NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 28 NOVEMBER 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Omvärldsbevakning: Arbetsmarknadskunskap - för större möjligheter i arbetslivet
Kristina Hansson, studie- och yrkesvägledare (SYV) på Liljeborgsskolan i Trelleborg, hälsar klass 9b välkomna till deras första lektion i Arbetsmarknadskunskap – ett resultat av samverkan mellan skolan, Arbetsförmedlingen, näringslivet och Region Skåne.
Konceptet är väl beprövat och består av ett antal komponenter som utvecklats av ”Jobba i Västerås” sedan 2011. Anne Blomquist och Lars Winclair, kommunikatörer som representerar arbetsgivarna, möter elever och föräldrar för reflekterande samtal kring dagens och framtidens arbetsmarknad. För att underlätta det fortsatta skolarbetet erbjuds skolan lektionsmaterial anpassat för läroplanen. Kommunikatörerna och lektionsmaterialet fungerar som ett stöd, men ersätter på inget vis skolans ansvar och insatser.
Hur många yrken finns det egentligen?
Förväntningarna och energin stiger i klassrummet när klass 9b får veta att de ska få tävla mot sina parallellklasser. Klassen ska gemensamt komma på så många yrken de bara kan som börjar på bokstaven ”a”. Med gemensamma krafter lyckas de komma på totalt fyra yrken. Lars berättar att SCB identifierat ytterligare 464 yrken som börjar på ”a”.

När kommunikatörer knutna till Jobba i Västerås frågar elever runtom i landet vad de vill jobba är det 25-30 yrken som kommer upp. Yrkena är i princip desamma oavsett om de frågar elever på mellanstadie-, högstadie-eller gymnasienivå. SCB har identifierat 8737 yrken i Sverige.
Anne Blomquist och Lars Winclair som håller i undervisningen är kommunikatörer och presenterar sig för klass 9b som representanter för arbetsgivarna.
Schysst attityd!
Eleverna överrumplas även av Lars och Annes nästa budskap. ”Klass 9b är superintressanta för arbetsgivarna och det finns massor av lediga jobb!” Efter lite resonemang inser de logiken, känner sig värdefulla och engagemanget stiger.

Men vad krävs för att få ett jobb? På den digitaliserade arbetsmarknaden verkar kraven på utbildning i allmänhet ha ökat – men det finns andra egenskaper som arbetsgivarna rankar väl så högt. Eleverna kan enkelt sätta sig in i en arbetsgivares roll och radar snabbt upp egenskaper som respekt, åtagande och ”att komma i tid” – en schysst attityd helt enkelt. Att justera sin attityd tar tid - så Anne och Lars menar att det är lika bra att börja idag. De tre eleverna som lite lojt suttit och vägt på stolarna mot väggen längst bak i klassrummet verkar vilja prova direkt och förflyttar sig fram till borden.

Dataspelande utvecklar färdigheter
Är dataspelande en merit? Knappast – menar klass 9b inledningsvis. Men spelande utvecklar massor av färdigheter som kan passa väl in i ett CV. Engelska, strategi och minne är några exempel.
– Det finns arbetsgivare som anställer gamers som kranförare eftersom de är stresståliga problemlösare och bra med joy-stick, berättar Lars.

Föräldrar är en viktig påverkanspart och deras stöttning är viktig i de ungas utbildnings- och yrkesval. En utmaning är att basen i föräldrarnas egna erfarenhet stammar från tiden då de själva valde studie- och yrkesbana. En del föräldrar tror exempelvis att yrkesprogrammen stänger dörren för högre studier. Så är det inte idag - chanserna till jobb är däremot mycket goda.

Jämställdhet och arbetsmarknad i balans
Magnus von Schenck, samverkansledare på Region Blekinge, menar att ökad kunskap om arbetsmarknaden bland unga bidrar till långsiktigt jämställdhetsarbete.
– För mig som ung kan Arbetsmarknadskunskap träna mig på att reflektera över mina egna intressen. I kombination med kunskap om arbetsmarknaden kan jag skaffa mig en målbild för framtiden som blir en kompass vid mina studieval. Med en tydligare målbild finns mindre utrymme för att mina val påverkas av normer och annat som egentligen inte representerar mina egna behov.
David Fridlund, arbetsförmedlingschef i Blekinge, pekar på möjligheterna till bättre balans på arbetsmarknaden i Blekinge.
- I Blekinge har vi brist på arbetskraft inom flera områden. Tänk om vi kan få en fördubbling av antalet sökanden till vård- och omsorgsprogrammen som man fick efter insatser med Arbetsmarknadskunskap i Västerås där ökningen dessutom blev störst bland killarna. Arbetsmarknadskunskap ökar även söktrycket och intresset till andra viktiga bristyrken inom t.ex. hälso- och sjukvård och teknik. Vi behöver öka ungdomarnas kunskap om arbetsmarknaden för att lyckas vägleda fler ungdomar till att utbilda sig inom våra bristyrken.
Vägval genom utbildningssystemen till yrken med underskott, balans eller överskott på arbetskraft. (Klicka på bilden för en animerad version).
FAKTARUTA
  • Arbetsmarknadskunskap arrangerar även branschfördjupande föreläsningar inom Vård och Energi-och Teknik. 2016 fördubblades antalet sökanden till vård- och omsorgsprogrammet från skolor där en Vårdföreläsning lagts in på schemat. Ökningen var störst bland pojkar.
  • I Västerås råder regionalt brist på energiingenjörer med inriktning mot elektroteknik. Genom en tydligare koppling mellan arbetsliv och skola i kombination med Energi- och Teknikföreläsningar ökades antalet sökanden till utbildningen på Mälardalens högskola från 0,8 till 2,1 per utbildningsplats.
Källa: ”Jobba i Västerås
Utbildning och arbetsmarknadskunskap – nyckeln till arbete

Kompetensförsörjning liksom studie- och yrkesval är ett av flera centrala insatsområden i samverkansprojektet ”Kraftsamling för halverad ungdomsarbetslöshet”
 
De unga gör själva sin studieval. För att kunna göra kloka val måste eleverna både känna till vilka utbildningar som erbjuds men också känna till arbetsmarknaden. Hur ser den lokala och regionala arbetsmarknaden ut, vilka jobb efterfrågas och hur ser dagens arbetsplatser ut?
 
Aktiv studie- och yrkesvägledning i kombination med kontakt med arbetsmarknadens arbetsgivare och näringsliv ger ungdomar möjlighet till aktiva val för framtiden.
 
Att få kunskap om arbetsmarknaden är inte lätt för ungdomar och därför kan fler metoder behövas som komplement till den traditionella studie- och yrkesvägledningen. Möjlighet till praktik och erfarenhet av arbetslivet är en byggsten.
 
Målet är att inom ramen för Blekinges initiativ Kraftsamling för halverad ungdomsarbetslöshet – Ungdomskraft Blekinge – pröva fler vägar för samverkan för breddad vägledning och kontakt med arbetsmarknaden.
 
Vi har i tidigare nyhetsbrev beskrivit framgångsrika projekt för samverkan mellan skola och näringsliv. Arbetsmarknads-
kunskap kan bli ett komplement att rusta individen för framtiden och ett livslångt lärande.


Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

I filmen ovan presenteras erfarenheter från Arbetsmarknadskunskap i Örebro.

För den som vill uppleva en lektion i Arbetsmarknadskunskap finns möjlighet att besöka undervisningstillfällen i bl.a. Bromölla den 5 respektive den 8 december. Se Region Blekinges kalender för mer information.

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Blekinge kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.