Räknestugor: Investeringsbeslut i energieffektiviseringsåtgärder

Känner du dig osäker när det kommer till den långsiktiga ekonomiska lönsamheten för energieffektiviseringsåtgärder? Hur får jag in energieffektiviseringen i bolagets underhållsplan? Kan en energibesparande åtgärd verkligen räknas hem?

Välkommen på en kurs i investeringskalkyler, med exempel från företag i bostadsbranschen. 

För att fatta korrekta investeringsbeslut krävs en djup förståelse för kalkylens uppbyggnad. Hela in-
vesteringens kostnad ska beräknas, inklusive åtgärdens drift och underhåll under investeringens hela livslängd. Detta sätts i relation till de krav på lönsamhet som finns inom respektive företag. 

Under kursen går vi igenom den teoretiska bakgrunden för lönsamhetsberäkningar och BeBos lönsamhetskalkyl. Ni får också kunskap och inspiration genom presentationer av hur andra bostadsbolag tänker kring lönsamhet vid renoveringar och energieffektiviseringar. 

Kom gärna några stycken från ert företag och ta med ett eget energieffektiviserings-case! 

För att kunna tillgodogöra dig dagarna på bästa sätt är det bra om ni är några stycken från företaget,
och att ni har ett praktiskt case från ert fastighetsbestånd att tillämpa kunskapen på. Vi vill uppmuntra er som är tekniker att ta med någon person från er ekonomiavdelning! Dag 2 finns möjligheten till personlig hjälp av föreläsarna, då ni kan diskutera frågetecken och kalkylmässiga svårigheter ni ställs inför med just era fastigheter, åtgärdsförslag och lönsamhetskrav.

Föreläsare:
Anders Sandoff, lektor vid Handelshögskolan i Göteborg
Conny Overland, lektor vid Handelshögskolan i Göteborg
Mattias Westher, Bostads AB Poseidon

För en preliminär agenda, se här

Målgrupp: VD, fastighetschefer, kalkylansvariga och projektansvariga på bostadsbolag.
Pris: Deltagande, lunch och middag är kostnadsfritt. Om du uteblir debiteras kostnad för mat.
Hotellrum kan förbokas men bekostas ej av BeBo.   

Anmäl dig till räknestugan i Stockholm eller i Malmö senast den 14 januari via en av länkarna nedan. Deltagande är begränsat till 20 personer, först till kvarn! 


Vid frågor:
sara.olsson@wspgroup.se 
 

Datum

Stockholm 4-5 februari 2016
Malmö 3-4 mars 2016
 

Plats

Stockholm: Central Hotel
Malmö: Clarion Hotel Live

 

Tid

Dag 1: 10.00 - 16.00
Dag 2: 10.00-12.00
Lunch och middag ingår dag 1

BEBO - ENERGIMYNDIGHETENS BESTÄLLARGRUPP FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS

BeBo har varit verksam sedan 1989 och är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges mest framträdande fastighetsägare inom energiområdet. BeBos aktiviteter ska genom en samlad beställarkompetens leda till att energieffektiva system och produkter tidigare kommer ut på marknad. BeBos verksamhet har bedrivits inom bl.a. områdena kyl/frysar, tvätt- och torkutrustning, ventilationssystem, trapphusbelysning, elmotorer samt individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Reduceringar av energi och årskostnader på 30-50 procent har uppnåtts för enskilda produkter, vilket i hög grad inspirerat till nyutveckling. www.bebostad.se

BeBo koordineras av WSP
Nätverken administreras av Byggherrarna, med finansiering från Energimyndigheten och medlemsföretagen