Näringslivet och Energikommissionen

 - Näringslivets förväntningar på Energikommissionen


Svenskt Näringsliv - i samverkan med Energikommissionen - bjuder in till seminarium på tema energi och konkurrenskraft
  • 17 september kl 10.30 -11.45 med efterföljande lunchmingel
  • Lokal Wallenbergaren, Näringslivets hus Storgatan 19

En trygg energiförsörjning och långsiktigt konkurrenskraftiga elpriser är en viktig del av en politik för ett växande näringsliv i Sverige. Samtidigt sker en spännande teknisk utveckling på energiområdet som skapar både nya möjligheter, och utmaningar för näringslivet. Hur inverkar energipolitiken och energifrågan på näringslivets konkurrenskraft, innovationer och investeringar? Vilka frågor anser näringslivet att Energikommissionen behöver hantera? Och vilka förväntningar och önskemål finns för att skapa goda förutsättningar för framtidens näringsliv?
 
Medverkar gör bland annat Energiminister Ibrahim Baylan, Carola Lemne VD Svenskt Näringsliv, Tom Erixon VD Ovako och ordförande SKGS, Anders Fröberg VD Borealis, Anne Graaf Investment & Development Director The Node Pole, Jonas Abrahamsson VD Eon, Henrik Sjölund VD Holmen, ledamöter ur Energikommissionen, samt Maria Sunér Fleming Svenskt Näringsliv.
 
Efter seminariet bjuder vi på en lunchwrap.

 

När

17 september 2015

Var

Lokal Wallenbergaren,
Näringslivets Hus

Tid

kl. 10.30 - 11.45