NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 3 OKTOBER 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Smartare välfärd och bredband åt alla
Digitaliseringen är här för att stanna och vi behöver öka takten för att det offentliga ska hänga med i förändringen. Vi behöver utveckla den digitala infrastrukturen, tjänster och innehåll parallellt. Det var några slutsatser från Blekinges e-dag som förra veckan hölls i Ronneby.

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn fram till år 2025. 

- Det är en digital transformation som är igång som påverkar hela samhället i grunden på väldigt många områden, exemplifierar Per Mosseby, direktör för avdelningen för digitalisering på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Skivbutikerna är borta, Google ersätter till viss del biblioteket, Blocket slår ut radannonserna i tidningen.

Undersökningar som SKL har gjort visar att bara två av tio medborgare tycker att kommuner och landsting lever upp till deras digitala förväntningar. Vad behöver vi då göra för att dra bättre nytta av digitaliseringens möjligheter?

- Vi behöver mod att göra reenginering av hela tänket, vilja ligga i framkant och ha en tillåtande kommun, menar Anna Pegelow, strateg på avdelningen för digitalisering på SKL. Ska det hända något måste vi se till oss själva och inte sitta och vänta på att andra ska göra något. Om det tar för lång tid att göra det större på nationell nivå kanske det är lättare att börja mindre så att det blir rimligt.

Andra framgångsfaktorer är samverkan och att dra nytta av marknaden och civilsamhället till exempel genom att göra data tillgänglig (open data). Det finns också grundläggande förutsättningar som behöver finnas som bredband överallt, e-legitimation och digitala offentliga meddelanden som ersätter myndighetspost brevledes.

Ett konkret exempel är samverkanssajten, deladigitalt.se som släpps i höst. En strukturerad plattform för offentliga aktörer att hitta goda exempel och samarbetspartners för digitala initiativ.

- Hellre fortkörningsböter än parkeringsböter – vi kör på nu! avslutade Anna Pegelow.

Bild nedan: Anna Pegelow presenterar SKL:s undersökning om digitala vanor.
Presentationer från e-dagen 2016
Blekinges digitala utmaningar - Tobias Johansson, projektledare CeSam Blekinge och Rikard Svensson, bredbandskoordinator ger sin syn
Vår region står inför en stor utmaning vad gäller digitala tjänster och digital infrastruktur. Dessa två områden är fullständigt beroende av varandra dvs utan den ena faller den andra. Det regionala bredbandsmålet att 2020 ska minst 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till en internetanslutning på minst 100 Mbps måste ses som ett delmål i arbetet med digitaliseringen. Självklart måste alla få ta del av samma möjligheter vad gäller digitaliseringen oavsett var man befinner sig eller verkar. Så att erbjuda detta till 100 procent av befolkningen måste vara det absoluta målet. Bredbandsmålet är teknikneutralt så det gäller att använda sig av alla tillgängliga tekniker, teknologier och tillvägagångsätt. Den som gör detta på bästa och effektivaste sätt är den som lyckas att lägga goda förutsättningar för ett digitalt förberett samhälle.
 
Några av de viktigaste aspekterna vid etablering av digital infrastruktur är en långsiktig strategi, stort engagemang från politiker och tjänstemän samt samverkan mellan samtliga parter då alla måste vara med och kämpa för att nå målet om vi ska lyckas utveckla Blekinge till en attraktiv och välmående region.

En annan viktig pusselbit i att lyckas med digitaliseringen tror vi är att titta på gränssnittet teknik och människa, det är ju lätt att låta sig förföras av de tekniska möjligheterna men glömma bort människan. Även normer och beteenden spelar en viktig roll här.

En ny nationell bredbandsstrategi förväntas vara klar i början av 2017. Arbetet med att revidera den regionala bredbandsstrategin kommer att startas under hösten. Till det arbetet kommer alla kommuner, Landstinget och Länsstyrelsen i Blekinge att bjudas in. Arbetet beräknas slutföras under 2017. Region Blekinge har from 2016 ansvaret för den regionala bredbandsstrategin och kommer att leda arbetet.

Även den regionala digitala agendan håller på att revideras. Bland annat kommer vi att arbeta med det på Blekingedagen 2 november. Ett nytt insatsområde ”Näringsliv” är tänkt att läggas till. Här kommer arbeten som pågår inom Smart Produktion, Intelligent Logistik och Internet of Things finnas. Vi tittar även på att få med initiativ inom säkerhet, robusthet, autonoma system och maskinlärning. Vi kommer också jobba med att göra den regionala digitala agendan och de resultat som kommer fram mer tillgängliga för fler i Blekinge. Läs om den regionala digitala agendan via länken nedan. Vill du vara med och bidra till ett digitalare Blekinge, skicka in en beskrivning av ert projekt eller initiativ till tobias.johansson@netport.se.
Trendbrott för digitalisering och digital infrastruktur

Målsättningen om god tillgång till digital infrastruktur har länge varit högt på agendan. Samtidigt har efterfrågan inte synts utifrån ett samhällsperspektiv och detta har ju också en förklaring i utvecklingstakten  på tjänstesidan.

I Blekinge kan detta också ses mot bakgrund av att vi historiskt har en bra ADSL-utbyggnad som gjort att vi klarat oss rätt väl med detta med dagens utbud – vilket också är en anledning till att andelen fiber-utbyggnad är låg jämfört med andra regioner i Sverige.

Nu kan vi se att även landsbygden är påtryckare och drivkraft, både för att stärka landsbygdens konkurrenskraft men även för att befintliga telestationer börjar läggas ner. Detta som ett led i att tekniken har passerat sin livslängd och behöver ersättas med moderna alternativ.

Uppdraget om bredbandskoordinatorer i hela Sverige (till regionalt utvecklingsansvariga) från den nationella nivån och PTS blev ett välkommet uppdrag.  Med detta inleds också ett arbete med att inte enbart revidera Blekinges bredbandsstrategi utan även att lyfta frågeställningen till politik och ledningsnivå som en samhällsbyggnadsfråga i våra kommuner och landsting.

Att hitta formerna för samplanering och prioritering mellan infrastruktur och bostadsplanering liksom koppling till utveckling av
e-tjänster och e-förvaltning är central. Samverkan och samplanering är förutsättningar för att vi ska bli framgångsrika.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.