Julhälsning WSP Analys & Strategi, 2016

Läs detta brev på webben

Besök oss gärna på:

Förortsfokus

Under 2016 har det i media varit stort fokus på oroligheter i storstädernas förorter. Förorterna är intressanta och det är där mycket av den så kallade urbaniseringen faktiskt händer. Allt behöver inte vara negativt utan det händer en hel del positivt också. Förorterna förtjänar en mer nyanserad belysning och WSP kommer under vintern och våren att på olika sätt ha ”Förortsfokus”. Vi har redan haft seminarium om hur man kan skapa bra mötesplatser/stadsdelar där alla möts, där stadsdelarna kopplar ihop med resten av staden och vi får till integration på riktigt. Tillsammans med Skanska, Scania och MTR startar WSP upp en seminarieserie på temat ABC-staden 2.0 – Hur skapar vi framtidens stad och stadsdelar med människan i centrum. Mer information på www.activitybasedcity.se. Jag passar även på att slå ett slag för det stora forskningsprojekt som Södertörns Högskola har fått beviljat av KK-stiftelsen. Projektet heter ”Reinventing the Suburb”. Mer info här. WSP är huvudpartner och ska tillsammans med forskarna bidra till öka förståelsen för hur vi utvecklar och skapar framtidens goda förorter.
 
Med detta nyhetsbrev vill jag och mina kollegor även passa på att önska er alla en god jul och ett gott nytt år

Fredrik Bergström, ekonomie doktor
Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi

Ps. Vill ni ta del av mina ”bloggar” på linkedin så följ mig gärna här. Ds

Illustration: White Arkitekter

Kiruna Stadsomvandlingsprojekt

Fastighetsutvecklingsteamet inom WSP Analys & Strategi har engagerats som rådgivare till Kiruna kommun, LKAB och Kirunabostäder i arbetet med att skapa Kirunabornas nya handels- och mötesplats.

Teamet består av experter inom handels- och marknadsanalys, stadsutveckling, koncept- och projektutveckling, varumärkesbyggande och platsmarknadsföring.

Konceptuell design av kunskapscenter

WSP har under hösten 2016 haft uppdraget att ta fram en konceptuell design av ICA Handlarnas Förbunds (IHF) nya kunskapscenter som kommer att rullas ut under 2017. IHF är en ideell förening för de enskilda ICA-handlarna och IHF är majoritetsägare i ICA-gruppen som främst består av ICA Sverige där varuförsörjningen, sortimentutvecklingen, varumärket ICA mm hanteras.

Framtida sjöfart på Vänern – en komplex fråga

Sjöfart på Göta-älv till Vänern har en tusenårig historia och mängden gods som transporteras med sjöfart var som högst runt 1970.

WSP har undersökt huruvida det finns samhällsekonomiska motiv till att investera i en ny slussled. Det visar sig att det inte är helt enkelt att ”räkna hem” investeringen med de metodförutsättningar och kalkylvärden som gäller idag.

Lyckat seminarium om finansiering av infrastruktur

WSP Analys & Strategi genomför tillsammans med Lunds Tekniska Högskola ett stort forskningsprojekt om finansiering av stora infrastrukturprojekt. Arbetet sker i 4 arbetspaket: hur markvärden påverkas av höghastighetståg, värdeåterföring och andra finansieringsformer, dynamiska effekter samt acceptans för nya finansieringsformer. 

WSP på Transportforum 10-11 januari 2017

Du träffar oss i vår monter eller i någon av alla sessioner som vi medverkar i. Transportforum är Nordens största årliga konferens för transportsektorn.

Läs Aktuella Analyser

Skriften Aktuella Analyser lyfter fram några av de 700-800 intressanta projekt som WSP Analys & strategi årligen är inblandade i.

Regionernas kamp – vinnare eller förlorare?

Läs årets upplaga av ”Regionernas kamp”. Rapporten visar hur det står till för tillväxtens drivkrafter i våra svenska regioner och kommuner.

Dela detta email: