NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | TISDAG 21 JUNI 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Friluftsaktiviteter – en växande trend
inom besöksnäringen
Allt fler turister söker hållbara naturupplevelser under sin semester. Friluftsaktiviteter, eller outdoor tourism som det kallas i branschen - får allt större fokus. Det märks inte minst i södra Sverige där flera olika aktiviteter inom området startat.
Sverige är attraktivt som resmål för framför allt tyskar, nederländare och danskar. Vi har orörd och tillgänglig natur, ordning och reda och bra möjligheter till både aktiviteter och boende som passar. Dessutom är det inte särskilt långt för många av dem.

Friluftsturismen är viktig, inte bara för utländska turister- En bra infrastruktur med leder för exempelvis cykling, vandring och kanoting ger bra fritidsaktiviteter för de kringboende och kan bidra till högre livskvalitet.

- Outdoor turism är ett område vi satsar och utvecklar kring, säger Leif Wictorén, länsturismchef vid Region Blekinge och vd i Visit Blekinge. Cykling är näst efter vandring den turistiska aktivitet som bedöms ha störst potential i Sverige. Här gäller det att också kunna attrahera den internationella cykelturismen som redan är stor och förväntas fortsätta att växa.
SATSNINGAR I BLEKINGE
Sydostleden
I Blekinge hända det en hel. I förra veckan invigdes Sydostleden, den 27 mil långa cykelleden från Växjö till Simrishamn. Sydostleden har status som nationell cykelled och är den andra leden i Sverige som uppfyller de krav på bekvämligheter och säkerhet som krävs för att klassas som nationell cykelled.

Leden går från Växjö ner över Svängsta och Karlshamn för att fortsätta längs kusten över Mörrum, Pukavik och Sölvesborg för att lämna Blekinge efter Valje. Se sträckningen på www.sydostleden.se.se.
 
Utveckling av norra Europas lövskogar
Projektet Hardwood ska bland annat inventera och utveckla Blekingeleden. Projekt omfattar flera länder och ska göra norra Europas lövskogsområden till attraktiva besöksdestinationer. Finansieringen kommer från EU:s Södra Östersjöprogram. Projektet leds av Skogsvårdsstyrelsen och Regio Blekinge kommer att anställa en projektledare som ska ansvara för den del som berör Blekingeleden. Resultat ska bli en gemensam strategi för marknadsföring och nya produkter inom eko-turism, bland annat en mobilapp som ska ge vägledningen och information till den som exempelvis vandrar på Blekingeleden. Projektet genomförs tillsammans med partners från Polen och Litauen.

Arkipelagrutter
Blekinge Arkipelag ska tillsammans med Region Blekinge med flera utveckla Arkipelagrutter för vandring, cykel och båt. Lederna ska gå i Blekinge arkipelag, det vill säga längs kusten och i skärgårdarna inom biosfärsområdet i Karlshamns, Ronneby och Karlskrona kommuner.

DIGITALISERING
I Skåne har man tagit ett steg ytterligare för att marknadsföra den 100 mil långa Skåneleden. Leden har fotograferats av vandrare med kamerautrustning, typ Google Streetview, på ryggen. Ett bra sätt att använda de möjligheter som digitaliseringen ger, se här.

Så, sitt inte inne i sommar. Packa ryggsäcken och testa någon av de leder som finns utanför knuten.

Ha en trevlig sommar!
Natur och livskvalitet i fokus för besöksnäringen

Vi har mycket att vara stolta över och att värna om i Blekinge. För många av oss är det så självklart att ha tillgång till vår fantastiska natur med skärgård, sjöar och skog att vi inte alltid uppfattar värdet för en besökare.
 
Vår unicitet med allemansrätt och en ren och skyddad natur kan för en besökare bli exotisk. Därför är det viktigt att vi delar med oss av erfarenheter liksom förhållningssätt och värdskap.
 
När besökare kommer till Blekinge ger det en unik möjlighet för oss att skapa en personlig relation som kan utvecklas till att den tillfällige gästen vill återkomma eller kanske till och med flytta hit.

Det är därför viktigt att utveckla besöksnäringen till att bli det viktiga skyltfönster som stärker Bilden av Blekinge så som den lyfts fram i vår utvecklingsstrategi för Blekinge – Blekingestrategin.
 
Att utveckla reseanledningar som friluftsaktiviteter eller som det också kallas ”outdoor-tourism” ger fantastiska möjligheter inte bara för besökare utan även för oss Blekingebor. Vi kan upptäcka Blekinge och förhoppningsvis bidrar aktiviteterna till en bättre folkhälsa och högre livskvalitet.
 
Med Blekingetrafiken kan du ta dig ut i skärgården eller in i skogen eller varför inte till en plats i Blekinge som du inte tidigare besökt.
 
Så passa på att njut i sommar och välkomna våra besökare på samma sätt som du själv vill bli bemött när du är på resa… och passa på att berätta om allt spännande som är på gång i Blekinge.
 
Glad midsommar!

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.