Socialpedagoger i skolan  
               nätverksträff 18 maj 2018


      Nu har vi en ny nätverksträff för dig som
             arbetar som socialpedagog i skolan.
 

Under 2016 och 2017 har vi haft flera nätverksträffar för socialpedagoger i Fyrbodalsområdet. 

Socialpedagogen har en viktig och unik möjlighet att påverka, stötta och hjälpa barn och ungdomar i deras liv och i skolan. Nu arrangerar Hälsokällan ytterligare en träff.

Temat för träffen bygger vidare på temat för de senaste träffarna, kollegial handledning och handlar om utmaningar/problem i yrkesrollen och vilka lösningar vi har kring detta.

Vi arbetar vidare utifrån er yrkesroll och Lill Langelotz modell kring kollegial handledning.


Målgrupp
Socialpedagoger som arbetar med barn och ungdomar i skolan i någon av Fyrbodals kommuner. 

Program och plats:
Fredagen den 18 maj 2018 kl. 08.30-12.00

Plats: Hälsokällan, Strömstadsvägen 48, Uddevalla.

Arrangör
Hälsokällan/Fyrbodals Kommunalförbund
 
Anmälan
Senast den 10 maj 2018 via vår anmälningslänk!

Avgift
Gratis för regionalt anställda samt de kommuner som tecknat avtal med Hälsokällan (Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Orust, Dalslandskommunerna, Vänersborg och Uddevalla. För övriga kostar det 500 kr/deltagare 

Kontakt
Anne-Sofie Skälegård (0522-44 08 51), anne-sofie@halsokallanfyrbodal.se


Läs mer om Hälsokällan