østfold, in till workshops om sociala medier. För dig som arbetar aktivt med marknadsföring på sociala medier

APRIL
9

Konferanse: tunfisk

Verdens største tunfiskart, makrellstørja, er tilbake i norske farvann. Også i Skagerrak og Oslofjorden, etter mer enn 30 års fravær. Hvordan skal vi forvalte denne ikoniske fisken i framtida og hvem skal få lov til å fiske den?

APRIL
11

Minimässa med olika byggsystem i trä

Möt nio producenter av massivträblock, prefabricerade planement och moduler. Lyssna till intressanta föredrag och framgångsrika exempel! En unik möjlighet för dig som arbetar inom bygg, arkitektur, konstruktion, som beställare el dyl att träffa möjliga leverantörer till dina objekt.
 

MAJ
7

Studietur till Bohuslän

Nu arrangerar vi en tredje studietur i gränsregionen – i april 2018 besökte vi Dalsland, i oktober gick turen till Østfold och nu bjuder vi in till en studietur till Bohuslän. Ta chansen att lära känna bohuslänska turistentreprenörer samtidigt som du får inspiration till ditt företagande. Du får dessutom möjlighet att ta del av några smultronställen i Bohuslän.

OM OSS
Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och regionerna Østfold och Västra Götaland, med syfte att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna. Kommittén jobbar på mandat av medlemmarna och Nordiska ministerrådet.  Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter.

SVINESUNDSKOMMITTÉN | SE-452 80 | STRÖMSTAD, SVERIGE info@svinesundskommitten.com | Tel +46 706 48 60 79 | www.svinesundskommitten.com