NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | TORSDAG 3 SEPTEMBER 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Välmående företag
En förutsättning för ett attraktivt Blekinge
Välmående företag är en förutsättning för att Blekinge ska upplevas som en attraktiv region dit människor vill flytta, leva och utvecklas. Utvecklingen förutsätter en tät samverkan mellan näringsliv och offentliga aktörer.

Region Blekinges roll är att arbeta med de breda penslarna. Det är Blekingestrategin som anger riktningen för detta arbete, för Region Blekinge och för alla andra aktörer i Blekinge
Vi kan inte stötta enskilda företag men kan med finansiella medel medfinansiera insatser för att exempelvis skapa nya strukturer och stötta företagskluster.

Nedan kan du läsa fyra exempel på sådana satsningar där regionala tillväxtmedel och EU:s regionala utvecklingsfond kommer att bidra till Blekinges och Sydsveriges utveckling.
Riskkapital ska stärka Blekinge-företag
ALMI Invest Syd Fond II är en riskkapitalfond som ska användas för investeringar i företag med utvecklingspotential i Skåne och Blekinge under kommande femårsperiod.

– Vår uppgift är att hitta drivna entreprenörer med idéer som kan utgöra grunden till viktiga tillväxtföretag i Blekinge och Skåne, säger Lars Persson på ALMI Invest Syd.
Läs mer
Anders Borgehed vid Olofströms Näringsliv AB leder klustret Techtank.
Techtank - nytt kluster för teknikföretag
Samarbetet i det nybildade klustret Techtank med bas i Olofström ska stärka konkurrenskraften hos teknikföretagen i regionen.

– Jag upplever att företagen idag ser sig mer som samarbetspartners än som konkurrenter. Allt fler affärer kräver spetskompetens inom olika områden, säger Anders Borgehed som leder klustret.
Läs mer
SICAHT – på jakt efter nya marknader
Uppdrag: att genom innovationsprocesser kartlägga områden inom hälso- och sjukvården som behöver utvecklas och koppla ihop dessa behov med innovativa företag.

I takt med att vår värld digitaliseras och vi själva utrustar oss med mobiltelefoner, datorer och läsplattor växer marknaden för tjänster och produkter kring digital hälsa.
Läs mer
SICAHT:s innovationsprocesser går ut på att identifiera behov och problem i verksamheten som kan lösas med digitala tjänster.
Blekinge får allt bättre företagsklimat
Blekinges kommuner blir allt bättre på att ge service till företagen. Det visar en större analys som Tillväxtverket gjort. Bland annat visar undersökningen att småföretagen i Blekinge allt mer sällan anser att kommunala regler är ett hinder för tillväxt.
Läs mer
Samverkan för Blekinges attraktivitet

Samarbete är Blekinges viktigaste tillgång för stärka utvecklingen i Blekinge. Vår ”litenhet” är också en av våra styrkor – vi har nära till varandra och fantastiska möjligheter till samverkan.

Samarbete kan utvecklas på många sätt: exempelvis genom kluster och företagsnätverk. Samverkan inom besöksnäringen är ett av flera viktiga områden där vi från det offentliga medverkat för att bilda det gemensamma bolaget Visit Blekinge AB (svb). Bolaget ska stärka besöksnäringen i Blekinge och är ett resultat av den gemensamma strategi som arbetats fram för att nå målet – en fördubblad omsättning inom besöksnäringen. Läs strategin.

Vi har även tagit initiativ till en kraftsamling för att halvera ungdomsarbetslösheten. Det offentliga kan vara en aktiv part när en omställning behövs och som kräver en kraftsamling, exempelvis vid fordonskrisen 2009 liksom andra förändringar som påverkar Blekinges näringsliv. Ett annat exempel är inför de försvarsbeslut som riksdagen har beslutat om och som påverkat Blekinge.

Några alltid viktiga ämnen – och områden som vi vill göra mer inom – är inflyttning, kompetensförsörjning och samverkan för flera etableringar i Blekinge. Utan företag som kan och vill expandera och som hittar rätt kompetens kan Blekinge inte utvecklas och blir attraktivare.

Alla kan vi dra vårt strå till stacken. Inte minst genom att vara goda ambassadörer för Blekinge. Blekinge är en fantastiskt fin del av Sverige och något att vara stolt över.

Njut av sensommaren och Blekinges smultronställen.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

BLEKINGEDAGEN
SEPTEMBER
30
ANMÄL DIG NU
Blekingedagen i Ronneby

Blekingedagen handlar om kultur som drivkraft för att utveckla en region. Anmäl dig nu - bara några få platser kvar.
Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.