”Sätt ljus på natten”
Workshop 13 mars 2018
Syfte med dagen:
SKL har tagit fram en rekommendation för att stötta kommunerna i kvalitetsarbetet på särskilda boenden för äldre med fokus på natten. Rekommendationen antogs av SKL:s styrelse den 20 januari 2017. Under det närmaste året ska rekommendationen spridas och implementeras. Vi vill belysa de fyra delarna i vad rekommendationen ”Sätt ljus på natten” innebär för kommunerna, ge information från SKL inklusive och ge erfarenheter från andra delar av landet samt utbyta erfarenheter i Fyrbodal om hur vi kan arbeta för brukarnas bästa på natten.

Program:

08.30 Inledning, Karolina Christenson vård och omsorgschef i Mellerud
 
08.45-10.15 Sätt ljus på natten ur SKLs perspektiv,
Marja-Leena Komulainen och Kjell Thuné, SKL
 • Förutsättningar, utgångspunkter och vad händer sen.
 • Exempel från andra kommuner.
 • Om de fyra delarna i rekommendationen:
  - Individens fokus
  - Väl utvecklad välfärdsteknik
  - Personalens arbetssätt och tekniker
  - Ledning och styrning
10.30-11.45 Workshop
Workshop med frågor om vad rekommendationen innebär för brukarna, personalen och cheferna samt om hur processen ser ut och hur ni möter utmaningarna som är förknippade med rekommendationen.
 
Dialog runt bord med ca 8 deltagare
Avslutning med utvärdering och prioritering av förslagen i olika kategorier som vi kan arbeta vidare med i kommunerna och gemensamt i Fyrbodal.

Inbjudna:
Socialchefer, chef för vård och omsorg, chefer för nattpersonal, andra som berörs av rekommendationen inklusive politiker.

Datum och tid:
13 mars 2018, kl. 08.30-12.00. Kaffe från kl. 08.00. Lunch ingår om du anger det i anmälan.

Plats:
Quality Hotel Vänersborg

Kostnad:
Kostnadsfritt, (anmälan är bindande och vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras 500 kronor).

Anmälan:
Anmälan sker senast den 25 februari via nedanstående länk.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras 500 kronor. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Avanmälan sker till kansli@fyrbodal.se.

Eventuella frågor besvaras av:
Lis Palm
FoU-Socialtjänst
Fyrbodals kommunalförbund
Tfn: 0733-358522
E-post: lis.palm@fyrbodal.se
 


KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN