Nyheter från projektet September 2016
Nu knyter vi ihop alla trådar i projektet!

Eftersom vår stora och spännande Interreg-projekt har 27 partners i tre länder blir det extra viktigt att knyta ihop alla trådar med jämna mellanrum. Varje månad träffas därför Koordineringsgruppen, där projektledningen mötet delprojektledare och koordinatorer för att prata ”helhet”, status, synergier och gränsregionala möjligheter. Ett annat verktyg är våra 3-månadersrapporteringar från delprojekten och våra 6-månadersrapporteringar till Interreg-sekretariatet.
 
Ett annat sätt att fånga ”helheten” blir vår konferens den 21 november (9.30-14.00, Köpenhamn) där vi vill samla alla i projektet för att knyta samman alla olika delar. Hur långt har vi nått och hur tar vi resultaten vidare? Vi varvar redovisningar, konkreta ”cases”, diskussioner och nya korsbefruktningar. Vår förhoppning är att så många av er som möjlig anmäler er till dagen. Kom i håg att anmäla er här: https://statuskonference.nemtilmeld.dk/1/
 
Nyhetsbreven, twitterkontot och hemsidan syftar också till att göra alla delaktiga i projektprocesserna. Har ni förslag på intressanta saker att skriva om i nyhetsbrevet så tveka inte att höra av er till Solveig Hvidfeldt Larsen solveig.hvidtfeldt.larsen@regionh.dk. Och glöm inte att gå in på vår hemsida www.scienceandsociety.eu för att se vad som händer i projektet – nu finns där exempelvis ett kalendarium där vi gärna  lägger in information om era kommande events. Vi hoppas också att alla följer projektets twitterkonto - @ESSMAXIV_CBSS

I vanlig ordning är det full aktivitet i delprojekten. Den 14 september samlades Steering Committe i delprojektet MAX4ESSFUN. 16 nya 6-månadersprojekt för unga forskare fick positiva besked, så nu är totalt 51 experimentprojekt godkända. Många unga forskare är i full gång och andra är redo för uppstart. Efter en intensiv uppstartsperiod är nu alla rutiner på plats och delprojektet kör med full styrka. Från projektledningens sida är vi riktigt glada över att se det goda och konstruktiva samarbete som utvecklats mellan de åtta universiteten i Sverige, Norge och Danmark och dessutom med ESS och MAX IV. Här behöver man inte tveka om det gränsregionala värdet i samarbetet! Workshops, sommarkurser och ett årsmöte med nätverkande forskare (Lund 6-7 oktober) är andra komponenter på gång i delprojektet.
 
Också i övriga delprojekt är det fullt med aktiviteter igång. I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer om bland annat Welcome Reception inom delprojektet ”Välkomnande av internationella talanger” och en Teknikworkshop som Regional Leverantörsbas” höll i Lund.
 
Bästa hälsningar från oss i projektledningen
/Eskil, Jakob, Kristina och Johanne
 

Nya powerpoint- och wordmallar/-skabeloner

Nu finns det nya mallar/skabeloner för word och powerpoint på webbplatsen. De har tagits fram av delprojektet Internationell attraktionskraft och är så snygga att de ska kunna användas av samtliga projektdeltagare.

Det rör sig både om en powerpoint-mall/skabelone med flera olika layoutmöjligheter och om två word-mallar/skabeloner, en för brev och en för rapporter.


Mallarna/skabelonerna kan hämtas på scienceandsociety.eu

Welcome reception på Københavns Rådhus
D. 31. august åbnede Københavns Rådhus dørene for den første internationale velkomst reception, som bød velkommen til både Greater Copenhagen og det sydlige Sverige. Rådhushallen var fuld af liv og der var boder med mad og informationer, som de hundredevis af glade gæster kunne besøge.

Læs mere om eventet her
Do’s and don’ts in Swedish and Danish everyday life
 


Samme dag også på Rådhuset havde projektet en workshop om “Do’s and don’ts in Swedish and Danish everyday life”, hvor internationale talenter fra både Sverige og Danmark hørte om kulturforskelle mellem landene og grinede af alle de klassiske misforståelse som kan opstå.
 
På dansk betyder ’glasögon/glasøjne’ for eksempel ’ögon av glas’ og en ’korv med brød’ er en ’korg med bröd’ som ofte forveksles med ’korv (pølse) med bröd’. Blandt deltagerne var der stort engagement og der blev stillet mange spørgsmål, som gjorde alle klogere på ’social life’ i de to lande.


Nätverkande på Teknikworkshop
Mirko Menninga på ESS, Johan Alexon på MAX IV och Antonio Bonucci XFEL (Hamburg) pratar med moderator Anna Hall på UIC om hur industrin/företag kan bli bättre på upphandling/udbud till forskningsanläggningarna

Den 28 september höll delprojekt Regional Leverantörsbas en Teknikworkshop i Lund.  Dagen innehöll föreläsningar, workshops och utställningar. Med 135 anmälda deltagare blev det ett intensivt och kreativt utbyte av idéer och kontakter mellan industri/företag, forskningsanläggningar och akademi i ett cross border-perspektiv.

Hur använder vi projektets spelregler?
 


På Teknikworkshopen den 28 september var deltagarna till största delen män, vilket är helt naturligt eftersom målgruppen i dagens läge har stor manlig övervikt. Detta balanserades med att moderatorn/facilitatorn var en kvinna – Anna Hall från UIC, som är en av delprojektets viktiga aktörer.  Ett smart och enkelt sätt att bryta ett ensidigt könsperspektiv, och helt i linje med vårt projekts spelregler.

Läs mer om spelreglerna här

Månedens partner:
International Citizens Hub/Lunds kommun

Vi har i denne måned talt med Lisa Andersson fra Lunds Kommunes International Citizens Hub. Lisa er en del af ’Välkomnande av internationella talanger’ arbejdspakken, der fokuserer på at skabe et grænseregionalt netværk for fagfolk, der arbejder med at modtage internationale talenter til Øresundsregionen.

Det er blevet til en snak om at være med til at skabe noget nyt og unikt og betydningen af det gode samarbejde og entusiasmen blandt delprojektets partner.
 
Hvilke projektaktiviteter er I med i?
Vi er med i en del forskellig aktiviteter fx expat events, international talent forum, kickstart program, et stakeholders network og så skal vi i gang med at lave leisure guides.
 
The International Citizens Hub er et nyere initiativ i Lund og Skåne, hvor de arbejder for at hjælpe virksomheder med at modtage og fastholde deres internationale talenter. Lisa bruger 25% af sin tid på projektet og resten af tiden på at få huset godt i gang med alle deres events og aktiviteter. ’Heldigvis spiller de to ting godt sammen’, fortæller Lisa.
 
’Helt konkret har vi afholdt to større events inden for projektet. D. 3. Februar 2016 afholdt vi ’Working in the Øresund Region’ med ca 40 besøgende i huset, hvoraf halvdelen kom fra den danske side af sundet og hvor 15 nationaliteter var repræsenteret. Deltagerne fik en guided tour rundt i Lund og oplæg om mulighederne for at søge arbejde i både Region Skåne og på den danske side, samt et oplæg om kulturforskelle mellem  Danmark og Sverige. Og så var vi med på Welcome Reception d. 31. August 2016 på Københavns Rådhus’ (se artikel ovan).
 
Lisa fortæller også om et spændende spouse-program med 9 moduler, som de har udviklet sammen med ESS, Arbetsförmedlingen og Susanne Mattsson fra Invest in Skåne ’Programmet hjælper de medfølgende ægtefæller med at søge job både i Sverige og Danmark. Vi har de først 29 deltagere fra 16 nationaliteter i gang nu og de er meget positive. Så vi har allerede planer om at starte to nye forløb i 2017.’
 
Hvad giver det jer at være med i projektet?
’Projektet har givet os en mulighed for et formelt tæt samarbejde med aktørerne på den danske side af sundet, hvilket er helt fantastisk. Desuden giver det en mulighed for at komme i tæt dialog med vores egne myndigheder her i Sverige, fordi de ser hvor vigtigt et område det er.’
 
Er der noget som har overrasket dig i projektet?
’Det har været en stor overraskelse for mig, at folk er så villige til at dele deres viden med os. Det er meget positivt at være en del af et teamwork, hvor alle brænder for samme sag, og at ønsket om at tiltrække og fastholde talenter i regionen på ingen måde skaber en konkurrence mellem os. Vi ønsker sammen at skabe et flow for talenterne og gøre det så nemt som muligt at søge arbejde og bo på begge sider af sundet. Selvom vi som et nyt hus, helt naturligt kan bruge mange af de ting International House allerede har god erfaring med, så oplever jeg, at mine partnere på den danske side er meget nysgerrige på vores ideer og åbne overfor at prøve nye ting af, og på den måde bliver det også ’give and take – not just take’. Det er en utrolig positiv oplevelse at være en del af det fælles arbejde.’
 
Hvordan tænker I at forankre aktiviteterne, når projektet er slut?
Vi vil gøre hvad vi kan for at fortsætte ’cross border’ samarbejdet, for sammen er vi stærkere og kan tilbyde vores borgere en meget bedre service. For eksempel vores ’International Talent Forum’, som er et elektronisk panel, hvor expats løbende får spørgeskemaer om hvordan de oplever det at bo og arbejde i regionen, det skal vi selvfølgelig bevare. (se link her
 
Vi hjælper gerne andre
’The International Citizens Hub vil også gerne hjælpe virksomheder med at rekruttere talenter og har en masse værktøjer til det, som virksomheder i regionen kan få glæde af. I det hele taget er vi kun lige begyndt og jeg glæder mig til alle de spændende aktiviteter vi skal lave for vores talenter i fremtiden,’ slutter Lisa af.

Du kan læse mere om International Citizens Hub her.


Kalender

Save the date – grænsehindringskonference 15. December

Delprojektet grænsehindringer afholder deres slutkonference d. 15. December 2016 fra 9.30-13.00 på Crowne Plaza i København. På konferencen vil deres liste over vigtige grænsehindringer og mulige løsningsforslag blive præsenteret. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Konference: Hvor langt er vi nået? d. 21. November 9.30-14.00
Projektets første år er gået, og vi glæder os til at samle alle delprojekterne i København d. 21. november. Vi skal gøre status på vores resultater og se frem mod de næste to år.

Læs mere om arrangementet og hvordan du tilmelder dig her

Strategisk Forum i København d. 10. Oktober 9.30-14.00
Science Village Scandinavia – hur utvecklar vi forskningssamverkan i ett gränsregionalt perspektiv?


Læs mere om arrangementet og hvordan du tilmelder dig her

DECEMBER
15

LÄNK TILL KALENDARIET