NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 5 DECEMBER 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Fler besökare övernattar i Blekinge
Antalet gästnätter i Blekinge ökade något under de tre första kvartalen. Var fjärde övernattande gäst kommer från utlandet. Bland de blekingska kommunerna är det Sölvesborg som haft den största procentuella ökningen av antalet gästnätter.
Det visar den nya inkvarteringsstatistik som tagits fram inom BI SYD (Business Intelligence Syd), ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna Destination Småland AB, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar Län, Region Halland, Smålandsturism AB, Tourism in Skåne AB och kommunerna Jönköping, Malmö och Lund.
 
Statistiken kommer kvartalsvis att presenteras på Region Blekinges webbplats och kommenteras i vårt nyhetsbrev.
 
- Samarbete mellan landets sydliga län är viktigt för att tillsammans ha en gemensam syn på vad, hur och när vi presenterar siffrorna för länens besöksnäring. Vi får också en möjlighet att tillsammans spana på trender som ger södra Sveriges län möjlighet att utveckla produkter efter marknadens behov, säger länsturismchef Leif Wictorén.
 
Några slutsatser:
- Antalet utländska gästnätter i Blekinge har ökat något mer än de svenska och landar på 215 581 vilket motsvarar 25,7 % av det totala antalet gästnätter i Blekinge och en ökning med 0,8 % jämfört med motsvarande period 2015.
 
- Bland kommunerna i Blekinge har Sölvesborg med 8,3 % haft den största procentuella ökningen under årets första nio månader medan Karlshamn utvecklas mest negativt och backar med 11,1 % jämfört med motsvarande period förra året.
 
- Under årets första nio månader ökade antalet gästnätter med 0,5 procent jämfört med motsvarande period 2015. Ökningen för Blekinge är procentuellt lika stor som för Västra Götalands län men inte riktigt lika stor som för Kalmar län och Gotlands län. Totalt i Sverige ökade gästnätterna med tre procent under perioden och Blekinge utvecklades därmed något sämre än snittet i landet. I september månad ökade Blekinge med drygt 20 procent vilket är betydligt bättre än Sverige totalt som ökade med 5,2 procent.
 
- Tyskland är den största utlandsmarknaden för Blekinge under perioden följt av Danmark, Polen och Nederländerna. Fyra av de åtta utlandsmarknaderna som redovisats backar medan fyra marknader ökar. Den polska marknaden utmärker sig positivt med en ökning på nästan 50 procent vilket är jämförbart med snittet för länen i BI SYD-samarbetet där gästnätter från Polen ökade med 53 procent.
Rapport gästnätter i Blekinge Q1-Q3, 2016
Projekt ska få elitidrottare att studera vid BTH
Region Blekinges arbetsutskott har beslutat anslå 700 000 kronor till projektet BTH Idrottsakademi för att få fler elitidrottare att utbilda sig vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Genom elitidrottarna kommer de föreningar som medverkar i projektet att få tillgång till elitidrottarnas kompetens, vilket ska främja bättre idrottsresultat och ökat intresse för idrottsevenemang i Blekinge.
Det övergripande målet är att få idrottsstudenter att stanna kvar och etablera sig i Blekinge efter avslutade studier. Genom att knyta kontakter med regionens näringsliv, exempelvis med Blue Science Park och NetPort Science Park, kommer studenterna kontinuerligt att möta potentiella arbetsgivare med rekryteringsbehov. När projektet är avslutat är ambitionen att BTH har samverkansavtal med samtliga kommuner i Blekinge och med 25 stycken föreningar så att verksamheten kan fortleva långsiktigt.
Projektledare Martin Söderberg om möjligheterna med BTH Idrottsakademi (Youtube-klipp, 2,50 minuter).
Projektet varar 2017-2018 och omsätter totalt närmare 2,4 miljoner kronor. Andra samarbetspartners som finansierar med pengar är, förutom BTH, kommunerna i Karlskrona och Karlshamn. SISU Idrottsutbildarna och Blekingeidrottsförbund finansierar projektet med eget arbete.
Bilden av attraktiva Blekinge - ur flera synvinklar

Det är positivt att läsa att antalet gästnätter i Blekinge ökar. Att få fler besökare att övernatta i Blekinge är ett övergripande mål i den gemensamma satsningen på Visit Blekinge och vår regionala utvecklingsstrategi, Blekingestrategin.
 
Besöksnäringen är en viktig pusselbit och ett fönster för att attrahera fler till Blekinge. Vi vill också att fler ska flytta till Blekinge. Det arbetet kallar vi talangattraktion - att attrahera kompetens till Blekinge.
 
Samverkan mellan BTH, övriga utbildningsaktörer, näringsliv och andra aktörer är därför spännande att följa. BTH och högre utbildning är en inkörsport för många att komma och utbilda sig i Blekinge. Att få fler att stanna kvar i Blekinge efter utbildning är ett mål. Det är över tusen studenter som årligen passerar genom BTH. Att idrott och studier kan bidra till utveckling för både individer och föreningar och i en förlängning näringsliv är en ytterligare spännande väg.
 
Blekinge som idrottsdestination håller på att lyfta till nya höjder - exempelvis att vi i november 2018 kommer att vara värd för Riksidrottsforum, läs mer på vår webbplats.
 
Ytterligare en gemensam satsning är att få fler investeringar till Blekinge. Det gör vi genom en satsning som vi kallar Business Blekinge. Här är bilden av Blekinges styrkeområden liksom bilden av attraktiva Blekinge otroligt viktiga för att attrahera investerare som i sin tur kan skapa fler arbetstillfällen i Blekinge.
 
Så, oavsett om det gäller att attrahera nya invånare till Blekinge, få fler besökare eller få hit företag och investerare är den bild vi visar upp av ett attraktivt Blekinge viktig för att vi ska lyckas.
 
Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.