Nyheter från projektet Augusti 2016
Många spännande aktiviteter under hösten

 
Efter en skön sommar är höstens projektaktiviteter i full gång.
 
Vi började i stor skala på Mötesplats Skåne den 19 augusti, då delprojektet MAX4ESSFUN höll ett seminarium som lockade ca 150 åhörare – läs mer här i nyhetsbrevet.
 
Projektet har nu varit igång ett år, och det är fantastiskt att se alla nya samarbetsytor och gränsregionala aktiviteter som uppstått i projektet.  För att knyta ihop alla erfarenheter som gjorts planerar vi en Resultatkonferens där vi samlar alla delprojekt – preliminärt den 21 november kl 9.30-14.00. Boka gärna tiden redan nu!
 
Den 10 oktober kl 9.30-13.00 arrangerar vi ett Strategiskt forum om Science Village Scandinavia i ett gränsregionalt perspektiv. Hur kan vi använda oss av det forskningsnav som byggs upp mellan ESS och MAX IV på ett framgångsrikt sätt? Mer information om detta kommer snart.
 
Delprojektet om Gränshinder avslutas i år, och parterna arbetar för fullt med att knyta samman resultaten till en slutrapport. Detta kommer att presenteras på en konferens i december – vi återkommer med exakt datum.
 
MAX4ESSFUN håller Steering Committe den 14 september, då fler 6-månadersexperiment ska beviljas. Den 6-7 oktober håller delprojektet årsmöte i Lund, och då väntas många svenska, danska och norska forskare att vara på plats.
 
Det är fullt med aktiviteter i övriga delprojekt också. Vi ser fram mot en intensiv och spännande höst tillsamman med er alla i projektet!

Bästa hälsningar från oss i projektledningen

/Eskil, Jakob, Kristina och Johanne

  • 10 oktober: Strategiskt forum om Science Village Scandinavia i ett gränsregionalt perspektiv. 10 oktober kl 9.30-13.00 i Köpenhamn
     
  • 21 november: Resultatkonferens för alla delprojekt. 21 november kl 9.30-14.00 i Köpenhamn.


OKTOBER
10

Unga forskare på Mötesplats Skåne
Fredag d. 19. August blev Mötesplats Skåne, den skånske version af Almedalen og Folkemødet, afholdt med omkring 1400 besøgende og godt 50 seminarier.
 
 ’ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society’ var værter for et af seminarierne med fokus på delprojektet MAX4ESSFUN og hvad unge forskere gør i projektet. Seminariet foregik i Glasklart ved Dockplatsen i Malmø og flere end 150 personer hørte om projektet, og om hvordan projektets spændende eksperimenter kan forandre vores verden i fremtiden. Hele seminariet blev tegnesprogstolket, så også publikum med hørenedsættelse kunne følge med.
 
Johan Wessman fra News Öresund/Øresundsinstituttet førte som moderator deltagerne igennem en spændende time. På scenen nåede et stort antal forskere forbi heriblandt professor Sine Larsen fra Københavns Universitet og Katarina Norén fra MAX IV. De unge forskere og deres vejledere fortalte om deres eksperimenter og forventninger til projektet. Desuden var kommunikationschef Tutti Johansson Falk og science director Jesper Andersen fra MAX IV med og fortælle om deres engagement i projektet, og hvad vi kan forvente os af MAX IV i fremtiden.
 
Publikum fik nye indsigter
Aravni Jakobsen afdelingschef fra International House Copenhagen fortalte efterfølgende: ”Det, som var særlig interessant ved seminaret, var at få præciseret koblingen mellem de to anlæg ESS og MAX IV. Jeg forstår nu meget bedre, hvilke synergier der er, og så var det spændende at høre om eksperimenter, der kan forandre vores fremtid. Tænk hvis dette projekt kan underbygge forskning, som gør, at vi i fremtiden kan reducere CO2-udslip, fordi forskerne finder en smart måde at binde CO2’en i kalk under havet. Det vil være fantastisk.”
 
Netop eksemplerne på hvilke experiementer, der er med i projektet, gjorde seminariet konkret og interessant. På scenen fortalte forskere om eksperimenter fra DTU, Lunds Universitet og Oslo universitet. Og eksperimenterne omhandler både cleantech, life science og material science, som i fremtiden vil kunne ændre forskernes forståelse af, for eksempel hvordan proteiner i kroppen opfører sig, så vi kan udvikle bedre medicin. Et andet eksempel handlede om, hvordan man får CO2 til at binde sig til kalksten, så vi kan lagre det på havbunden i stedet for at slippe det ud i atmosfæren.
 
Kim Lefmann, lektor ved Københavns Universitet, og vejleder i projektet fortalte desuden, at han er i gang med at søde midler til at fortsætte forskersamarbejdet når Interreg-projektet udløber. Så han mener at dette projekt er blevet starten på et langt og tæt skandinavisk samarbejde mellem Neutron- og Synkrotron-forskere.


Läs mer om MAX4ESSFUN
Månedens partner: SKAT och Skatteverket
Delprojektet Gränshinder kigger overordnet på hvilke grænsehindringer borgere fra EU og uden for EU møder, hvis de ønsker at arbejdspendle i Øresundsregionen. Flere myndigheder samarbejder i del-projektet blandt andre fagspecialister fra det svenske Skatteverket og danske SKAT.

På sigt er det håbet at projektet kan være med til, at der vil blive færre grænsehindringer for EU- og ikke-EU-borgere, som ønsker at pendle over Øresund, og at international arbejdskraft, eksempelvis forskere på ESS og MAX IV, skal kunne bo og arbejde på begge sider af Øresund uden problemer. Skatteverket och SKAT deltager med faglig bistand vedrørende skattemæssige forhold.

Stort kunskapsbehov
 Hvilken forskel gør projektet for Skatteverket og SKAT?

- ÖresundDirekt har under senare år insett att vi har ett stort kunskapsbehov när medborgare från tredjeland (i princip utanför EU) vill arbetspendla över Öresund.

Vad gäller egentligen med uppehållstillstånd och arbetstillstånd samt folkbokföring?

- Vi har problemet generellt och ser EU-projektet som en möjlighet att få mer kunskap om både svenska och danska bestämmelser. Vår information i skattefrågor är helt beroende av om de vi informerar överhuvudtaget kan få tillstånd att arbetspendla. Inom Skatteverket har vi i flera år dessutom haft särskilt fokus på specifika skattefrågor kopplade till ESS/Max IV. När forskare från hela världen kommer till oss blir de internationella skattefrågorna väldigt centrala. I Malmö har vi ett av två Utlandsskattekontor i Sverige. Det var därför självklart att tidigt skapa en organisation för att kunna svara på alla de frågor som kan uppkomma. Placeringen av datoranläggningen i Köpenhamn ger upphov till särskilda problem med skattefrågor mellan Sverige och Danmark, säger Tommy Persson och Anne Larsson.
 
Godt samarbejde
- I projektet har vi har ett gott samarbete och formella kontaktvägar mellan skattemyndigheterna i Sverige och Danmark. Vi kan därför identifiera på ett tidigt stadium när det uppkommer gränshinder inom inkomstskatten. Vi har också under året tagit initiativ och fördjupat vår kunskap om expertskatten i både Sverige och i Danmark.

- 'Expertskatten' eller på dansk forskerskatten betyder at udenlandske forskere kan betale mindre i indkomstskat end resten af befolkningen. Forskere der fx ønsker at bosætte sig i Danmark og arbejde for ESS’ datamanagementcenter i København, løber ind i problemer i forhold til at kunne anvende den danske forskerskatteordning – se eksemplet, siger Ole Bundgaard Jensen fra SKAT.
 
- Delprojektet Gränshinder löper bara drygt ett år. Projektet har haft ett högt tempo, men vi kommer att behöva fortsätta arbeta med gränshinderfrågor även efter projekttidens utgång. Men vi står förhoppningsvis på en betydligt fastare grund efter vi har deltagit i EU-projektet, säger Tommy Persson och Anne Larsson.
 
Hvem fra SKAT og Skatteverket er med?
  • Anne Wiren Larsson, Öresundssamordnare på skatteverket och ansvarig för skatteverkets del i Öresunddirekt, är den som formellt är deltagare i projektet.
  • Marie Jonsson är samordnare för skatteverkets frågor gentemot ESS/MAX IV.
  • Tommy Persson är biträdande samordnare med särskild kompetens inom internationella inkomstskattefrågor.
  • Pom Heimdahl har också deltagit i projektet med inriktning internationell inkomstskatterätt.
  • Jeannette Almfort (Funktionsleder i Udland 8), står for projektet i SKAT-regi og deltager i Interreg-møder, workshops etc.
  • Ole Bundgaard Jensen deltager også i Interregmøder, workshops mv. og udarbejder tillige notater mv. Der har også deltaget andre medarbejdere fra SKAT vedrørende faglige problemstillinger, herunder navnlig om forskerskatteordningen.

Eksempel på en skatterelateret grænsehindring


Steve er bosat i Storbritannien og er lige blevet tilbudt ansættelse som Software Scientist ved ESS’ Data Management Software Center (DMSC) i København. Steve har en Ph. D. og vil efter al sandsynlighed kunne omfattes af betingelserne for at kunne anvende forskerskatteordningen. Steve vil helst bosætte sig i cykelafstand i forhold til kontoret i København men Steves arbejde er tæt knyttet til virksomheden i Sverige, og han skal derfor arbejde i Sverige cirka en dag pr. uge.

Da DMSC skattemæssigt er et fast driftssted af ESS i Sverige og derved samme juridiske enhed, anses Steve for at have svensk arbejdsgiver, og lønnen for arbejde udført i Sverige skal derfor beskattes i Sverige, jævnfør den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomsts artikel 15, stk. 1 og 2. Det har den uønskede konsekvens, at Steve alligevel ikke kan anvende forskerskatteordningen på grund af bestemmelsen i kildeskattelovens § 48 E, stk. 2, hvis han bosætter sig i Danmark, men vil i stedet skulle beskattes i Danmark efter de almindelige regler om lønbeskatning.

Det betyder, at Steve vælger at bosætte sig i Sverige, idet han derved vil kunne beskattes efter forskerskatteordningen af den løn, der beskattes i Danmark.


Läs mer om Gränshinder

Nytt från International Attractiveness
Hur attraktiv är Öresundsregionen?

Hur konkurrenskraftig är vår region vad gäller sin attraktionskraft för direktinvesteringar inom forskning och utveckling? Det ger det första utkastet på rapporten ”ESS & MAX IV Benchmark and Situation Analysis” svar på.

Jämförelser har gjorts med motsvarande regioner Aargau (CH), Thames Valley (UK) och Rhône-Alpes (FR) och tar avstamp i den generella affärsklimatet med hänsyn till faktorer såsom skatt, investeringar i F&U och ekonomisk stabilitet och boendemiljö.

Den färdiga rapporten kommer att publiceras på www.scienceandsociety.eu


Svenska ambassadörer på besök i Skåne

Två ministrar från det svenska Utrikesdepartementet, ett 130-tal svenska ambassadörer och andra tjänstemän besökte Skåne den 22 augusti. I programmet ingick besök på både ESS och MAX IV.

Region Skånes utvecklingsdirektör Mikael Stamming, gjorde en presentation av vårt Interreg-projekt. Ambassadörerna försågs dessutom med ett informationspaket med bl.a. projektinformation.


Studieresa till forskningsanläggningar i England!

I november arrangerar Industriell plattform och BigScience.dk en studieresa till England. De besöker Rutherford Appleton Laboratory i Harwell utanför Oxford, där neutronacceleratorn ISIS och synkrotronljusanläggningen Diamond Light Source är belägna
 
Detta är en studieresa som kommer att vara fullspäckad med matnyttigt innehåll och värdefulla kontakter för de företag som vill veta mer om Europas stora forskningsanläggningar och hitta möjligheter att bli leverantörer. Våra engelska värdar slår generöst upp portarna och ger oss tillgång till massor av information om framtidsplaner, upphandlingsmetoder och teknikbehov.

Tid: 28–30 november 2016

Kontaktpersoner:

Anna Hall
0725-544865
Anna.hall@iucsyd.se
 
Mats Larsson
0733-552411
Mats.larsson@iucsyd.se
 
Arne Jensen
+45 24 64 92 55
arnje@fysik.dtu.dk


Mer information om studieresan
Workshop on Synchrotron and Neutron Scattering in Biomaterials


MAX4ESSFUN will be hosting a workshop for scientist on October 26–28 in Malmö. The idea is to promote young scientists, so please encourage your postdocs and PhD students to submit an abstract now!
 
Deadline for abstract submission: September 9
 
Deadline for registration: October 11


Remember to sign up and submit your abstract for oral and poster presentation here!