NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 12 SEPTEMBER 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Digitalisering och delningsekonomi – trender som påverkar framtidens kollektivtrafik
Det finns ingen kristallkula att skåda i för att kunna förutse framtiden. Men för att vara förberedd – och kanske till och med i framkant av utvecklingen – behövs både omvärldsbevakning och trendspaning.
Det finns flera trender som påverkar vårt samhälle och våra liv. Dessa trender påverkar även kollektivtrafiken. För att kollektivtrafiken ska vara ett strategiskt verktyg för Blekinges utveckling måste vi förhålla oss till dessa trender och dra nytta av dem.

En som har koll på detta är Claes Fischer. Han är affärsutvecklare med uppdrag att se till att Blekingetrafiken ligger i utvecklingens framkant. Och för att göra det måste man se lite runt hörnet.

- Digitaliseringen påverkar oss radikalt, det ser vi redan nu, säger Claes Fischer. Det som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Konsumenten är van vid att ha tillgång till information när som helst, var som helst och därför måste vi se till att vi och all information finns digitalt tillgänglig.
En annan trend är elektrifiering. Bussar, bilar och cyklar får elektriska motorer och batterierna blir allt effektivare. I takt med att miljömedvetenheten ökar kommer allt fler att använda cykel och el-cykel, i samband med kollektivresan. Det ställer krav på parkeringsplatser, cykelställ och möjligheter att ta med cykeln ombord eller tillgång till hyrcyklar vilket blir allt vanligare i storstäder.

Autonomitet, det vill säga självkörande fordon, är en annan trend. Tekniken finns redan idag, men de regler och lagar som styr vilka fordon som får köra på våra vägar har inte hängt med den tekniska utvecklingen och behöver en översyn.

Delningsekonomin kommer att få allt större betydelse. Det är dyrt att äga en egen bil. Det finns även människor som av miljöskäl väljer bort bilen och i stället väljer att äga tillsammans med andra. Det är troligt att även organiserad samåkning ökar i framtiden på platser där kollektivtrafiken inte räckliger till. Med bra system kan man enkelt dela på kostnaderna. Tekniken för att organisera sådana system finns redan idag.

- Samåkning är givetvis en fråga om trygghet, säger Claes Fischer. Människor vill känna sig trygga även när de samåker. Organiserad samåkning kan vara ett sätt att lösa kollektivtrafiken på landsbygden där det blir för dyrt att köra stora bussar.
TRENDER SOM PÅVERKAR
KOLLEKTIVTRAFIKEN
DIGITALISERING – Allt som går att digitaliseras kommer att digitaliseras.
ELEKTRIFIERING – Vi kommer i allt större utsträckning resa med elektriska fordon, exempelvis elcyklar.
AUTONOMITET – Självkörande tåg och bussar kan vara en självklarhet i framtiden.
DELNINGSEKONOMI – Det är dyrt att äga. Människor kommer att vilja samäga eller hitta sätt att dela kostnader för varor och tjänster. Även för att minska sin miljöbelastning.
Många faktorer att ta hänsyn till vid
planering av kollektivtrafik
Planering av kollektivtrafik handlar om mer än att bara se till att bussen går från en plats till en annan.
Det är många faktorer som påverkar oss om vi ska ta bussen i stället för bilen. Inför omläggningen av stadstrafiken i Karlskrona har trafikplanerarna hämtat in en stor mängd fakta för att kunna göra en plan som passar så många som möjligt.

Det krävs en stor mängd information om människors behov och resmönster för att designa ett kollektivtrafiksystem som fungerar och som är attraktivt och relevant för resenären.
- Utmaningen med att planera kollektivtrafik är att lägga linjerna från en plats som människor vill åka, till en plats dit de vill åka, på en tid som passar, säger Sören Bergerland, trafikdirektör vid Region Blekinge och ansvarig för Blekingetrafiken. Trafiken måste vara relevant för resenären.

En annan faktor är resenärens kunskap. Utan kunskap om exempelvis linjerna, när bussen går och hur man köper biljett kan inte resenären ta beslut om att åka kollektivt. Därför har flera hållplatser i Blekinge försetts med digitala informationstavlor som berättar när bussen kommer. Dessutom görs en mängd olika marknadsinsatser för att öka blekingarnas kunskap om kollektivtrafiken. Linjekartorna och annan information har också gjorts om för att blir än mer pedagogiska och lättförståeliga.
FRAMGÅNGSFAKTORER
RELEVANS – Bussen tar mig dig jag vill när jag vill.
KUNSKAP – Jag vet hur jag kan åka, när och hur jag köper biljett.
RESTID – jag känner att jag kan åka snabbt och att vi inte stannar vid varenda gatuhörn.
Den tredje faktorn är restider. Fler snabbussar kortar restiderna. Människor vill komma snabbt till jobbbet på morgonen och snabbt hem när arbetsdagen är över.

- Vi ser redan ett ökat resande efter trafikomläggningen av stadstrafiken i Karlskrona, säger Sören Bergerland. Det viktiga nu är att sätta in rätt resurser på rätt plats; större bussar där många åker eller extra bussar så att vi kan ta hand om resenärerna på ett bra sätt. Erfarenheter från omläggningen av trafiken i Karlskrona tar vi med oss när vi går vidare och ser över busstrafiken i Blekinges övriga städer.
Framtidens resande och transporter

I vår Blekingestrategi har vi målet att Blekinge till 2020 ska ha ett attraktivt och hållbart transportsystem som utvecklas utifrån invånarnas, arbetsmarknadens och besökarnas behov. Att titta i spåkulan fram till 2050 är en än större utmaning men nödvändigt för att bygga en hållbar infrastruktur för framtiden. För detta krävs både omvärldsbevakning, mod, nyfikenhet och samverkan.

För att se framåt kan vi också behöva se tillbaka och lära av historien. Visst har vi haft en spännande utveckling både vad gäller infrastruktur och resande. Vem hade kunnat förutspå utvecklingen på arbetsmarknaden, digitaliseringens intåg eller den globalisering som präglar världen idag?

Även nationellt lyfter regeringen dessa utmaningar i ett par av de strategiska samverkansprogram man bildat tillsammans med nationella innovationsrådet för att identifiera utmaningar och möjligheter för innovationer och nya jobb; Nästa generations resor och transporter och Smarta städer.

Genom att vara framsynta och utveckla testbäddar på lokal och regional nivå är vi också en del i att utveckla framtidens transporter och infrastruktur i ett nationellt perspektiv.

Att skapa förutsättningar för god tillgänglighet kan handla om vägar och infrastruktur för resor med bil, buss och cykel liksom digital infrastruktur – men fram för allt är detta verktyg för att bidra till det attraktiva Blekinge där människor vill leva och bo.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.