Seminarium om elbussar

I februari förra året berättade vi om en mängd initiativ kring elbussar runt om i Sverige. Nu följer vi upp förra årets seminarium med vad som hänt, ett år senare. Bland annat får vi reda på vad som hände med elbuss-försöket på Orust, vad som händer i Skånetrafiken och Karlstadstrafiken. Och hur har det gått med elbuss-linjen i Ale?
 
Vill du också ligga i framkant? Även om du inte var med på förra årets seminarium får du nu chansen att komma ikapp.
 
Den 26 april träffas vi för en seminariedag då vi diskuterar framtidens kollektivtrafik, med fokus på hur vi använder elbussar i Sverige i dag. Vi lär av goda exempel och får inspiration att ta nya steg!

Bland årets talare finns bland andra Kasper Kalén, Skånetrafiken, Anders Dyberg, Karlstadsbuss, Sven Borén, GreenCharge samt Robert Aronsson, ETC Battery and Fuelcells Sweden.
 
Moderator är Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund.


Varmt v(el)kommen!

Vad: Seminarium om framtidens hållbara kollektivtrafik
Var: Kommunhuset, Henån, Orust (Se karta)
När: 26 april 2016, 09.30 – 16.00 (kaffe fr 09:00)

Kostnad: 300 kr exkl moms (inkl fika och lunch)
Anmälan: Senast fredagen den 15 april.

All busstrafik i Skåne ska vara fossilbränslefri 2018 – elbussar i Ängelholm visar vägen
 

Skånetrafikens mål är att all busstrafik ska vara fossilbränslefri till 2018 – tågen och stadstrafiken är det redan. Med elbuss-projektet i Ängelholm vill Region Skåne och Skånetrafiken ta reda på mer om eldrift i stadstrafik genom ett fullskaligt pilotprojekt. Den kunskapen kommer att vara viktig i framtida upphandlingar av trafik. Elbuss-projektet i Ängelholm sker i ett nära samarbete mellan Region Skåne/Skånetrafiken, Ängelholms kommun och Nobina.

Kasper Kalén är affärsutvecklare och stf. affärsområdeschef på Skånetrafiken och ansvarig för projektet kring elbussarna i Ängelholm.

Elbussar i Karlstad - En utvärdering för den
framtida elektrifieringen av kollektivtrafiken

Anders Dyberg, operativt ansvarig på Karlstadsbuss, berättar och svarar på frågor om elbussar i kollektivtrafik och de erfarenheter Karlstadsbuss hittills haft under det första året med elbussarna.

Orust – 100% klimatneutral

Orust har för avsikt att byta ut alla bussar i kollektivtrafiken mot elbussar. Arbetet påbörjades under 2014 och ligger helt i linje med kommunens vision om att vara energi- och klimatneutral till år 2020. 

Orust kommun och Orust Kretsloppsakademi utvärderade 2015 elbussar i landsbygdstrafik
från tre olika leverantörer avseende prestanda, energiåtgång, och ekonomi. Resultatet påvisar
elbussarnas både miljömässiga och ekonomiska fördel.

Elbussarna ingår som en del i den helhet av förnybar energi och klimatneutrala transporter som Orust försöker skapa.
 

Elbussar i bostadsnära områden – Ale

I Ale kommun har man satsat på elbussar under två års tid för att köra boende till pendelstationer. Hela resan blir därmed fossilfri. Busslinjen är fem kilometer lång, har sju hållplatser och bussen avgår varje halvtimma.

This email has been sent to lars@orustengineering.se  |  If you no longer wish to receive emails about this event please unsubscribe  |  © 2016 Fyrbodals kommunalförbund, All rights reserved