Bliver dette nyhedsbrev ikke vist korrekt?
Så læs det på nettet.
;" bgcolor="<%-tplfunc-a-insert_design name="fu_color5"%>">


Nyhedsbrev for landdistrikter
marts 2016
Skal din landsby have 50.000 kr?

Skal din landsby have op til 50.000 kr., som I selv kan bestemme, hvordan I vil bruge? Så har I chancen nu. Landdistriktsudvalget i Randers Kommune har besluttet at gennemføre et forsøgsprojekt med borgerbudgettering.
Kort fortalt vælges et antal landsbyer, der hver får op til 50.000 kr., som må bruges efter egne ønsker. Eneste krav er, at der foregår en demokratisk proces, hvor alle borgere har mulighed for at involvere sig, komme med forslag og deltage i afstemningen om, hvilke projekter der skal gennemføres.


Se hvordan din landsby kan komme i betragtning
Vilje og fællesskab baner vejen for lokalsamfund
Landsbyen Asferg har taget sagen i egen hånd og gjort en by, som ellers var spået til at dø langsomt ud, levende igen. Læs her om Asfergs ukuelige vilje.
Læs artikel
Søg midler i
Landsbypuljen
Landdistriktsudvalget
besøgte Stevnstrup
Nu er det muligt for landsbyer og lokalsamfund at søge midler til udviklingsprojekter via Landdistriktsudvalgets Landsbypulje.

Der kan søges mellem 5.000 og 150.000 kr. til hel eller delvis finansiering af projekter og initiativer, der skaber udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Landsbypuljen støtter initiativer, der har potentiale til at gøre det mere attraktivt at bo og bosætte sig, at drive virksomhed og/eller besøge/være turist i Randers Kommunens landsbyer og landdistrikter.
Mødet blev indledt med at besigtige pladsen ved enden af Engvej. Her arbejder landsbyens beboere med at udbygge faciliteterne ved Gudenåen. Landsbyen forventer at etablere nye bådebroer, et madpakkehus, et fugletårn samt en bålplads. Pladsen bruges allerede meget af landsbyens indbyggere, og efterhånden kommer en del motionister, lystfiskere og øvrige gæster også i området.Efter en præsentation af planerne på pladsen ved bredden af Gudenåen fortsatte mødet i hallen, hvor repræsentanter fra landsbyen præsenterede de øvrige planer og ønsker for byen vedrørende trafik, cykelstier, skiltning samt adgangsforhold ved Stavnagervej. Oplægget gav anledning til en god diskussion med udvalget. 
Læs mere om Landsbypuljen
Struktur for detailhandel i høring
Har du som erhvervsdrivende eller beboer interesse for detailhandel, har du nu mulighed for at komme med bemærkninger og ændringsforslag til et forslag om detailhandelsstrukturen i Randers Kommune.
Frem til den 17. april kan du give høringssvar på plan@randers.dk, hvorefter det endelige forslag skal behandles i Randers Byråd.
Se hele forslaget til detailhandelsstrukturen her
Generalforsamling i
LAG Rds.-Favrskov
Generalforsamling for LAG Randers-Favrskov afholdes 11. april kl. 19.00 på Ådalen Retræte i Ålum. 
Der vil blive trakteret med kaffe/the og kage, hvorefter Johannes fra Ådalen Retræte vil fortælle om LAG Randers-Favrskovs første gennemførte projekt: Nyt køkken på Ådalen Retræte. 
Se dagsordenen
Kom til Landdistriktskonference
Landdistriktsudvalget i Randers Kommune inviterer til landdistriktskonference lørdag den16. april fra kl. 11.30 - 16.00 i Estraden i Havndal.
Omdrejningspunktet for konferencen er bosætning på landet. Dagen sammensættes af et fagligt oplæg og tre oplæg fra landsbyer i Randers Kommune, som på tre forskellige områder udretter noget særligt. Herefter er der workshops, hvor man kan vælge mellem temaerne byfornyelse, fællesskab eller udviklingsplan. 
Landdistriktsudvalget vil desuden præsentere den nye Landdistriktspolitik, og der bliver også plads til noget helt nyt, når der for første gang uddeles priser til årets ildsjæl og årets initiativ i Randers kommunes landsbyer og landdistrikter.
Link til invitation og tilmelding
Rottebekæmpelse forår 2016
I det næste par måneder vil relevante ejendomme i landzone og landbrug i byzone få besøg af rottebekæmperen. 
Kommunens rottebekæmper vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejendommen. Træffes ingen hjemme, afleveres der en seddel med en opfordring til at kontakte den kommunale forvaltning, hvis man har rotter.
Vær opmærksom på, at det er enhver borgers pligt at anmelde forekomst af rotter til kommunen.
Anmeld rotter her
Nyhedsbrevet bliver til i et samarbejde mellem Erhverv & Udvikling og Kommunikation i Randers Kommune.
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet længere, så klik her for at afmelde det.