NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | MÅNDAG 13 FEBRUARI 2017 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Dans och konst - satsningar för
att infria målen i kulturplanen
Att utveckla den professionella dansen i Blekinge och att etablera ett konstresurscentrum i länet. Det är två mål i kulturplanen som nu är på god väg att nås.
I Blekinge har vi ett rikt kulturliv. I den regionala kulturplanen har Region Blekinge identifierat två områden med potential att utvecklas ytterligare - konsten och dansen.

En miljon extra till dansen
I Blekinge dansas det som aldrig förr, både av amatörer och professionella. I ett extra tillskott till dansutveckling ger Kulturrådet därför en miljon kronor, utöver det ordinarie kulturanslaget, till Region Blekinge och Region Kronoberg för att utveckla den professionella dansen i de två länen.
Pengarna används främst för att se till att fler professionella dansföreställningar ges i Blekinge, men även för att utveckla samarbeten inom den professionella dansen i Blekinge med exempelvis föreningen Dans i Blekinge.

Dansföreställningarna administreras av Regionteatern Blekinge Kronoberg. Vårens dansprogram som bland annat innehåller ett gästspel från Skånes Dansteater finns att läsa på www.regionteatern.se

Konstresurscentrum i Ronneby
I kulturplanen vill Region Blekinge särskilt utveckla och stödja det professionella konstlivet i Blekinge. I det arbetet tar Blekinge ett stort steg framåt när ett konstresurscentrum senare i år är planerat att öppna i Blekinge. Centrumet kommer att ha sin bas på Kulturcentrum i Ronneby.
Anna Johansson i Pinamackornas föreställning 200 ord för kärlek. Foto: Hanna Reidmar.
- Konstresurscentrum ska bli ett stöd för Blekinges kommuner och driva på utvecklingen av fler konstproduktioner som sker i Blekinge, berättar Torun Ekstrand som projektleder arbetet.

Målet är att på olika sätt stödja yrkesverksamma konstnärer och formgivare, liksom konstarrangörer och konstföreningar. Det kan exempelvis handla om rådgivning, att utveckla samarbeten, arbeta med kompetensutveckling eller anordna workshops och utställningar kring till exempel offentlig konst och konstpedagogik.

- Vi vill fortsätta att utveckla samarbeten regionalt men även skapa nätverk på andra sidan Östersjön och med övriga världen, säger Torun Ekstrand.

Göra Blekinge känt som konstlän
På längre sikt ska arbetet resultera i att Blekinge etableras som ett konstlän och attrahera yngre yrkesverksamma konstnärer till Blekinge.

LÄNKAR
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Konsthallen, Kulturcentrum i Ronneby
Region Blekinges Kulturplan 2015-2017
Konstsatsningen innebär att vi ska
  • initiera och stärka samarbeten och nätverk, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • utgöra en aktiv resurs för regionala konstprojekt
  • utveckla konstpedagogiken i länet
  • skapa möjligheter för externa konstnärer att verka och bo i våra kommuner - Artists in Residences/konstnärliga residens
  • forma utbildningar och erbjuda kompetenshöjande insatser inom konst för kommuner, institutioner, professionella yrkesutövare och föreningar.
 ”Check” på särskilda satsningar i Kulturplanen

Dans
Regionteatern Blekinge Kronoberg arbetar på uppdrag för att invånarna i regionen får ökade möjligheter att uppleva professionell dans, vilket tidigare endast har kunnat avnjutas på de stora scenerna i storstäderna i Sverige.

Tack vare ett tillskott i rambudgeten från Landstinget Blekinge under 2016 har vi nu kunnat permanenta verksamheten och tillfört medel till uppdraget. I budgetbeskedet från Kulturrådet inför 2017 fick vi glädjande nog också ett tillskott från staten på en miljon kronor, ett erkännande om att vi gör något riktigt bra.

Regionteatern Blekinge Kronoberg har ett vidgat uppdrag att vara en modern scenkonstinstitution. När det gäller dans är målet att erbjuda specifika konstnärliga uttryck inom genren koreografi och dans. Publiken erbjuds ett brett utbud av olika genrer med hög konstnärlig kvalitet, kopplat till de frågeställningar som känns angelägna i vår samtid. Ambitionen är att arbeta både med lokala som nationella och internationella utövare.

Kopplat till uppdraget ingår också pedagogik och lärande, där vi utvecklar nya former för möten mellan professionella utövare och unga i form av workshops, masterclasses samt föreställningsbesök.

Bildkonst och form
I samarbete mellan Ronneby kommun och Region Blekinge utvecklar vi ett regionalt resurscentrum för konst och på sikt också ett regionalt centrum för samtida konst. Ronneby har i dagarna skrivit under avsiktsförklaringen.

Kulturcentrum i Ronneby är redan idag Blekinges största konsthall med tillhörande verkstäder för konstnärlig verksamhet. Med gemensamma satsningar har Kulturcentrum bra förutsättningar att fungera som det regionala centrum för konst som beskrivs i Kulturplan 2015 – 2017.

Kulturcentrum erbjuder fantastiska utställningar, aktuella i vår samtid. Gör ett besök i Ronneby redan i dag!

Malena Sandgren
Chef kultur & fritid

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.