NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 14 NOVEMBER 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Hur funkar CAD? Hur programmerar man en självkörande bil? Vad har man ett kretskort till?
Det kommer att råda brist på tekniker i framtiden. För att se till att högstadieeleverna vet vad det innebär att ha ett tekniskt yrke arrangerar Kreativum Möjligheternas värld då 900 grundskoleelever i klass 8 och 9 får prova på teknik.
Det råder brist på tekniker i Sverige. Bristen kommer att bli ännu större i framtiden om vi inte lyckas få fler ungdomar att välja teknikyrken. Pensionsavgångarna innebär att en tredjedel av medarbetarna som har ett teknik- eller ett industriarbete kommer att gå i pension de närmaste tio åren.

Möjligheternas värld handlar just om detta: att ge ungdomar kunskap om vad det innebär att arbeta i ett tekniskt yrke. Veckan arrangeras på Kreativum av Teknikcollege tillsammans med Calmon Stegmotorteknik AB, Volvo Personvagnar, Uniper, IF Metall, Elisas AB i Syd, Karlshamns Energi och Avalon Innovation med bidrag från Region Blekinge. Eleverna kommer i grupper och får vid olika stationer testa hur det är att arbeta inom ett teknikföretag.
- Målet är att se till att så många högstadieelever som möjligt får en inblick i och ser möjligheterna med att välja ett tekniskt yrke, säger Tina Ivarsson, vd på Kreativum. Tekniker behövs inte bara hos de företag som är med och arrangerar utan även inom exempelvis sjukvård och kommuner, ja nästan överallt. 

Grundskoleeleverna kommer från hela Blekinge, och några klasser till och med från grannregionerna. Stationerna sponsras av företagen och innehåller någon form av teknik.
Sofie Winkler, Clara Bengtsson och Iza Wernersson från Teknikprogrammet på Väggaskolan Karlshamn visar CAD och 3D-scannar elever under Möjligheternas värld.
Stationerna bemannas av gymnasieelever från Teknikcollege i Olofström, Karlshamn och Ronneby. Gymnasieeleverna demonstrerar även tekniken. Att grundskoleeleverna får möta äldre gymnasieelever som valt ett tekniskt ämne har visat sig vara en stor pedagogisk fördel.
Under de två timmar som varje grupp elever får på sig att besöka teknikstationerna kommer de även att se ett par filmade intervjuer där de träffar medarbetare från de deltagande teknikföretagen. Allt för att ge en bra bild av hur det är att vara tekniker och arbeta inom ett teknikföretag.

De fyra stationerna innehåller:
  • Kretskort och lödning – prova på lödning. Lära sig vad ett kretskort kan användas till.
  • Programmering – programmera bilar och testa dem på en bilbana.
  • CAD – tredimensionell ritning, så kallad CAD-ritning. Ritningen kan sen skrivas ut på en 3D-skrivare. Här finns även 3D-skanner m.m.
  • Arduino-programmering - Med hjälp av Arduinokort och annan elektronikhårdvara får eleverna bygga moduler och testa programmering.
En ros till mor. En 3D-printad luktar kanske inte lika gott men räcker längre.
Flera initiativ för att få ungdomar välja tekniska yrken
I Blekinge finns en strategi för hur vi ska arbeta med kompetensförsörjning, läs den här. Den pekar ut strategier och övergripande mål för arbetet. Möjligheternas värld är ett initiativ inom området samverkan skola och arbetsliv och som i detta fall ska få ungdomar att välja tekniska yrken, det finns fler. Här är några exempel:
  • Deltaprojektet – ska hjälpa skolor att komma i kontakt med företag (läs mer)
  • Flera kommuner bjuder in elever och deras föräldrar att möta lokala företag för att öka kunskapen inför framtida yrkesval.
  • Kreativums ordinarie verksamhet med tekniska skolprogram är kopplade till olika företag och tillämpningar.
  • Teknikcollege nysatsar med ny processledare regionalt i samverkan med företagen.
  • Lokala navigatorcentrum i kommunerna bjuder in företag att möta ungdomar för att informera om olika yrken.
  • Yrkesvägledare besöker företag för att öka sina kunskaper om yrkesval.
Konkurrensen om kompetensen hårdnar

Industri- och teknikföretagen har redan i dag svårt att fånga så många som behövs för att säkra produktionen. Detta är också en utmaning för andra arbetsgivare till exempel inom vård och omsorg.

Vid ett besök i Norrbotten och Luleå för någon vecka sedan beskrev Landstinget/Region Norrbotten de demografiska utmaningarna och arbetskraftsbehovet med ”att alla som nu söker till gymnasieskola i Norrbotten behöver välja vård och omsorg för att vårdsektorn ska klara rekryteringsbehovet inom de närmsta åren”.

Det ger en bild av den hårdnande konkurrensen om den yngre och utbildade arbetskraften. Det blir allt viktigare för näringen och arbetsgivare att visa på sin attraktivitet för att unga ska välja att utbilda sig till dessa yrken.

Genom tidig samverkan mellan skola och arbetsliv kan framtida yrken återges realistiskt och rättvisande. Kreativum Science Center är en sådan plattform för samverkan mellan företag och skola som ger möjlighet till både upplevelse, nyfikenhet och möjlighet att prova på. Det blir ett viktigt komplement till det som ryms inom det dagliga skolarbetet.

Navigatorcentrum och andra samverkansprojekt ger också möjlighet till mötesplatser. Teknikcollege är ett långvarigt samverkansprojekt som fungerat i över tio år i Blekinge och som utvecklas med olika profiler i olika delar av länet för samverkan mellan teknikföretag och gymnasieskola.

Men det räcker inte med den yngre generationen. Något som allt oftare lyfts är möjligheten att byta inriktning och karriärväxla. Det livslånga lärandet är så viktigt för individen och därför är möjligheten till rådgivning och nya vägval allt viktigare.

Yrkeshögskola liksom andra utbildningsmöjligheter behöver finnas för fler vägval. Digitaliseringen underlättar för många genom ökad möjlighet till distansstudier.

Kompetensförsörjningsstrategin synliggör behovet av matchning och fokus på ett antal områden. Det handlar om samverkan mellan branscher – samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsaktörer men även mellan arbetsförmedling och andra aktörer för att underlätta för företag i Blekinge att få tag på rätt kompetens. Det handlar också om möjligheter för individen att finna rätt väg till utbildning och yrke – oavsett ålder.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.