Bliver dette nyhedsbrev ikke vist korrekt?
Så læs det på nettet.
;" bgcolor="<%-tplfunc-a-insert_design name="fu_color5"%>">


Nyhedsbrev for landdistrikter
2-2015
Landsbyer finder sammen i klynger
Flere landsbyer i Randers har fundet sammen i klyngesamarbejder for at styrke lokalområderne gennem samarbejde. Foreløbig har der været holdt klyngemøder to steder i kommunen og flere aktiviteter er sat i gang.
Læs her hvilke byer, der indtil nu har deltaget i møderne
Landsby byder flygtninge velkommen
Også i år har Randers Kommune modtaget flygtninge. Nogle af dem er blevet placeret i Øster Velling, hvor borgerne har gjort en særlig indsats for at tage imod dem.
Mød Ulrik Goerlich, der er tovholder ved Venligboerne
LAG-midler kan søges Referat fra udvalgsmøde
LAG-Randers/Favrskov har i 2015 uddelt penge til 12 projekter. Nu er der sat dato på ansøgningsfristerne for 2016. Hvis du vil følge med i landdistriktsudvalgets arbejde, så kan du finde dagsordner og referater fra udvalgets møder på kommunens hjemmeside. Næste møde er 9/12 og dagsordnen ventes klar nogle dage inden.
Se hvilke projekter, der fik penge i 2015 og ansøgningsfrister for 2016 her
Læs referater fra bl.a. mødet d. 18/11 her
Høring af landdistriktspolitik
På baggrund af en konference om landdistrikterne samt en række dialogmøder har et udkast til politik for landdistritkerne været i høring i november måned. Du kan stadig nå at indsende høringssvar indtil 30. november.
Læs politikken og send et høringssvar her
Nyhedsbrevet bliver til i et samarbejde mellem Erhverv & Udvikling og Kommunikation i Randers Kommune.
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet længere, så klik her for at afmelde det.