NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 18 DECEMBER 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Digitala initiativ för ett attraktivare Blekinge
Just nu pågår många initiativ för att Blekinge ska dra bästa nytta av digitaliseringens möjligheter.
Allt har sin grund i Blekinges regionala digitala agenda, ReDA, en handlingsplan för hur Blekinge ska bli bäst på digitala tjänster. ReDA är en del i Blekingestrategin, Blekinges regionala utvecklingsstrategi. Veckans nyhetsbrev handlar om digitalt innanförskap och goda exempel från skolan. Under våren kommer Region Blekinges nyhetsbrev att ta upp fler exempel på digitala initiativ i Blekinge.
Digitala verktyg som stöd i det pedagogiska arbetet med individen i fokus
År 2020 är digitala verktyg och internet en självklarhet i alla skolmiljöer i Blekinge. De digitala verktygen är anpassade efter individen och dennes inlärningsstil där lärande är i fokus. Visionen är redan verklighet i Stenbackaskolan som fungerar som pilotskola i det regionala digitala agenda-arbetet.

Carolina Augustsson som arbetar som IKT-pedagog på Stenbackaskolan i Karlshamns kommun lyser hela hon när hon berättar om vad de redan nu gör. 

- Det handlar om att ha modiga pedagoger och modig rektor som vågar göra på nya sätt samtidigt som vi ändå är lärare – vi får inte freestyla hur mycket som helst men göra något bra och ändå göra rätt, säger Carolina.
Pedagogerna använder förutom datorer även smartphones som arbetsverktyg. Alla elever har också en "egen" dator. Inför varje lektion tar läraren emot i dörren och eleven checkar in med sin "tag" i lärarens telefon. Det finns också olika appar som används i undervisningen till exempel för att ge muntlig feedback.

I klassrummen finns också interaktiva projektorer som kan användas på olika sätt. Allt från att skriva som på en vanlig tavla utan dator, använda tavlan som en interaktiv skärm där du klickar med hjälp av skrivpennan till att med hjälp av pedagogiska program (som Lynx och WordWall) planera lektionen och även spara den så att de som inte var med kan se den i efterhand. 

På Stenbackaskolan finns en grundsyn att det inte är tekniken som driver utvecklingen utan att det är människornas behov som styr och att utvecklingen är en konstant process.

När kravet på individuell utvecklingsplan försvann började lärarna fundera på hur de skulle göra istället. De kom fram till en metod som de nu använder Google Classroom till. Idén bygger på att eleven äger sin egen utvecklingsprocess i dialog med pedagogerna. Nu är det eleverna som tar ansvar för att fånga upp den feedback de får. 
Elev checkar in sig på lektion med sin tag mot läraren Ida Nilssons mobil.

Det personliga mottagandet inför lektionen gör att stämningen blir lugn och skön. Eleverna har också blivit mycket mer noga med att ha med sig sina verktyg som datorer och böcker.
- Den största vinsten med det här är att eleverna förstår var de är, vart de ska, hur de ska nå dit och har roligt på vägen, säger Carolina. 

För att de insatser som görs i pilotinitiativen ska märkas för varje elev i varenda skolverksamhet i Blekinge leder Ingegerd Åberg just nu arbetet med att ta fram en förstudie om hur Cela kan verka som ett Regionalt Digitalt Pedagogiskt Center i Blekinge. Förutom att hitta former för organisation och finansiering handlar det om att i bred samverkan hitta metoder för att lära varandra så att resultatspridningen sker naturligt där behoven finns. Förstudien ska vara klar i mars 2016.
 
Moltas, Noah och Tobbe letar lämplig plats att lägga ut väderstationen på. 
Projekt SNÖ bygger väderstation i Mörrumsån
För de elever som tagit till sig den digitala verkligheten extra mycket finns projektet SNÖ som är ett samarbetsprojekt mellan tre högstadieskolor i Karlshamn med stöd från EC-stiftelsen. Sex elever som har stort intresse och kunskap jobbar tillsammans för att göra en väderstation i Mörrumsån. Målet är att Mörrums Kronolaxfiske ska kunna presentera aktuella väderförhållanden i realtid på sin webbplats till fiskepremiären 2016.

Moltas och Tobbe går teknisk profil och har fått smak för 3D och kodning i skolan medan Noah hittat till tekniken på egen hand.

- Det är kul att jobba med det jag är intresserad av och komma ut lite och träffa nytt folk, menar Noah.

Han förklarar att han lär sig mycket på det här sättet att jobba, bland annat programmering och matte men också engelska när de letar på internet efter lösningar på problem.
Biblioteket som mötesplats för digital utveckling
2020 ska alla i Blekinge ha kunskap och möjlighet att ta del av och nyttja digitala tjänster och sammanhang och känna digital delaktighet. Weine Sundell som är verksamhetsutvecklare på Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg ser utmaningen att få med fler medborgare i det digitala innanförskapet som en viktig uppgift för biblioteken även om det är många olika aktörer involverade.

- Någon måste ta den här stafettpinnen och biblioteken kan göra det. Det är också ett sätt för biblioteken att öka sin status, förklarar Weine.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har tillsammans med folkbiblioteken i regionen tagit fram en handlingsplan för hur biblioteken ska bli mer digitala. Ett tidigt initiativ var Digidel – en grundläggande surfkurs i samverkan med bildningsförbunden där biblioteken lärde ut hur internet fungerar till människor som stod utanför den digitala världen. Digidelkampanjen var lyckad. Nästa steg är att lyfta ambitionsnivån genom att Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg satsar projektmedel på DigiLabb och motsvarande initiativ på Stadsbiblioteket i Växjö. DigLabb handlar om att visa möjligheterna med den digitala tekniken som 3D-skrivare och programmering genom att låta människor prova själva.

- Vi har hämtat inspiration från en gräsrotsrörelse från USA för att ge teknik, kodning och kunskap åt folket så att det inte bara är Facebook och Microsoft som kan något - grundidén är att vi hjälps åt att lära oss, förklarar Weine.

Pilotverksamheterna är bara början. Nästa steg är att få ut kunskapen till övriga folkbibliotek.

- Man måste se för att förstå – en tanke är att ordna en "testa på dag" där vi visar upp exempel och låter bibliotekspersonalen programmera och med egna ögon se vad du kan göra med en 3D-skrivare - något som många fortfarande tror är science fiction, säger Weine. 
Genom att dra nytta av digitala möjligheter kan vi attrahera unga i Blekinge

Genom att dra nytta av de digitala möjligheterna kan vi få extra kraft för att genomföra Blekingestrategins insatsområden. Inom Livskvalitet kan det handla om val av boende, exempelvis i skärgården med hela världen som arbetsplats – en viktig konkurrensfaktor för landsbygden. Här spelar den digitala infrastrukturen roll – mer om det i kommande nyhetsbrev.

Den digitala tjänsteutvecklingen inom medborgarservice, besöksnäring, hälso- och sjukvård med flera områden erbjuder både nya möjligheter till innovation och affärer, men också större valmöjligheter för oss i vårt dagliga liv inte minst i mötet med kommun och landsting.

Den digitala utvecklingen kan också ge nya arbetstillfällen och en bredare arbetsmarknad både i tjänsteutveckling liksom när vi kan arbeta och studera på distans.

Digitaliseringen ger oss också nya informationskanaler och möjligheter att sprida bilden av attraktiva Blekinge till vår omvärld.

Utvecklingen går i ett rasande tempo och exemplen från skolområdet visar att vi har kommit långt och att framtiden redan är här. Nu gäller det att vi på bred front lyckas få ut de bra exempel som finns så att det kommer många medborgare till del.

Det finns så mycket bra som redan är verklighet – vilken härlig utvecklingspotential!

Ha en skön julledighet.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.