NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 10 APRIL 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Unga vuxna motiverar skolelever att fortsätta studera
Lyckat Karlshamnsprojekt kan spridas över regionen
Karlshamns kommun har testat att anställa ungdomar i åldern 18-24 år som elevstödjare i kommunens högstadieskolor. Elevstödjarna fungerar som vuxna förebilder och stödjer och motiverar elever som av olika skäl har problem med närvaro eller studiemotivation. Nu söker Blekinges kommuner i samverkan med Region Blekinge och Arbetsförmedlingen gemensamt medel från Europeiska Socialfonden för att utöka initiativet så att fler skolor i hela Blekinge ska få elevstödjare.
 
När unga hamnar utanför samhället blir det dyrt. Forskning visar att samhällets kostnader för en enda årskulls skolavhopp uppgår till 260 miljarder kronor. För Blekinges del skulle det alltså röra sig om storleksordningen 4 miljarder kronor varje år. Genom att förebygga utanförskap finns det med andra ord mycket att vinna – både för individen och samhället.
Nyckeln är personligt engagemang och att bygga tillit. Det vittnar elevstödjare Martin Dagnell om:

- Det kommer aldrig någonsin komma fram en elev som säger ”Hej jag är utfryst och vill bli hjälpt av dig” – det är sådant man själv måste spana efter. Jag försöker personligen aktivt arbeta med att ingen ska vara ensam på rasten.
 
Eftersom pilotprojektet har gett mycket goda resultat söker Blekinges kommuner i samverkan med Arbetsförmedlingen och Region Blekinge nu gemensamt medel från Europeiska Socialfonden för att utöka initiativet så att fler skolor i hela Blekinge ska få elevstödjare. Om projektet beviljas kommer det att omsätta 55 miljoner kronor varar 22 miljoner är stöd från socialfonden.
Martin Dagnell, elevstödjare.
Koppling till Navigatorcentrum
Elevstödjarnas insatser är kopplade till de Navigatorcentrum som byggts upp i alla Blekinges kommuner för att erbjuda unga en lokal väg in till hela Blekinges arbetsmarknad.

Alla Navigatorcentrum i Blekinge kommer att ha så kallade ungdomsspanare anställda – unga vuxna med ett uppdrag som liknar elevstödjarnas, men med en mer varierande arena. Ungdomsspanarna söker upp arbetslösa ungdomar på platser som de befinner sig på, exempelvis konserter, evenemang och caféer, medan elevstödjarna har sin bas på skolan. Utbyggnaden av Navigatorcentrum och andra aktiviteter mot ungdomsarbetslösheten beviljades nyligen närmare 35 miljoner kronor från socialfonden. Läs mer om den satsningen.
Minister bjuds till Blekinge
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, inbjuds till Blekinge
av Region Blekinges ordförande Christina Mattisson och landshövding Berit Andnor Bylund i samverkan med BTH:s rektor Anders Hederstierna. Vid mötet, som förväntas äga rum före sommaren, kommer samtalen att handla om regionens utveckling och Blekinge Tekniska Högskolas betydelse för Blekinge.
Läs mer.
Vad är samverkan?

Samverkan är ett av våra viktigaste verktyg och vi  jobbar ständigt med att utveckla våra kanaler för att nå ut med vad Region Blekinge gör. Både nyhetsbrev och webb har därför utvecklats för att det ska vara enklare att hitta information om oss och vad som är på gång.

Ett sätt som vi arbetar med samverkan är att underlätta för aktörer att vara på samma arenor och samla gemensamma krafter för att tillsammans nå längre i vår strävan mot ett attraktivare hållbart Blekinge.

Ett exempel på bred gränsöverskridande samverkan är det initiativ som togs 2013 – Ungdomskraft Blekinge. Landstinget, kommunerna och länsstyrelse arbetade tillsammans med flera andra aktörer i Blekinge fram en handlingsplan.

Ett konkret resultat av samverkansinitiativet är att alla kommuner nu möter Blekinges unga genom de nu etablerade Navigatorcentrum där unga får tillgång till hela Blekinges arbetsmarknad. Denna konkreta verksamhet kommer under 2015 att utökas tack vare beviljade medel från Europeiska socialfonden och parterna vill nu utöka verksamheten ytterligare med elevstödjare på Blekinges högstadieskolor.

Förebyggande arbete med ungas utanförskap är viktigt. Unga är inte framtiden – unga är nu! 

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Nytt företagskluster i Blekinge
Teknikföretagen i Olofström har bildat ett kluster TechTank. Syftet är att genom samarbete nå nya marknader, attrahera kompetens och driva teknikutveckling i en värld där konkurrensen hårdnar.
Techtank är en fortsättning av den affärs- och kompetensutveckling som pågått genom bland annat näringslivssatsningen Jobb till 1000 i Olofströms kommun. Läs mer.
Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.