NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 6 NOVEMBER 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Sommaren 2015 var bra för besöksnäringen i Blekinge
Det visar en enkätundersökning som Region Blekinge genomfört.
Sommaren var bra för verksamheten. Det säger 80 procent av de som deltog i den enkät om sommaren som Region Blekinge gjort bland aktörer inom besöksnäringen. Av de som ansåg att sommaren inte varit så bra finns aktörer som är väderberoende och som har gjort investeringar som inte gav de effekter som förväntats.
 
Enligt Tillväxtverkets statistik ökade antalet utländska övernattningar med drygt nio procent över hela landet, räknat under juni till augusti 2015. Antalet utländska övernattningar ökade mest i Stockholms län, men procentuellt var ökningen störst i Östergötland.

Total ökade antalet övernattningar i Sverige till 26,8 miljoner under juni, juli och augusti. Det är en uppgång med nästan 1,4 miljoner eller 5,5 procent, jämfört med samma period förra året.
De utländska övernattningarna ökade med drygt 9 procent medan de svenska steg med 4 procent. Från de 30 länder som har flest besökare till Sverige, ökade övernattningarna från samtliga länder utom tre, Ryssland, Rumänien och Italien.
Även logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade i nästan alla landets regioner. Under perioden juni-augusti steg intäkterna mest i Stockholms län med drygt 240 miljoner kronor till totalt 2,2 miljarder kronor. Totalt steg logiintäkterna i hela landet med nästan 700 miljoner kronor till 6,6 miljarder kronor eller drygt 11 procent.

Antalet övernattningar i Blekinge ökade
I Blekinge steg antalet övernattningar under samma period med 3,1 procent. Ökningen av utländska övernattningar ökade med 2 procent. Logiintäkterna ökade med 0,7 procent. Ett tapp jämfört med 2014 som bland annat kan förklaras med att flera stora anläggningar inte haft öppet under perioden.
Även om det i procent är liten ökning av logiintäkten totalt i Blekinge finns det anläggningar som rapporterar juli som bästa månaden någonsin. Två goda exempel är Ronneby Brunn med 17 000 övernattande gäster i juli och Eriksberg som under samma månad i snitt haft 585 gäster om dagen som kört runt i safariparken. Det är drygt 50 procent fler än motsvarande period i fjol.

Enligt en rapport från Tillväxtverket så kommer Blekinge på 5:e plats i landet om vi ser till var i landet det finns flest företag inom besöksnäringen som har en stor försäljning till turister. Av de som svarat på Region Blekinges enkät så omsätter 55 procent upp till en miljon kronor och i spannet en miljon och upp till 10 miljoner kronor återfinns nära 40 procent. Resterande drygt 6 procent har en omsättning på mer än 20 miljoner kronor. Det förklarar kanske att hälften av de som svarat på enkäten är villiga investera mer än 50 000 kronor och att investeringarna kommer att öka fram till 2020.
Besökare från närliggande regioner dominerar
Vid frågan var de flesta svenska besökarna kommer ifrån så är det Blekinge, Småland och Skåne som dominerar. De utländska besökarna kommer främst ifrån Danmark och Tyskland. Allt fler kommer också ifrån Nederländerna och alpländer som Schweiz. Viktiga signaler till oss som kommunicerar Blekinge och vad vår region står för.
Visit Blekinge AB har som länets marknadsbolag en viktig uppgift i att locka fler gäster till Blekinge.  För att bolaget skall få den möjligheten har länets besöksnäringsföretag en lika viktig uppgift – att bli medlemmar i den ideella föreningen Visit Blekinge* som äger marknadsbolaget.

– Av de företag som svarat på enkäten så svarar hälften att de inte är medlemmar i föreningen, säger Leif Wictorén, länsturismchef vid Region Blekinge. Skälen för att inte bli medlem och därmed också missa möjligheten att sälja och informera om sina produkter på visitblekinge.se varierar. Oavsett skäl så är det viktigt att föreningen får fler medlemmar och att de cirka 300 personer som deltagit i framtagandet av Blekinges strategi visar att de tror på dokumentet genom att bli medlemmar i föreningen.
 
* Att bli medlem i VisitBlekinge ideell förening kostar 3000 kronor. 500 kronor är medlemsavgift och 2 500 kronor är en serviceavgift som är momsbelagd och avdragsgill.
Besöksnäringen en bransch med stor potential i Blekinge

Flera rapporter och strategier visar att vi ser stora möjligheter till utveckling och tillväxt i besöksnäringen.

Inte minst i den gemensamma strategi för besöksnäringen som näringen själva tillsammans med offentliga aktörer så föredömligt tagit fram.

Strategin för besöksnäringen med varmärkeslöftet Blekinge - underbara vatten blev klar 2013. När den gedigna grunden var lagd följde ett intensivt arbete med att få till stånd en gemensam förening tillsammans med ett operativt bolag. Visit Blekinge AB är nu igång.

Att få skörda frukt kan ta lite tid. Det är därför så roligt att läsa om den positiva utvecklingen. Nu är det tid att ta nästa steg i satsningen, att ännu fler aktörer och företag ansluter sig till föreningen, bidrar och drar nytta av denna så angelägna satsning för Blekinge och besöksnäringen i Blekinge.
 
Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.