NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 11 SEPTEMBER 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Sweden Rock - mer än en festival
Skapar intäkter för besöksnäringen och stärker bilden av Blekinge
110 miljoner kronor. Det är vad festivalbesökarna, bosatta utanför Sölvesborg, spenderar i Sölvesborg de tre dagar som Sweden Rock Festival pågår i Norje. Det visar den turistekonomiska kartläggning som genomfördes under sommarens rockfestival.

Att Sweden Rock Festival har en stor påverkan på besöksnäringen i Sölvesborg och Blekinge är väl känt. Men kan man mäta det och hur mycket spenderar turisten under festivalen? För att få svar på frågan har Region Blekinge, Sölvesborgs kommun och Sweden Rock Festival AB låtit HUI Research göra en undersökning bland slumpmässigt utvalda festivalbesökare mellan den 4 och 6 juni. Undersökningen visar att de tillresta turisterna, spenderar 110 miljoner kronor under Sweden Rock.
Den genomsnittliga dygnskonsumtionen för turisterna var 1044 kronor. Ungefär hälften av konsumtionen gick till restauranger, kaféer och nöjen, 22 procent till shopping och souvenirer och 10 procent till logi. 

Av den genomsnittliga dygnskonsumtionen på 1044 kronor spenderade besökarna 656 kronor inne på festivalområdet och 388 kronor spenderades utanför området.

Det innebär att besökarna totalt spenderar närmare 11 miljoner kronor per dygn utanför festivalområdet, totalt närmare 40 miljoner kronor, främst på logi, drivmedel och livsmedel under festivalens tre dagar.
Turistkronan. Genomsnittlig dygnskonsumtion i procent inom respektive kategori.
Sweden Rock Festival hade i somras 33 000 betalande besökare. Utöver detta, som inte finns beräknade i siffrorna, kommer drygt 2500 samarbetspartners, funktionärer och journalister som även de spenderar pengar på mat, boende och annat utanför festivalområdet. I genomsnitt besökte festivalbesökarna på Sweden Rock festivalen under tre dagar.

– Det är mycket intressanta siffror som visar på det vi hela tiden pratar om i besöksnäringen, vem det är som tjänar pengar och hur mycket på våra besökare, säger Leif Wictorén, länsturismchef vid Region Blekinge. Besökarna spenderar pengar på varor och tjänster i näringar som inte är inblandade i festivalen, men som alltså är en del av besöksnäringen. Alla som tar del av pengarna bör gå med i Visit Blekinge och därmed bidra till arbetet att skapa en levande besöksnäring under resten av året.
Foto: Lars Nyman
De flesta av de tillfrågade turisterna, 92 procent, angav att Sweden Rock var enda anledningen till att de kom till Blekinge och Sölvesborg. Hela 73 procent av turisterna övernattade i kommunen och stannade i genomsnitt fyra nätter.

62 procent av de turister som övernattade på festivalen kan tänka sig återvända till Sölvesborg och Blekinge i andra syften än att besöka Sweden Rock.
Liksom vid många andra festivaler är camping den absolut vanligaste boendeformen. Av de övernattande besökarna bodde 77 procent på kommersiella boenden medan 22 procent övernattade i eget fritidshus, hos släkt och vänner eller annan icke-kommersiell camping.

HUI drar slutsatserna att evenemanget skapar en plattform för samverkan – en ”vi”-anda för hela Blekinge och att evenemanget stärker kittet mellan människor. HUI anser även evenemanget skapar en entreprenöriell aura som smittar av sig på andra, att Sweden Rock bidrar till besöksströmmar utanför högsäsong och att musikfesten skapar goda ambassadörer för Sölvesborg och Blekinge.

Under festivalen fungerar flera ideella föreningar som funktionärer. De föreningar som gör största insatserna får in flera hundra tusen till föreningskassan. 
Läs hela rapporten här
INDIREKTA EFFEKTER ENLIGT HUI
  • Sweden Rock stärker varumärkena Blekinge och Sölvesborg.
  • Ger medialt genomslag; lokalt, nationellt och internationellt.
  • Sweden Rock har gått från att vara en marginell företeelse till en institution, större än själva festivalen. Exempel på det är att Sveriges Radio P1 gjorde inslag om festivalen.
  • God intäktskälla för ideella föreningar.
  • Kulturlivet stärks.
  • Evenemanget är en plattform för samverkan.
  • Bidrar till besöksströmmar utanför högsäsong.
  • Stimulerar till återbesök.  
  • Skapar gemenskap och kollektiva minnen.
  • Stärker kittet mellan människor.
September
30
ANMÄL DIG HÄR
Sista chansen: anmäl dig senast på tisdag till Blekingedagen 2015
Om kulturen som verktyg i samhällsutvecklingen
Blekingedagen är öppen för alla som är intresserade av Blekinges utveckling. Programmet vänder sig till politiker, planerare, pedagoger, människor som arbetar med sjukvård och hälsa, arkitekter, ja alla som arbetar med människors och samhällets utveckling.

Vi bjuder på en spännande dag där vi ska visa att vi med kultur kan bygga ett kreativt, hållbart och framgångsrikt Blekinge.
Besöksnäringen ger mervärde

Intäktsbasen. Det kallar vi de företag i Blekinge som har sina intäkter i en marknad utanför regionen. Företag i intäktsbasen tillför intäkter till regionen som ger förutsättningar för serviceföretag och offentlig service inom Blekinge.

Precis som en nation behöver exportintäkter behöver vi i Blekinge det också. En anställd i intäktsbasen genererar möjligheter för två anställda inom regional handel och service. Se en informationsfilm om intäktsbasen.

I Handelns Utredningsinstitut, HUI:s, undersökning ser vi tydligt att Sweden Rock som är en del i besöksnäringen är en viktig näring att räkna med och som kompletterar den regionala intäktsbasen.

I vår regionala utvecklingsstrategi, Blekingestrategin, har besöksnäringen lyfts fram dels som en potential som kan lyfta bilden av Blekinge genom att synliggöra Blekinge genom flera besökare och dels som en viktig näringsgren med utvecklingspotential.

Genom samverkan mellan näringsidkare, aktörer och det offentliga inom ramen för Visit Blekinge AB stärker vi möjligheterna för Blekinge att utvecklas som besöksmål där även företag och aktörer kan stärkas genom samverkan. Samtidigt är det viktigt att vi håller i de ambitioner vi gemensamt format i Blekinges strategi för besöksnäringen och att näringen i Blekinge fortsatt har ett starkt engagemang och driv för Visit Blekinge.

Fler aktörer behöver engagera sig för att vi ska nå målen i strategin, framförallt de som har en betydande intäkt i besöksnäringen. Visit Blekinge är vår gemensamma plattform för att utveckla Blekinge som besöksmål och som i sin tur gör att fler företag inom besöksnäringen växer och skapar mervärde i regionen.
 
Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.