NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | TISDAG 11 APRIL 2017 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Södra Sveriges Brysselkontor
- viktig länk till EU
Samarbetet med det gemensamma representationskontoret (Småland och Blekinge), även kallat ”Brysselkontoret” har från 2017 utökats med Region Halland.      

Brysselkontoret är en viktig plattform på EU-arenan för bland annat policybevakning och nätverksbyggande. EU-medel är ett viktigt bidrag för utvecklat samarbete med europeiska partners och för att växla upp insatser för genomförande av vår regionala utvecklingsstrategi – Blekingestrategin tillsammans med nationella och EU-strategier.

EU-medel är ett viktigt bidrag för utvecklat samarbete med europeiska partners och för att växla upp insatser för genomförande av vår regionala utvecklingsstrategi – Blekingestrategin tillsammans med nationella och EU-stratetegier.
Brysselkontorets webbplats
Vart är EU på väg? Seminarium om framtiden för det europeiska samarbetet
Hur påverkar Brexit och en ny budget den nya programperioden från 2020? Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar, vilket öppnar upp för nya utmaningar och möjligheter på både lokal och regional nivå.
Det kan till exempel handla om  nya villkor för EU-finansiering, behov av samverkan för att klara kompetensförsörjningen samt ökade krav på hållbarhet med anledning av Agenda 2030. Dessutom måste vi förhålla oss till förändrade politiska strukturer både inom EU och i omvärlden.
Vart är EU på väg och vad innebär det egentligen för aktörer i kommuner och regioner? Vid Europaforum Småland Blekinge Halland 2017 lyfter vi dessa frågor genom intressanta föredrag och spännande diskussioner med politiker, forskare och sakkunniga.

Du kan anmäla dig fram till 4 maj. Begränsat antal platser. Seminariet kostar 750 kronor.
Datum: fredag 12 maj 2017
Plats: Elmia Kongress- & Konserthus, Jönköping
Moderator: Marcus Oscarsson.
Projektdagen 2017 - för dig som arbetar med projekt som utvecklar Blekinge
Välkommen till Projektdag Blekinge 2017 som är fylld av goda exempel och inspiration för dig som är intresserad av eller jobbar med projekt!
Årets program har tema "Hållbarhet - människa och miljö" och innehåller bland annat flera projektpresentationer och en inspirationföreläsning med koppling till hållbar utveckling. Det kommer också bli information om den nya satsningen "Jämställd regional tillväxt" och det regionala arbetet som sker inom Klimatsamverkan Blekinge.

NÄR: Torsdagen den 1 juni, 2017
VAR: Dockside, Skeppsbron, Karlskrona
TID: 9.00 - 15.30

Projektdagen arrangeras av Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge och är ett sätt att visa upp vilka projekt som pågår i Blekinge och hur de utgör en viktig och spännande del i det regionala utvecklingsarbetet.
Läs mer och anmäl dig
EU-samarbete för att flytta fram våra positioner 

Samarbetet på EU-arenan utvecklas och påverkas både av behoven på hemmaplan men också av de förändringar som sker i EU med högaktuella Brexit och Junckers plan. Storbritanniens utträde ur EU kommer att leda till minskad EU-budget och således också minskat EU-stöd men även minskade exportintäkter för regioner med stor exponering mot Storbritannien.

Sedan den nya EU-kommissionen med dess ordförande Juncker i spetsen tillträdde 2014 har fokus på arbete och tillväxt blivit allt tydligare. Regionkontoret i Bryssel fyller en viktig uppgift att assistera hemmaregionerna med att stärka samarbetsstrukturer, underlätta deltagande i EU:s program och även att utveckla standarder och policys som grund för bland annat framtida utlysningar. Samarbete sker också genom regional och nationell samverkan för att påverka inför kommande budget efter 2020. Bland annat för att behålla strukturfonderna (regional- och socialfond) och för att förbättra utvecklingskraften av dessa. Vi behöver också mobilisera för att nyttja andra program och finansieringsformer som förvaltas i Bryssel bättre i synnerhet om budgeten för strukturfonderna minskar.

Utvecklat samarbete och lärande är även en viktig del på hemmaplan. På årets projektdag synliggör vi några av de initiativ till utvecklingsprojekt som genomförs i Blekinge för att bidra till Blekingestrategin som bidrar till att vi flyttar fram våra positioner.

I tider av oro som nu med tanke på förra veckans händelser i Stockholm blir det än viktigare med samarbete för ökad förståelse och samförstånd.

Kraft att vilja – tillsammans är det möjligt!


Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.