NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 5 SEPTEMBER 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Samverkan kring rekryteringar
Blekinges företag och organisationer behöver samarbeta tätare för att kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens.
Flera företag och organisationer i Blekinge upplever att det ibland kan vara svårt att hitta rätt kompetens. Det finns också tillfällen då nyinflyttade inte kan stanna kvar eftersom medflyttande partnern inte hittar passande arbete i Blekinge.

Vid dessa tillfällen gäller det att dra nytta av hela Blekinges potential och se att arbetsmarknaden inte är begränsad till den kommun man bor i. Med tanke på de väl utbyggda kommunikationerna mellan städerna i regionen är restider konkurrenskraftiga med storstäderna för familjer som exempelvis bor i mitten av länet men arbetar i kommunerna i västra eller östra Blekinge.
En annan aspekt på inflyttning är de nyinflyttades integrering i den blekingska vardagen. För familjer med barn i skolåldern är det förmodligen betydligt lättare att etablera kontakter med blekingar än för nyinflyttade utan barn.

BREDARE SAMARBETE
Redan idag jobbar alla kommuner på olika sätt både med att ta emot nyinflyttade och genom att hjälpa dem att integreras i Blekinge. Ett arbete som kan bli ännu effektivare och bättre med ett bredare samarbete mellan kommuner, näringsliv och föreningar.

Region Blekinge har startat ett arbete för att undersöka möjligheterna att öka samverkan kring rekrytering till Blekinge. Målet med arbetet är utarbeta ett förslag för hur ett samarbete kring rekrytering kan organiseras i hela Blekinge, i samarbete mellan offentliga och privata aktörer.  
TAM - Talent Attraction Management:
Ett systematiskt arbetssätt för samverkan kring rekrytering som involverar aktörer från alla sektorer. Arbetsgivare i privat och offentlig sektor är nyckelintressenter.
MODELL
Arbetet med att ta fram ett förslag för hur ett utökat samarbete kring rekrytering görs utifrån en modell som tagits fram av strategiföretaget Tendensor. Modellen kallas Talent Attraction Management (TAM) eller talangattraktion  och innehåller i stora drag fyra områden; hur vi attraherar människor med kompetens vi behöver, hur vi tar emot inflyttare, hur vi integrerar dem och hjälper partnern hitta arbete och hur vi marknadsför vår region så att vi blir attraktiva för människor.

I samband med att arbetet nu påbörjas genomför Region Blekinge i samarbete med Tendensor en undersökning bland nyinflyttade kring hur de uppfattade flytten till Blekinge. Om du flyttat till Blekinge de senaste åren kan du hjälpa oss genom att fylla i enkäten, klicka här.
 
Resultaten kommer att presenteras vid ett seminarium den 13 september. Senare i höst kommer en rapport med ett förslag på hur arbetet med modellen talangattraktion kan fortsätta i Blekinge.
Blekinges attraktionskraft lyfter….

Så känns det efter att ha spenderat en hel del av sommaren på hemmaplan i härliga Blekinge. Många nationaliteter och nyfikna besökare i Blekinge är en positiv trend. Även företag inom besöksnäringen vittnar om att det har varit en bra sommar.

En fortsatt utmaning är dock att använda besöksnäringen som ”ett fönster” för marknadsföringen av attraktiva Blekinge så att fler blir nyfikna på att stanna och bosätta sig här. För att stärka denna del vill vi utveckla samverkan för att attrahera människor med eftertraktade kompetenser att flytta hit.
 
Ett sätt att lösa kompetensbehovet är matchning av utbildningar och kompetenser mot näringslivets och organisationers behov. Det är ett uppdrag som vi arbetar med tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra aktörer inom ramen för kompetensplattform Blekinge.

Detta är ett steg men inte tillräckligt. Därför behöver vi också kunna rikta särskilda satsningar mot spetskompetenser och stärka Blekinges attraktion ytterligare för såväl inflyttare som medflyttare. Genom att samverka mellan kommuner, näringsliv, offentlig sektor och organisationer blir vi starka och kan göra vår litenhet till vår storhet.
 
Nu ser vi fram emot en spännande höst med många utmaningar och möjligheter.

Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.