NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | TORSDAG 19 FEBRUARI 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Årets musikutbud för barn och unga presenterades
Idéer finns hur Blekingemodellen ska utvecklas
Förra veckan presenterade Musik i Blekinge årets musikutbud för barn och unga vid den så kallade utbudsdagen i Karlshamn. Över 300 barn och unga samt samordnare och kulturombud vid Blekinges skolor lyssnade på och valde kommande års musikföreställningar för Blekinges skolor.

Varje år presenteras ett förslag till utbud för kommunerna i Blekinge. Vid musikutbudsdagen förra veckan presenterade Musik i Blekinge ett antal produktioner som ingår i årets musikutbud.
Artisterna fanns på plats och spelade en del av sin repertoar för publiken, ett åttiotal förskolebarn i gula reflexvästar från Karlshamns förskolor, elevrepresentanter från skolorna och kulturombud från samtliga Blekinges kommuner och skolor.

Årets utbudsdag lockade över 300 deltagare. Drygt 40 procent var barn och unga som var med och valde vilka föreställningar de och deras kamrater ska få uppleva.

Varierat utbud
Det är minst sagt ett varierat utbud som erbjuds Blekinges skolor och förskolor. Några rena upplevelser andra med en pedagogisk inriktning.

Eller vad sägs föreställningen med rubriken ”Det är inte bara spott, det är kondens” – en humoristisk föreställning om brassmusik som ska ge publiken, 8-12 åringar, en guidning i hur olika instrument låter och som därmed ska göra det lite lättare att välja blåsinstrument för den som vill börja spela.
Föreställningen Musik från mitt rum handlar om att göra egen musik och är en berättelse om en flicka som hör toner och rytmer som blir till låtar i hennes huvud. Föreställningen riktar sig till 6-9 åringar.
Blekingemodellen
Musikutbudet är en del i Blekingemodellen som garanterar alla barn och ungdomar mellan 3 och 16 år minst två kulturupplevelser per år - en musikupplevelse och en teaterupplevelse.

Musikupplevelsen finansieras av Region Blekinge via varumärket Musik i Blekinge och teaterupplevelsen via Blekinge läns bildningsförbund. Kommunerna betalar 40 kronor per barn och musikupplevelse och omkring 90 kronor per barn och teaterföreställning.
 
Kan utvecklas ytterligare
Blekingemodellen är väl etablerad i Blekinge. Nu förs diskussioner hur den kan utvecklas ytterligare.

– Vi skulle vilja bredda utbudet med andra kulturformer, säger Christina Vermandis, producent för barn och unga vid Musik i Blekinge.

Christina nämner som exempel de områden som prioriteras i kulturplanen, det vill säga dans, bildkonst och form. Men som alltid är det en fråga om resurser och prioriteringar.
Doktor Kling och Syster Violino tar emot vimsiga visor och krassliga instrument i musikkliniken. En föreställning med smittande musik och underfundiga texter, för 4-7 år.
– Den modell som vi idag har i Blekinge, som framförallt bygger på gemensamma inköp, samverkan mellan Blekinges skolor och en finansieringsmodell som främjar innehåll mer än pris, har skapat ett framgångsrikt koncept som kan utvecklas ytterligare för att väcka kreativitet och nyfikenhet bland Blekinges unga.
Läs utbudskatalogen här.
Kultur viktigt för individens utveckling

Konst och kultur kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon. Kultur förskjuter perspektiv, ifrågasätter, omprövar gamla synsätt, skapar empati, sammanhang och mening.

Dessa förmågor är också tätt kopplade till identitetsbildning, demokrati och solidaritet, och har också med individens förverkligande av sina möjligheter och drömmar att göra. Visionen är att Blekinge ska bli ledande i Sverige på kultur för och med barn och unga. Därför är barn och unga en prioriterad målgrupp för den regionala kulturpolitiken i Blekinge.

Barn och unga ska kunna möta och skapa kultur under hela sin uppväxt både i skolan och på fritiden. Att redan från tidig ålder få känna sig sedd och ha tillgång till kultur och kreativitet är en del av grunden till ett öppet och tolerant samhälle.

I Blekinge har alla i grundskolan rätt till två scenkonst-föreställningar per år genom den så kallade Blekinge-modellen. Musik i Blekinge och Blekinge Bildningsförbund samordnar utbudet och har skrivit överenskommelser med kommunerna för att målet med antal föreställningar ska kunna uppfyllas.

I Blekinges regionala kulturplan 2015 – 2017 står det uttalat att barn och unga är den mest prioriterade målgruppen och att vi vill fortsätta att utveckla Blekingemodellen så att våra barn och unga kan få möjlighet att möta ytterligare konstformer som exempelvis dans och konst under sin tid i skolan. Efterhand vill vi också få möjlighet att utveckla modellen så att den omfattar flera åldrar så att våra barn kan få ta del av kulturupplevelser från förskolan till gymnasiet.

Malena Sandgren
Chef kultur och fritid

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.