NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 24 OKTOBER 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Dags att göra en ny kulturplan
– viktig för utvecklingen av Blekinges kultur
Blekinges regionala kulturplan har bara varit aktuell i två år och redan är det dags att göra en ny. Denna gång kommer arbetet med planen att göras på ett annat sätt.

Under arbetet med Blekinges regionala kulturplan för 2015-2017 kom det fram önskemål om satsningar inom bland annat dans och konst.

Enligt planen ska det i Blekinge etableras ett regionalt konstresurscenter och dansen ska utvecklas, både för amatörer och professionella.

- Tack vare kulturplanen har vi fått loss resurser, både statliga och regionala, för att påbörja arbetet, säger Lisa Andersson, kultursamordnare på Region Blekinge. Det handlar främst om att utveckla den professionella dansen, och skapa ett regionalt konstresurscenter.

När det gäller dansen handlar det om att skapa tillfällen för Blekingeborna att kunna besöka dansföreställningar i Blekinge och att utveckla infrastrukturen för den professionella dansen. Med ett regionalt konstresurscentrum är målet att arbeta långsiktigt med att initiera och stärka samarbeten och projekt av hög konstnärlig kvalitet. Konstresurscentrat ska också skapa och underhålla lokala, regionala, nationella och internationella nätverk.

Nytt för denna period är att dialogen med civilsamhället genomförs tillsammans med Ideell kulturallians (IKA). IKA kommer under hösten att kartlägga de ideella föreningarna i Blekinge och deras behov, med fokus på ungdomsföreningar.
Det är även nytt att dialogen med yrkesverksamma kulturutövare kommer att föras genom ett kulturskaparsamråd.

Kulturskaparsamrådet arrangeras i samarbete med Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS). Yrkesverksamma kulturutövare kan alltså påverka planen genom kulturskaparsamrådet. Representanterna i kulturskaparsamrådet ska diskutera förutsättningarna och behoven för de yrkesverksamma kulturutövarna inom varje kulturform.
Kulturplanen är en del i den så kallade kultursamverkansmodellen och ligger till grund för det statliga stödet till regionernas kulturverksamheter.

Malena Sandgren, chef för verksamhetsområde kultur och fritid vid Region Blekinge betonar också att vi fördjupar samarbetet med våra grannregioner.

- Sedan länge har vi organiserat samarbete med exempelvis Kronoberg och Kalmar inom biblioteksutveckling, dans, film och teater, säger Malena Sandgren. Nu har vi även ett mer utvecklat samarbete med hela södra Sverige.

Den nya kulturplanen ska ut på remiss till sommaren 2017 och gälla 2018-2020. Beslut tas av Region Blekinges styrelse i oktober nästa år. Kulturplanen är en av pusselbitarna för att utveckla ett attraktivt Blekinge enligt Blekingestrategin för att få fler att flytta hit, fler företag att investera och etablera sig här och få fler att besöka Blekinge.
Här är några av de möten som ska genomföras till årsskiftet
10 november 2016
Möte med studieförbunden.

11 november 2016.
Föreningar och institutioner ges tillfälle att samtala om sin verksamhet och om tankar för framtiden med Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd. Gruppdiskussioner.

14 november 2016.
Tillsammans med IKA (Ideell kulturallians) dialog med den ideella sektorn.

18 november 2016.
Kommunernas presidier för kultur- och fritidsnämnder träffar Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd.
Tid ännu ej fastställd
I samråd med KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) starta ett kulturskaparsamråd.

30 november
Mingelkväll i Karlshamn för yrkesverksamma inom KKN (kulturella och kreativa näringar).

16 december 2016
Möte i kultur- och fritidsnämnden med KLYS och IKA om professionella kulturutövares och civila samhällets behov.
Kulturplan för samverkan och prioriteringar

Planer och strategier är viktiga för samhandling och prioriteringar. Det har den nuvarande kulturplanen visat. Kulturplanen är en av flera planer och strategier som är en del av genomförandet av vår regionala utvecklingsstrategi – Blekingestrategin.
 
En bra process i framtagande av planer gör utmaningar och styrkeområden tydliga. Det syntes i förra kulturplaneprocessen där konst och dans särskilt lyftes fram som en utmaning och ett behov för Blekinges kulturliv och attraktionskraft.
 
Kulturen är betydelsefull för den regionala utvecklingen, både när det gäller professionell kultur men även den kultur som skapas genom idella krafter i civilsamhället. Det handlar inte bara om att uppleva kultur utan även om att kunna delta - att vara en del av den.

Kulturlivet är en viktig pusselbit för kreativitet och innovation men även för folkhälsa och livskvalitet. Kulturen är också banbrytande på många sätt genom engagemang och mångfaldsarbete eller det som vi allt mer uttrycker – intersektionalitet - att utgå från eller att se till individen, oavsett exempelvis ålder, kön eller etnicitet.
 
Kulturen i Blekinge är särskilt stark i arbetet med barn och unga. Jag hoppas att den kommande processen med kulturplanen också kan involvera fler unga människor – att forma vår kultur för livskvalitet och ett attraktivt Blekinge – också för unga människor att bo, besöka och verka i Blekinge.
 
Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.