NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 8 MAJ 2017 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Nystart för Strukturbild Blekinge
- för att utveckla Blekinge
Det långsiktiga arbetet med Strukturbild Blekinge fortsätter. Målet är att bättre koppla samman kommunal fysisk planering, regionala utvecklingsfrågor och regional utvecklingsplanering, samt öka dialogen mellan lokala, regionala och statliga aktörer i länet inom samhällsplanering och samhällsutveckling.
- För att vi ska uppnå en hållbar samhällsutveckling i länet måste vi samarbeta över våra sektors- och administrativa gränser och kanske till och med ha gemensamma riktlinjer att jobba utifrån, exempelvis inom bostadsplanering och kollekitvtrafikförsörjning, säger Jenny Rydquist, strategisk planerare på Region Blekinge och projektledare för Strukturbild Blekinge. Vi har alla olika roller, mandat och uppdrag inom samhällsplanering och samhällsutveckling, varför det är ett måste att vi arbetar tillsammans.
 
I strukturbildsarbetet ingår bland annat att ta fram kartor och analyser, som sedan länets aktörer inom samhällsplanering och samhällsutveckling kan använda som ett värdefullt besluts- och planeringsunderlag i respektive planeringsprocess. Arbetet handlar även om att iscensätta en mötesplats där länets aktörer stadigvarande inom samhällsplanering och samhällsutveckling kan träffas och fortsätta diskutera mellankommunala frågor kopplat till Blekinges utveckling.
I början av maj hölls ett startmöte där arbete med att definiera de gemensamma målen inleddes. Länets aktörer var ense om att det behövs gemensamma målbilder för Blekinges utveckling.
 
- Utveckling handlar om och är till för människor. Tillsammans kan vi bidra till ett attraktivt Blekinge där vi alla vill bo, leva och verka i eller besöka, menar Jenny Rydquist. Samverkan är ett verktyg vi kan använda för att dra nytta av våra utvecklingspotentialer och hantera våra utmaningar för att vi tillsammans ska uppnå den utveckling vi vill ha i Blekinge. 
Under startmötet diskuterades bland annat om Blekinge skulle ha ett gemensamt mål för befolkningstillväxten. 300 000 invånare nämndes som ett möjligt riktmärke.
Slutrapporten från förra delen av Strukturbild Blekinge finns att läsa under länken nedan. Slutrapporten innehåller regionala kartor och analyser över viktiga funktionella samband som finns inom eller i anslutning till länet. Kartorna finns även tillgängliga i länsstyrelsens webb-GIS, se länk nedan.
 
Strukturbild Blekinge drivs av Region Blekinge tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge län med deltagande från Blekinges fem kommuner och Trafikverket. Arbetet drivs i projektform fram till sommaren 2019 med finansiering av bland andra Tillväxtverket. När projektet är avslutat kommer arbetet att fortsätta som en del i Region Blekinges ordinarie verksamhet.
Samverkan för regional utveckling

med fokus på rumslig planering

Att få in den fysiska dimensionen såsom stad- och landperspektiv i de regionala utvecklingsfrågorna är en efterfrågad pusselbit.

Målsättningen är att fånga fler dimensioner i samhällsplaneringen där infrastruktur, bredband och kollektivtrafik är kopplade till den kommunala planeringen exempelvis bostadsplanering.

Genom gemensamma analyser av vision och målsättningar kan vi bättre rusta oss för att möta framtiden och skapa bättre planeringsförutsättningar.
 
I plan – och bygglagen framgår visserligen att den översiktliga planeringen ska beakta det regionala utvecklingsperspektivet, men som alltid – hur ska det fungera i praktiken?
 
Strukturbildsarbetet kan ge vägvisning i detta och skapa ytor för att diskutera viktiga gemensamma planeringsfrågor med målsättningen att Blekinge ska bli än attraktivare att bo, leva och verka i.
 
Med fem kommuner på en förhållandevis liten yta finns alla möjligheter att samplanera mer och tänka utifrån invånare och inresandes förutsättningar för att möjliggöra för flera att upptäcka fantastiska Blekinge med närhet till vatten, hav och skärgård och en fantastisk livsmiljö.
 
Vår litenhet är vår storhet.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.