NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 7 NOVEMBER 2016 | VISA WEBBVERSION | SKICKA TILL EN VÄN
Blekingedagen 2016
Mötesplats för samtal och goda initiativ för ett attraktivare Blekinge
Blekingedagen i onsdags - med temat Blekinges digitala resa - bjöd på många inspirerande exempel och insikter om vad digitaliseringen innebär och hur vi kan dra nytta av den för att skapa ett attraktivare Blekinge. Minglet mellan passen var ett bra tillfälle för många möten både med gamla bekanta och nya ansikten.

Nu dröjer det ett år till nästa Blekingedag som 2017 kommer att hållas någonstans i Karlshamn och handla om något annat som är viktigt för Blekinges utveckling.

Här följer ett försök till en kort sammanfattning av den innehållsrika dagen.
Den digitala revolutionen: Hur ser vi till att de beslut vi fattar idag, har en positiv inverkan på vårt framtida samhälle? Vad krävs för att anpassa sig till en digitaliserad värld?
Människa – teknik
Sofia Svanteson tar upp existentiella frågor, men mycket konkret, om hur vi på bästa sätt ska samexistera med den digitala utvecklingen. Jorden håller på att utveckla ett elektroniskt nervsystem. ”Förstår jag inte tekniken finns det risk att jag inte heller förstår samhället.” Stefan Hyttfors berättar med tillspetsade kommentarer och humor om den snabbt föränderliga digitaliserade värld vi befinner oss i. Eller befann oss i nyligen för i morgon har något ytterligare utvecklats. Hur ska vi hinna med att ställa om och förändra oss?
Läs mer
Läs mer
Digitaliseringens påverkan på individen, Blekinge och världen Enklare, öppnare och effektivare samhällsservice
Yrkeshögskolan Hyper Island bjöd på spännande workshops för att avdramatisera digitaliseringen och göra den lättare att både bidra och relatera till och väcka nyfikenhet inför. Från min individuella upplevelse till hur Blekinge kan göra för att bli bäst i världen.
 
Dialog krävs för att tillsammans lösa våra samhällsutmaningar och ta hjälp av digitaliseringens möjligheter för att skapa en smartare välfärd. Från det nationella perspektivet till den enskilde brukarens upplevelse.
Läs mer
Läs mer
Smart produktion och industri 4.0 Den digitala arbetsplatsen
Industri 4.0 innebär ett stort skifte med potential att förändra både hur och var nya produkter utvecklas och tillverkas. Vad kan vi bygga med 3D-printing av metaller? Hur utnyttjar vi de nya robotarna som kan arbeta nära människor? Digitaliseringen kräver ett helt nytt sätt att se på arbete och ledarskap. Vad kräver vi då av ledarskapet idag? Förtroende är den viktigaste ingrediensen. Det är också viktigt att skapa en sund digital arbetsmiljö för minskad stress.
 
Läs mer
Läs mer
Upplev Blekingedagen - igen
Hela Blekingedagen går att titta på i repris. I sammanfattningen av de olika passen finns också en länk till den aktuella filmen.
www.youtube.se/regionblekingetv
Blekinge ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter

För sjunde året i rad har vi riggat vår Blekingedag. Varje år blir vi lika förvånade över hur det går att utveckla mötesplatsen och hur angelägen dagen är – med Blekinges attraktivitet, framtid och utveckling i fokus.
 
Arenor för samverkan och dialog blir allt viktigare i den allt mer digitaliserade vardagen. Och som någon av föredragshållarna beskrev - hur detta förändrar vår vardag på arbetsplatsen.
 
Nu tar vi också nästa steg med Blekinges digitala agenda – en stor utmaning med vetskap om att allt går allt fortare och att spå in i framtiden är en utmaning i sig.
 
Vi behöver verktyg och plattformar för förändring och samverkan. Hur kan vi forma vår kommande digitala agenda med stort inflytande och delaktighet från många fler grupper? Vi har jobbat med Lilla kommissionen och med patientgrupper inom e-hälsa. Men delaktigheten måste in inom fler områden. En ytterligare utmaning är att sätta ytterligare fart på bredbandsutbyggnaden – Infrastrukturen för tillgänglighet är en förutsättning för ett attraktivt e-samhälle.
 
Ett starkt intryck från Blekingedagen var för mig seminariet om ”Workfulness” – hur förhåller vi oss till att alltid vara uppkopplade – att också lära oss att koppla ned och koppla av  - att faktiskt träffas, umgås och jobba tillsammans med fokus. Jag tror begreppet ”kvalitetstid” kommer att innebära att vi lägger sociala medier åt sidan och i stället ”är sociala”

Tack till alla som bidrog till dagen!
 
Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Tyckt i vimlet

Vad betyder digitalisering för dig och vad tar du med dig från dagen?
Engla Westlund,
Sölvesborgs kommun


- Förenkling av samverkan. Att se möjligheter med digitalisering, istället för att vara rädd. Välkomna det nya.
Mikael Westling
student BTH


- Förenkling i vardagen. Hyttfors presentation, att förändringar går fort och ännu fortare i framtiden och att vi aldrig blir smartare än nu.
Anna Bäckman, Tillväxtverket

- Verktyg för smarta lösningar. Spännande framtidsspaningar och tankar om smarta förändringar. Att utifrån behov skapa nya smarta lösningar.
Henrik Linde
student BTH


- Anammandet av ny teknik och nya idéer. Hur svårt det är att tänka nytt och att se framtiden och hur lätt det är att fastna i gamla hjulspår.
Birgitta Jonasson
Karlskrona kommun


Så mycket möjligheter för framtiden. Väldigt viktigt att alla kan ta del, oavsett  om man bor på landsbygden eller i stan. Hyttfors budskap att vi inte vet vad som händer i framtiden, bara att vi vet att det inte kommer bli som förr.
Anders Johansson
Almi


Digitalisering av företag och industri, industri 4.0. Att tiden går fort och att det kommer gå ännu fortare i framtiden.
Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Blekinge kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.