NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 26 SEPTEMBER 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
En tredjedel av personalen inom industrin
går i pension de kommande tio åren
Teknikcollege är ett av verktygen för ny kompetens
Sverige står inför en stor utmaning att fylla behovet av medarbetare med kvalificerad industrirelevant utbildning. De närmaste tio åren går omkring 30 procent av de som idag arbetar inom teknik- och industribranschen i pension. Samtidigt utvecklas den svenska marknaden globalt.

Med en global marknad ställs höga krav på kompetensförsörjningen till svenska företag. I takt med en mer avancerad produktion ökar behovet av kvalificerade medarbetare, både tekniker och ingenjörer.

Många av Blekinges företag är verksamma inom teknik- och industribranschen. Med tanke på den stora pensionsavgången som väntar inom ett decennium är just kompetensförsörjningen avgörande för om företagen ska ha möjlighet att utvecklas och kunna möta den globala konkurrensen.

Kraven på utbildning för att kunna arbeta inom industrin är annorlunda idag än för några decennier sedan. De arbeten som kräver minst treårig gymnasieskola blir allt fler.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden kräver generellt sett bredare kompetenser. Företagen söker därför anställda som är teoretiska praktiker och praktiska teoretiker, det vill säga en bredare typ av kompetens.

Digitaliseringen inom industrin ökar hela tiden. Maskinparker inom industrin är i stor utsträckning datorstyrda. Maskinoperatörerna kan programmera sina maskiner och i många fall styr processoperatörer arbetet via datorer i kontrollrummet.

Teknikcollege arbetar med just kompetensförsörjning inom teknik- och industribranschen. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Teknikcollege fokuserar på certifierade utbildningar som riktar sig mot bland annat automation, industriteknik, tillverkning, stål och metall, skog, kemiteknik, gruvor, livsmedel och finsnickeri. Behoven av medarbetare är stora inom dessa branscher.
Delta Blekinge – ska attrahera elever till teknikyrkena
Ett initiativ för att locka nya medarbetare till teknik- och industribranschen är Delta-projektet. Initiativet kommer från en grupp arbetsgivare i Blekinge, främst inom teknikområdet. Tanken med Delta Blekinge är att hjälpa lärare att hitta externa föreläsare från näringslivet som passar läroplanen och är till hjälp i lärarens projekt.

Området är brett med många olika teman och ämnen, exempelvis meteorologi, medicinsk teknik, hållbarhet samt musik och ljudvågor. Målet är att höja elevernas intresse för tekniska ämnen.

Arbetet inom Delta Blekinge leds av en arbetsgrupp med lärare och representanter från näringslivet. Lärare och skola framför sina behov och Delta Blekinge tar fram förslag på lämpliga föreläsare.
Kompetensplattform för bättre matchning

Människors kompetens och företags och organisationers möjlighet att rekrytera är en viktig faktor för Blekinges utveckling. Därför har Region Blekinge ett uppdrag att kartlägga och synliggöra näringslivets och organisationers efterfrågan på kompetens och utbudet av utbildningar i regionen.
 
Genom att synliggöra denna karta kan vi bättre rusta utbildningssystemet för framtidens Blekinge.
Samverkan mellan kluster, science parks, Blekinge Tekniska högskola och andra utbildningsaktörer är andra viktiga plattformar där kompetensförsörjning liksom forskning och utveckling är centrala.
 
Trenden är tydlig, konkurrensen om kompetenser ökar ständigt och för regioner utanför storstäderna är den särskilt kännbar. Särskilt utsatta områden är teknik och industri liksom vård och omsorg. Till detta finns också utmaningar som exempelvis specialkompetenser inom nischade områden och att hitta arbete eller utbildning till medflyttande.
 
Det arbetas på många fler fronter i Blekinge för att möta utmaningarna än vad vi har plats att nämna här. Bland annat pågår flera initiativ för att rusta ungdomar inför framtiden till exempel Blekinges unga lyfter.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.