Att hjälpa nya att skapa en struktur i sitt arbete - hjärnsmarta strategier för arbetsplanering

20 oktober 2017

Temat för dagen är hur vi med hjälp av en ökad förståelse för inlärning och professionsutveckling i kombination med förslag på konkreta verktyg och hjärnsmarta strategier för arbetsplanering kan förbättra inskolningsperioden för våra nyanställda.

Kursmaterial i form av en personlig arbetsbok ingår.
 
Innehåll
 • Krav/kontroll modellen
 • Professionsutveckling och inlärning
 • Kompetent kompetensutveckling
 • Hjärnkoll – hur kan vi avlasta hjärnan för att minska stress
 • Tidstjuvar och förhalningsbeteenden
 • Påverkanscirklar - inom min, vår och utanför
 • Arbetsplanering
 • Prioritering
 • Visuell översikt
 • Disponera tid
 • Outlook-tips
Kursledare
Helena Post Mårtensson, som till vardags arbetar som Utvecklingschef inom socialtjänsten, har 20 års erfarenhet som socionom inom socialtjänstens fält. Erfaren utbildare och föreläsare

Målgrupp
Denna föreläsning vänder sig till arbetsledare för handläggare inom socialtjänstens olika delar.

Datum och tid
20 oktober kl. 09.00 - 15.30. Avbrott för förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Plats
Bohusläns museum, Lokal: Spisrummet, Museigatan 1, Uddevalla.

Avgift
1 800 kronor per deltagare. I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch. Kursmaterial i form av en personlig arbetsbok ingår. Moms tillkommer.

Anmälan
Anmälan senast den 20 september. Det finns platser kvar! Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Anmäld plats kan överlåtas till kollega. Bekräftelse skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens utgång.
 


KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN