Nyhetsbrev WSP Analys & Strategi, oktober 2016

Läs detta brev på webben

Besök oss gärna på:

Urbanisering i förorten och i himlen

Urbanisering är ett populärt ord. Det många tänker på när man säger urbanisering är de centrala delarna av en stad. Faktum är dock att mycket av den utveckling som sker i städerna inte sker i de mest centrala delarna utan i förorterna. Vilken roll har förorterna i städernas tillväxt, vilket näringsliv trivs i dessa delar av staden och hur är ”livet” i förorten. Spännande frågor! För att få mer insikt i dessa frågor samarbetar WSP med Södertörns Högskola i ett stort projekt på temat ”Återskapa förorten”.
Internationellt tar sig urbaniseringen en del extrema uttryck och ett sådant uttryck är höjden på skyskrapor. För 100 år sedan var de högsta byggnaderna 250 meter. Under 60-talet hade de börjat nå 500 meter. Idag planeras skyskrapor som kommer att vara 1000 meter. Dubbleringstakten är 50-60 år. 2070 har vi kanske skyskrapor som är 2000 m höga. Se www.skyscrapercenter.com.
 
Kunskap om de växande städerna är WSPs favoritgren. Hör av er om ni vill veta mer.


Fredrik Bergström, ekonomie doktor
Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi

WSP Analys & Strategi deltar i ett unikt forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap.

Stockholm växer så att det knakar och ska bli Europas mest attraktiva region för investerare, invånare och besökare. Staden vill också bli hållbar, ur både socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Samtidigt finns stora sociala, ekonomiska och politiska spänningar. Förorter som brinner är bara ett av många tecken.

För att vända utvecklingen och skapa ett bra Stockholm för alla startar Södertörns högskola i höst det omfattande forskningsprojektet ”Att återskapa förorten i fragmenterade landskap”

Nytt tänk genom en Centrallänk

Byggbolaget Veidekke har tillsammans med Bilsweden gett WSP Analys & Strategi uppdraget att sondera möjligheterna till ett alternativ till Östlig förbindelse som är den välkända och omdebatterade motorvägstunneln som är tänkt att binda samman södra och norra länken i Stockholm.
 
Ett problem med den sträckning som just nu är mest trolig för Östlig förbindelse är att den blir lång, att restidsnyttorna därför blir lägre liksom den potentiella betalningsviljan för att använda vägen.

WSP blir expertrådgivare åt Trafikverket

WSP Analys & Strategi fått i uppdrag att sitta med som expertrådgivare inom Trafikverkets tematiska arbete för att se över potential till ökad småskalig sjöfart i Sverige. Uppdraget är i grunden ett Regeringsuppdrag som uppkommit som konsekvens av införande av regelverk för sjöfart på inre vattenvägar (det femte transportslaget) samt Regeringens Maritima Strategi.

Möjligheter och konsekvenser i fokus när WSP utreder förutsättningen för elbussar i Västmanland

I samband med att delar av bussflottan i Västmanlands län behöver förnyas har beslut tagits att utreda förutsättningarna för en eventuell övergång till eldrift i en del av bussflottan. För att avgöra om det är rätt att gå vidare med en mer detaljerad utredning kring var och hur elektriska bussar bäst införs i länet har kollektivtrafikförvaltningen i Västmanlands län gett WSP i uppdrag att utreda frågan med en bred ansats med hänsyn både till tekniska, organisatoriska, miljömässiga och samhällsekonomiska perspektiv.

Tillväxtens drivkrafter - varför växer vissa regioner mer än andra?

Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för det mesta som vi tar för givet. I rika länder kan man satsa mer på privat konsumtion av varor och tjänster. Man kan också satsa mer på offentlig service som skola och vård. Mer resurser skapar också bättre förutsättningar att investera och därmed skapas förutsättningar för en fortsatt hög ekonomisk standard i framtiden.

100H, WSPs framtidsstipendium 2016

100H är casetävlingen där studenter gör upp mot andra studenter från Sveriges bästa högskolor och universitet om chansen att vinna WSPs Framtidsstipendium. Caset släpps den 11/11 klockan 11:00.

"Jag är trött på den ensidiga bilden av ett attraktivt boende"

Maria Pleiborn diskuterar expertrollen och bostadsfrågor i senaste numret av Fastighetstidningen. Maria är demograf och senior konsult på WSP Analys och Strategi.

Regionernas kamp – vinnare eller förlorare?

Läs årets upplaga av ”Regionernas kamp”. Rapporten visar hur det står till för tillväxtens drivkrafter i våra svenska regioner och kommuner. 

"Regionernas kamp" presenterar fakta om vilka regioner som växer och vilka som går tillbaka. Nära kopplat till detta är åldersstrukturen i riket såväl som på region- och kommunnivå. ”Unga” regioner har en stor arbetskraftspotential. ”Äldre” regioner står inför stora utmaningar. 

Aktuella Analyser

Skriften Aktuella Analyser lyfter fram några av de 700-800 intressanta projekt som WSP Analys & strategi årligen är inblandade i.

Dela detta email: