NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 18 APRIL 2016 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Blekinge Business Incubator – en viktig kugge i
Blekinges innovationssystem
Ett innovationssystem är ingenting utan en inkubator där nya företagare och idéer kan få testa sin bärkraft. I Blekinge är det Blekinge Business Incubator, eller BBI i folkmun, som coachar den som vill starta eller utveckla ett tillväxtföretag.
Inkubatorer är sedan ett par decennier tillbaka ett viktigt instrument för att stimulera entreprenörskap, innovation, företagande och regional utveckling. Av de närmare 5 000 idéer som kommer in till landets 50 inkubatorer varje år blir knappt tio procent av dessa nya företagsstarter. Det finns alltså många idéer men få blir verklighet.
 
I lilla Blekinge finns BBI, en av de mest framgångsrika företagsinkubatorerna i landet. Detta enligt en mätning av ett antal indikatorer som gjordes för ett par år sedan. I ett sammanvägt medeltal av indikatorerna placerar sig Blekinge på plats nummer nio. Tittar man bara på indikatorn medeltillväxt/omsättning hos inkubatorföretagen så rankas Blekinge Business Incubator främst i landet.
Coachning
Inom BBI stödjer man entreprenörerna med coachning inom flera områden, bland andra management, försäljning, utveckling och ekonomi.
 
BBI är en bärande del i Blekinges innovationssystem med uppdrag att tidigt supporta entreprenörer som har idéer man vill utveckla.

Listan på de företag som ”sluppit ut” från BBI under de tio år som gått sedan starten är lång. Det handlar om drygt 100 företag och närmare 2000 företagsidéer som utvärderats under de tio åren.
Blekinges innovationssystem (klicka för att förstora).
 
– Idag är det 75 företag som är i inkubatorn eller som har passerat oss, berättar Anders Cronholm, VD för BBI. Sammanlagt arbetar det i dessa bolag idag över 220 personer.

BBI:s styrkor
– Vi kan erbjuda världsledande processer, modeller och coacher för unga tillväxtbolag med fokus på internationella marknader, säger Anders Cronholm. Vi har även mångårig erfarenhet av kapitalanskaffning, både i form av såddfinansiering och riskkapital. Vår roll som inkubator är tydlig både på regional och nationell nivå. Vårt fokus ligger på tillväxtbolag i tidiga skeden med stor skalbarhet och fokus på internationella marknader.
Anders Cronholm menar att Blekinge och samhället i stort står inför många utmaningar. Det handlar bland annat om att få människor i arbete och för att kunna göra det behövs fler arbetstillfällen och därmed fler innovationer och idéer som kan bli företag och skapa sysselsättning.

– Jag tror att flera av de nycklar som kommer att behövas för att lösa utmaningarna finns inom ramen för Sveriges inkubatorer. Med rätt satsningar kan vi hjälpa till att utveckla innovationer till bolag som kan skapa sysselsättning.
Ett starkt innovationsystem får Blekinge att växa

Blekinge har ett förhållandevis ”litet” innovationssystem, det vill säga få aktörer, men ett system med både spets och bredd.

I Blekinges Innovationsstrategi har vi försökt spegla aktörer i innovationssystem som är viktiga för att uppnå de gemensamma målsättningarna i Blekingestrategin inom området arbetsliv. Målsättningen är att Blekinge år 2020 kännetecknas av ett starkt innovationsklimat som involverar näringsliv, utbildningsaktörer och många fler. Idéer ska lyfta och bli livskraftiga företag och organisationer.

För att nå dessa mål ska vi utnyttja den utvecklingskraft som finns inom både näringsliv och offentlig sektor.

Innovationssystemet består av ett antal aktörer och system som bland andra Region Blekinge är med och finansierar. Här finns allt från BBI:s inkubations- och accelerationsprocess till kluster för etablerade företag och kommersiella aktörer som exempelvis banker.

För att vi ska nå målen måste vi vara starka i hela kedjan från att ta vara på idéer som kan bli företag till att se till att etablerade företag kan växa på nya marknader, i Sverige och utomlands, och att de kan rekrytera rätt personal när behovet finns.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.