Dela nyhetsbrevet:

#27 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

7 SEPTEMBER 2016

Vägval för framtidens järnväg

I september kommer Trafikverkets kompletterande analyser som visar effekter och nyttor av investeringar i järnvägen - en del av det underlag som ska användas för att besluta om en kommande höghastighetsjärnväg i Sverige. Programchef Peter Uneklint ser investeringar som en akut nödvändighet.

– Stora delar av Västra och Södra stambanorna liksom många andra banor är överbelastade och nedslitna. Vi har haft en mycket positiv trend inom framförallt personresandet, vilket i princip har dubblerats de sista 25 åren. Framförallt är det den lokala och regionala arbetspendlingen som ökat kraftigt. Samtidigt har vi inte byggt så mycket nya spår utan fokuserat på att rusta upp det vi har, säger Peter Uneklint, programchef för ny höghastighetsjärnväg i Sverige på Trafikverket.
 
– Till detta kan man också lägga till att vi blir allt fler invånare i landet och prognosen från SCB är att Sverige kommer ha en befolkning runt 12 miljoner år 2040.

Exklusiv intervju med HG Wessberg

Vad har Skånebilden haft för betydelse för Sverigeförhandlingen?

-Det har varit ofantligt positivt! [...] Jag skulle också vilja säga att den ger mer till en del av de förhandlande kommunerna.

Detta har hänt!

Almedalen Visby i juli. En av de viktigaste frågorna under årets politikervecka var infrastruktur. Politiker, näringsliv, förhandlare och intresseorganisationer möttes för att diskutera Skånes, Sveriges och Europas framtida behov och nyttor av höghastighetsjärnväg. Här får du ett urval av de viktigaste seminarierna och kommentererna.

Varför behöver Europa höghastighetståg i Sverige?
På plats var HG Wessberg - förhandlare Sverigeförhandlingen, Crister Fritzson - vd SJ AB, Ulrika Lindmark - vd Science Village Scandinavia, Michael Svane - branchdirektör Dansk Industri Transport, Sofia Franzén - vd Drivhuset.

 "Infrastruktur är ett grundläggande villkor för att driva näringsliv."


Michael Svane,
branchdirektör Dansk Industri Transport

"De nya stambanorna är helt nödvändiga för att bygga ut den regionala tågtrafiken!"

Märta Stenevi (MP), kommunalråd stadsbyggnad och service Malmö stad
 

Se seminariet här

 "Med höghastighetsbana kommer det vid peaktid att gå ett tåg söderut från Stockholm var sjätte minut, och från Göteborg och Malmö var tionde minut."

Christer Fritzon,
vd SJ AB

Vad tycker ledare inom europeisk politik och näringsliv om höghastighetståg i Sverige?

Lyssna på Pat Cox - EU:s koordinator Scand-Med korridoren, Anke Spoorendonk - minister Schleswig Holstein, Siv Henriette Jacobsen - regionråd Østfold fylkeskommune, Wolfgang Schmidt - statssekreterare Hamburg, Tina Karlberg - City Account Manager Siemens, Tørk Furhauge - fd vd Pågens.

Infrastrukturen i Skandinaviens största storstadsregion – en vinstlott för Sverige
På scen fanns Erik Bromander - statssekreterare för infraskrukturminister Anna Johansson, Jessica Rosencrantz (M) - vice ordförande Trafikutskottet, Johan Trouvé - vd Västsvenska Handelskammaren, Lena Smidfeldt Rosqvist - forskningschef Trivector Traffic, Hampus Jakobsson - affärsängel och serieentreprenör, Magnus Persson - regionchef Skanska, Lennart Andersson - regionchef Syd Trafikverket.

"Väldigt mycket gods ner mot kontinenten passerar Skåne, då finns det jättestora behov och de behoven tar jag på allvar."


Jessica Rosencrantz (M),
vice ordförande i Trafikutskottet

"Tågtrafik utanför en stad demokratiserar! Att bo i en storstad blir extremt dyrt, därför är det bra med tågtrafik där det är billigare att bo."


Hampus Jakobsson, affärsängel och serieentreprenör

Se seminariet här

"Tuffa prioriteringar är lättare att göra när det finns ett bra samarbetsklimat och ett stark regionalt samtal - det visar sig att det finns här!" 

Erik Bromander,
statssekreterare för infrastrukturminister Anna Johansson

Mötesplats Skåne Malmö 19 augusti. Under Skånes svar på Almedalsveckan diskuterade ledande utvecklingsaktörer hur näringsliv och bostadsmarknaden kan nå maximal investeringsnytta av en höghastighetsjärnväg i Skåne, och hur vi skapar en attraktiv plats att bo och verka på.

På scen fanns Tina Karlberg - City Account Manager Siemens,  Michael Stjernquist - vd IKEA AB, Mikael Stamming - Utvecklingsdirektör Region Skåne, Peter Uneklint - Programchef för ny höghastighetsjärnväg i Sverige Trafikverket, Magnus Persson - Regionchef Skanska, Ulrika Lindmark - vd Science Village Scandinavia.

"För IKEA är det avgörande med bra pendlingsmöjligheter och god tillgänglighet Älmhult-Kastrup för våra medarbetare. För oss är det mycket viktigt att man förstärker kapaciteten på Södra Stambanan bland annat genom fyra spår mellan Hässleholm och Lund".

Michael Stjernquist, vd IKEA AB

"Vår studie visar att närheten till spårburen kollektivtrafik är det viktigaste för bostadsköparna
i dag. Det handlar om livskvalitet."

Magnus Persson, regionchef Skanska

"Visst är det så att stambanan avlastas om en höghastighets-järnväg byggs, men då är det bra om man bygger där kapacitet behövs som mest. Det finns ett behov för en ökad kapacitet i Skåne, speciellt på den överbelastade sträckan Malmö-Lund-Hässleholm."

Sohana Josefsson, marknads- och kommunikationsdirektör Green Cargo

Sverigeförhandlingen

Under våren nådde Sverigeförhandlingen överenskommelser med samtliga berörda kommuner längs den nya höghastighets-järnvägens sträckningar utanför storstäderna. Sammanlagt betyder det tolv stationer och åtaganden från kommunerna om att bygga cirka 110 000 bostäder.

Under hösten väntas fortsatt förhandling med storstäderna, Trafikverkets samlade effektbedömning och en infrastruktur-proposition.

Följ oss för de senaste uppdateringarna av Skåne i Sverigeförhandlingen!

Hemsida:
skane.se/sverigeforhandlingen

Twitter: @byggstartskane

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00