Dela med dig till andra:

MARS
1

Studiebesök

Softhouse på Gräsvik i Karlskrona
(Campus Gräsvik 3A)
 

Inom projektet Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag som syftar till att föra samman traditionell industri med informations- och kommunikationstekniska företag för att underlätta digitalisering av produktionsprocessen och öka konkurrenskraften har vi haft uppskattade seminarier och studiebesök. Nu fortsätter vi med branschöverskridande möte/studiebesök på Softhouse i Karlskrona.
 
Onsdag 1 mars kl 13.00 – 15.00
 
Är ditt företag verksamt inom tillverkande och bearbetande industri eller inom informations- och kommunikationsteknik?
 
Välkommen till Softhouse i Karlskrona, där företaget berättar om hur de ser på digitaliseringen av industrin och erfarenheter i sitt arbete. Vi avslutar med fika och mingel.
 
Var och en ansvarar för egen transport, men samåk gärna!
Parkering: Det finns 7 besöksplatser utanför Gräsvik 1, gå in i den receptionen och skriv upp regnr. Det kommer att finnas fler p-tillstånd på plats.
 
Sista anmälningsdag 24 februari.