NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 5 DECEMBER 2014 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Antalet kvinnor som driver företag i Blekinge ökar
Glädjande statistik på slutkonferensen för främja kvinnors företagande
Antalet kvinnor som driver företag i Blekinge ökade med mer än 32 procent mellan 2006 och 2012. Siffrorna presenterades vid slutkonferensen för programmet Främja kvinnors företagande. Region Blekinge och Catharina Rosenquist som drivit programmet, ville med konferensen sprida erfarenheter och redovisa resultat från affärsutvecklingsprojekten.

Region Blekinge har drivit arbetet med Främja kvinnors företagande på uppdrag av Tillväxtverket. Omkring 250 kvinnor har 2011-2014 deltagit i något av de 18 olika affärsutvecklingsprojekt för kvinnor som redan driver eller vill starta företag i Blekinge. Programmet har kostat nära sju miljoner kronor och har finansierats av Tillväxtverk.

Statistiken visar en positiv trend de senaste åren där antalet företag som drivs av kvinnor ökat mellan 2006-2012 med 32 procent och antalet sysselsatta med 36 procent (ta del av statistiken här).

- Kvinnors företagande är en strategisk viktig fråga för Blekinges utveckling och attraktivitet, menar Christina Mattisson, ordförande för Region Blekinge, som invigde konferensen.

Ett av syftena med dagen var att diskutera vikten av att det så kallade företagsfrämjande systemet bemöter alla företagare, både kvinnor och män, på lika villkor. Ett bevis för att det finns mer att göra för att göra förutsättningarna mer likvärdiga är enligt Carin Persson på Tillväxtverket att mäns företag beviljades 1,4 miljarder kr i företagsstöd under 2009-2011 medan kvinnors företag fick 116 miljoner kr under samma period (se Tillväxtverket: Hur kan företagsstöden bli mer jämställda?). Tillväxtverket har också tagit fram ett förslag till nationell strategi för lika villkor i företagsfrämjandet vilken ska lämnas in till regeringen i april 2015.

Programmet Främja kvinnors företagande har också innehållit insatser för att öka förutsättningarna för att företagsrådgivare och finansiärer ska bemöta alla företagare på lika villkor.

Män och kvinnor som är företagare framställs på olika sätt. Det menar Jenny Claesson, marknadschef på jämställdhetsföretaget Add Gender, som pratade om varför jämställdhet är viktigt ur ett Blekingeperspektiv. Hon gjorde det också tydligt att män och kvinnor som är företagare framställs på olika sätt och hur det påverkar vår syn på företagare. Ett av hennes viktigaste budskap var att så länge det är slumpen som avgör vem som ska få tillgång till finansiering och rådgivning gynnar det männen. Mer struktur och styrning gynnar därför i större utsträckning kvinnorna och ökar förutsättningarna till en större bredd av branscher som får stöd.

Ett sätt att göra det är att tänka på Jenny Claessons tips:
1. Jämställdhet är ett kompetensområde - ta reda på fakta, gå inte på fördomar.
2. Hitta dina drivkrafter – på vilket sätt är jämställdhet viktigt för dig?
3. Våga bli bäst! Våga ifrågasätta vanor och tyst kunskap.
 
Fakta om affärsutvecklingsprojekten
Så här tyckte deltagarna

77 procent upplever att projektet har påverkat deras personliga utveckling.

67 procent uppfattar att projektet har påverkat utvecklingen av deras företag.

73 procent av de som ökat sin omsättning menar att projektet kan ha bidragit till ökningen.

20 företag som inte hade anställda före projektstart har nu anställt.
Om utställningen stötta manligt företagande
Bilderna på nyhetsbrevets topp kommer från utställningen Stötta manligt företagande. Den är skapad av Genusfotografen Tomas Gunnarsson tillsammans med jämställdhetsföretaget Add Gender.

Utställningen gjordes som ett svar på Tillväxtverkets program för att främja kvinnors företagande eftersom det visar sig att även män kan behöva stöttning då de exempelvis oftare skadar sig på jobbet och oftare sätter sina företag i konkurs. Fotona visar män som driver företag men är utmanande eftersom vi inte är vana vid att se män gestaltas på det sättet. Passande tema på den internationella mansdagen som sammanföll med konferensen.

Hela utställningen går att se här. Är din organisation intresserad av att låna utställningen? Kontakta Catharina.Rosenquist@regionblekinge.se.
Programmet Främja kvinnors företagande har drivits med stöd från Tillväxtverket: För mer information om programmet, se här.
Passion for business

Det är namnet på ett magasin som i huvudsak riktar sig till entreprenöriella kvinnor. Kan tyckas lite märkligt att vi fortfarande behöver särskilda aktiviteter som stödjer kvinnors företagande och affärsutveckling så här långt in på 2010-talet.

Ofta ser vi kvinnor i mer småskaliga företag och organisationer. Det är också där som tillväxtmöjligheterna är som störst. Således är därför angeläget att vi i det offentliga innovationssystemet, liksom i privata näringen, ser bredden och potentialen av utvecklingsmöjligheterna för kvinnors företagande.

Att synliggöra mångfald och drivkrafter kan göras på många sätt. Näringslivsenheten i Karlshamn bjöd förra veckan på ett spännande frukostmöte med Christina Ståhl, koncernchef för MQ, som föredragshållare. Att få lyssna till Christinas resa inom Ica, Mio och MQ inspirerade många.  Som Christina själv skämtsamt uttryckte det så var det mycket ”släkt och vänner” som tagit sig till ett fullsatt NetPort. Publiken var också lite mer blandad är vanligtvis på frukostträffarna, många yngre och kvinnor. Vilken inspirationsmorgon!

Det jag vill visa på är vikten av att synliggöra förebilder. Att stärka möjligheterna för fler kvinnor att starta upp företag eller tillväxtsatsningar i befintliga företag är en uttalad riktning i Blekingestrategin - för Blekinges Innovationsförmåga och expansivt näringsliv.

Adventshälsningar

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Vad tyckte deltagarna

Vad tyckte deltagarna i projektet Främja kvinnors företagande? Titta på filmen, 11 minuter.
Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.