NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 13 JUNI 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Hästnäringen i Blekinge på frammarsch
Blekinge är Sveriges näst hästtätaste region räknat på antal hästar per invånare. Näringen har sedan ett par år fått hjälp att utvecklas i ett projekt. Syftet är att få existerande företag att utvecklas och att få fler företag genom att fler omvandla sitt intresse till företagande.
Hästnäringen i Blekinge sysselsätter ungefär 700 personer med 300 heltidstjänster. De flesta är kvinnor som arbetar deltid med sin hobby. Här finns företag från ridlärare och ridskolor till företag som säljer stallinredningar och boxar samt veterinärer och foderproducenter. De allra flesta är fåmansföretagare med upp till tio anställda. Företagen omsätter tillsammans omkring 350 miljoner kronor per år.

Varför det finns så många hästar i Blekinge kan man spekulera i. Möjligen har vi bra förutsättningar med natur och landskap som är goda för djurhållning eller så har hästnäringen vuxit när det traditionella lantbruket har minskat; att allt fler lantbruk och framförallt mjölkgårdar har fått lägga ner.

Sedan två år driver Marie Hjelm Nilsson projektet Hästnäringen i Blekinge på halvtid från kommunkontoret i Karlshamn. Projektägare är Karlshamns kommun och projektet är bland annat finansierat av regionala utvecklingsmedel från Region Blekinge och Blekinges kommuner. Den andra halvan av sitt arbetsliv ägnar hon åt det egna företaget som säljer ridutbildningar.

– Målet med projektet är främst att samla näringen och utveckla den så att vi får fler företag och bättre lönsamhet, berättar Maria Hjelm Nilsson.
 
Hästnäringen har betydelse i Blekinge, inte bara utifrån ett näringsperspektiv utan också för livskvaliteten. Varje vecka ägnar sig 1000-tals ungdomar, även äldre blekingar, åt sin favoritsysselsättning - ridning. Det är i den gruppen den framtida företagarna inom hästnäringen finns.

– Om vi stimulerar fritidsutövandet stimulerar vi även på sikt ungdomarna till att bli företagare inom sin hobby, menar Marie Hjelm Nilsson. Familjer och ungdomar i närområdet är den största gruppen kunder till hästnäringen. Ridning är den näst största tjejidrotten i Sverige och den näst största ungdomsidrotten.

Arbetet här handlar alltså inte om att skapa stora exporterande företag utan att utveckla näringen genom samarbete, kanske med andra branscher. Aktiviteter och evenemang inom ridsporten är viktiga för besöksnäringen. Det är inte bara på Island som turridning kan vara en upplevelse för en turist.
Därför går många av aktiviteterna i projektet ut på att genomföra workshops och seminarier kring samarbeten inom branschen och med företag inom andra branscher. Projektet håller en hästmässa som ska samla publik och aktörer i Blekinge. Nästa mässa hålls i Karlshamn den 18 juni.

Projektet ska också undersöka möjligheterna för ett ridvägsnät för säkra och hållbara ridvägar och titta på hur en framtida branschorganisation för hästnäringen kan se ut.
 
– En branschorganisation kan arbeta för att öka acceptansen för näringen, menar Marie Hjelm Nilsson. Dessutom kan organisationen hjälpa hästföretagen med exempelvis myndighetskontakter och föra branschens talan. Det har vi under projektets gång sett behov av.
 
Läs mer om mässan och projektet på Hästnäringen i Blekinges webb eller på Karlshamns kommuns webbplats.
 
Nya växande branscher
i Blekinge


Jag har i tidigare nyhetsbrev lyft besöksnäringen som växande och viktig bransch för Blekinge. För många i denna bransch, och för entreprenörer, handlar det om att omvandla en dröm och ett intresse till verksamhet och jobb som går att leva på.

I Blekinges innovationsstrategi synliggörs inte enbart branscher utan också vikten av att ta tillvara på människors driv- och innovationskraft för att få fler företag i Blekinge. Inom både besöks- och hästnäringen finns goda exempel på initiativ som kan diversifiera näringslivet och synliggöra innovations- och entreprenörkraft.

Som i många utvecklingsprojekt handlar det om att skapa mötesplatser och samverkan för att på så sätt möjliggöra erfarenhetsutbyte, men också bredda verktygslådan för entreprenörer som kan stärka affärsidéer och utveckla ett hållbart företagande.

Det handlar också om att våga tänka nytt och produktifiera behov – då tänker jag bland annat på breddning och utveckling av evenemang och festivaler med tävlingskoncept som SwimRun och Kustjagaren liksom att Sweden Rock allt mer fokuserar på upplevelse, service och kvalitet.

Ridsport och hästnäring kan komplettera andra befintliga branscher och skapa förutsättningar för fler att verka, bo och attraheras av Blekinge.

Blekinge har en fantastisk potential. Vi har både bredd och spets. Det ska vi ta till vara på och gemensamt stärka för att utveckla. Vi måste också bli fler som är goda ambassadörer och berättar om allt spännande som händer och utvecklas i Blekinge.
 
Kraft att vilja.
Tillsammans är det möjligt!

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.