UTBILDNING 14 November 2018
                       "Sex, normer och
           jämställdhet på lättare svenska"

Målgrupp: personal som arbetar på SFI eller på gymnasieskolans introduktions-program, modermålslärare och studiehandledare"

 

Hälsokällan bjuder in till ännu en utbildning till dig som arbetar på gymnasiets Introduktionsprogram, på boenden med ensamkommande flyktingungdomar, på SFI o s v. Denna gång med fokus på SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och rättigheter).

Målgrupp

Personal på Boenden för ensamkommande flyktingungdomar, personal på Gymnasieskolans Introduktionsprogram, SFI-lärare, modersmålslärare, studiehandledare m fl.

Program
Onsdagen den 14 November 2018 kl 09.00-16.00

- Inledning
- Bakgrund
- Varför arbeta med ungdomar som är födda utanför Sverige, ungdomar på Introduktionsprogrammen, SFI, samt ensamkommande flyktingungdomar kring frågor som rör SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter).
- Teori och praktik. Vi varvar teoretiska perspektiv med praktiska övningar och reflektion. Utbildningen bygger på de fyra materialen
  • "Hur säger man - ett material om Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter",
  • "Sexualundervisning på lättare Svenska",
  • "Hitta Rätt" samt
  • "Lätta Sexboken".
(Här kan du hitta materialen)


Plats och arrangör
  • Plats: Hälsokällan, Strömstadsvägen 48, Uddevalla
  • Arrangör: Hälsokällan, Fyrbodals Kommunalförbund
Om Utbildningen
Hälsokällan har tagit fram en helt ny och unikt kombinerad utbildning för personal som arbetar med ensamkommande flyktingungdomar på boenden eller inom ramen för gymnasiets Introduktionsprogram, studiehandledare, modersmålslärare m fl. Utbildningen fokuserar på att främja personalens kunskaper inom sex och samlevnadsområdet för att främja den sexuella hälsan hos ungdomarna. Utbildningen tar sin utgångspunkt i fyra referensmaterial som samtliga fokuserar på ungdomar som kommit som ensamkommande till Sverige.

Anmälan
Senast den 6 November 2018 på vår anmälningslänk

Avgift:
200 kr för regionanställd personal i Fyrbodal samt för de kommuner som tecknat avtal med Hälsokällan (för övriga 600 kr/deltagare).

Kontakt
Anne-Sofie Skälegård (0522-44 08 51) anne-sofie@halsokallanfyrbodal.se


Läs mer om Hälsokällan