NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 4 APRIL 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Söks: Hungriga företagare som vill växa
Finns: 500 miljoner kronor i investeringskapital
Nu söker Almi Invest Syd blekingska företag som vill växa och har behov av investeringskapital. 200 miljoner kronor finns, plus minst lika mycket från privata finansiärer.
Almi Invest Syd är den andra fonden som Region Blekinge tillsammans med Region Skåne, Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden bildat för att se till att det finns riskkapital för de bolag som har kapacitet att växa. De 175 miljoner kronor som fanns i den första fonden är investerade i 38 bolag i Skåne och Blekinge. De flesta av dessa bolag växer. Meningen är att investeringarna ska vara i 5-7 år och sedan efter försäljning återinvesteras i nya bolag med tillväxtmöjlighet.

Den nya fonden på 200 miljoner ska räcka fram till 2021. Minst hälften av det totala investerade kapitalet i bolagen ska täckas av privata medel men oftast är andelen av den privata investeringen större. Så man kan räkna med att de 200 miljonerna ska kompletteras med privata medel på omkring 300 miljoner kronor, totalt blir det 500 miljoner kronor tillgängligt för investeringar i företag i Blekinge och Skåne.
För att få en bättre koll på de blekingska bolagen har Almi Invest Syd öppnat kontor i Ronneby vilket inte fanns under den förra fondens period. Kontoret bemannas av Jenny Strömberg, ansvarig för investeringarna i Blekinge.

– Det är betydligt lättare när vi har en lokal närvaro, säger Jenny Strömberg.  

När Jenny Strömberg letar företag är det främst två saker hon söker.

– Jag letar efter människor med ambition och förmåga att lyckas och som driver bolag som har en kapacitet att bli en stor aktör inom fem år. Omsättningen ska då hamna kring 30 till 50 miljoner kronor. Företagen ska kunna växa med en produkt eller tjänst och nå många kunder inom kort tid.
Jenny Strömberg träffar representanter för företaget Forgotten Key i Karlshamn. Från vänster: Cajsa Larsson, Jenny Strömberg ,Robin Hjelte, Jesper Olofsson och Andreé Hallengren.
 
Jenny Strömberg är inte så ofta på sitt kontor i Soft Center. Det mesta av tiden går åt till att träffa företag.

– Vårt mål är att investera i fler Blekingeföretag denna gång.

Ambitionen är att investera i två Blekingebolag per år fram tills kapitalet tar slut någon gång under 2021. Vilken bransch företaget är i spelar ingen roll, huvudsaken är att det finns en vilja, ett driv och en tjänst eller produkt som man kan bygga tillväxten kring.

– Det finns många spännande företag i Blekinge, säger Jenny Strömberg. Vi har redan gjort en mindre investering i ett.

Har du ett företag som vill och kan expandera? Eller känner du kanske till ett företag med en produkt eller tjänst som skulle kunna växa? Hör av dig till Jenny Strömberg. Här hittar du hennes kontaktuppgifter.
Läs mer om Almi Invest och investeringarna
Offentligt riskkapital nödvändigt för mikroföretag

Fonden Almi Invest Syd AB är ett viktigt komplement till den privata finansmarknaden och en del av det sydsvenska innovationssystemet (se Blekinges innovationsstrategi). Fonden är en gemensam prioritering av Region Blekinge och Region Skåne och vi har båda finansierat den med regionala tillväxtmedel.
 
Vi också är engagerade i styrelsearbetet för fonden. Jag och Region Skånes näringslivschef Bodil Rosvall Jönsson är styrelseledamöter i bolaget tillsammans med representanter från Almi. Jag har haft förmånen att få vara delaktig redan i uppstarten av föregångaren, det vill säga Sydsvensk entreprenörfond AB.
 
De offentliga riskkapital-aktörerna investerar i högre grad i mikroföretag med upp till nio anställda i bolagens tidiga faser, jämfört med det privata riskkapitalfonderna som föredrar större och mer etablerade företag. Det innebär att behovet av statligt riskkapital i tidiga faser har blivit ännu viktigare för att utveckla unga tillväxtbolag.

Det offentliga riskkapitalet kan ta högre risk och dela risk med privat kapital. Studier visar att det offentliga riskkapitalet ligger mer stabilt och kan överbrygga konjunktursvängningar till nytta för både entreprenörer samt privata medinvesterare som vill dela risken.
 
Satsningen på kompletterande offentligt riskkapital är också ett europeiskt fenomen och en satsning från EU-kommissionen. Det har gjort finansiering från strukturfonderna möjlig i så kallade revolverande fonder (tidigare investeringar återförs och används igen).

Att stödja nya idéer och växande företag är självklart en prioritering som vi gör i enlighet med Blekingestrategin. Almi Invest Syd är ett sätt att bidra till en ökad regional tillväxt genom att skapa arbetstillfällen i Blekinge.
 
Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.