NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | TORSDAG 30 OKTOBER 2014 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Samverkan mellan kommuner, näringsliv och regionala organisationer ...
... kan göra så att Blekinge växer
Omvärldens bild av Blekinge har inte förändrats särskilt mycket de senaste fem åren. Det visar Region Blekinges undersökning Attraktionsindex Blekinge 2014. De övergripande attityderna mot Blekinge har dock stärkts i både närregionen och i övriga Sverige. Blekinge förknippas idag med ett rikt kulturliv och en öppen och välkomnande atmosfär.

Besöksnäringen är en av de näringar som har betydelse för att öka Blekinges attraktionskraft. Fler besökare, liksom fler som vill bo och verka här ger högre skatteintäkter för kommuner och landsting. 
– På tre år har skatteintäkterna till kommuner och landsting från besöksnäring ökat med 65 miljoner, från 197 miljoner kronor år 2010 till 262 miljoner kronor år 2013 – ungefär 25 procent, säger Leif Wictorén, länsturismchef i Blekinge.

Genom bildandet av det gemensamma bolaget Visitblekinge AB har besöksnäringen tagit ytterligare ett kliv framåt. Bolaget ska driva boknings- och informationsplattformen visitblekinge.se och marknadsföra Blekinge – ett stort steg när det gäller samverkan över kommungränser och med aktörer inom näringslivet.
En förutsättning för att ta nästa steg att öka Blekinges attraktionskraft är att samverka ännu mer över kommungränserna. Det ska bli lättare för människor att bosätta sig i regionen och att etablera verksamheter här. Man ska kunna bo i en kommun och arbeta i en annan. En förutsättning för det är ett utökat samarbete mellan offentliga organisationer och näringsliv när det gäller etablering av företag och service till inflyttande.

– Vi behöver öka vår attraktionskraft för att vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, investeringar och kompetens, säger Anna-Lena Cederström, regiondirektör i Region Blekinge. Det kan vi göra genom att samverka kring de tre områdena bo och leva, besöka samt verka, etablera och investera.
En större samordning mellan kommuner, region och näringsliv ökar Blekinges attraktionskraft.
Region Blekinge har inlett en dialog med kommuner, landsting och andra berörda hur en sådan samverkan kan utvecklas vidare inom detta område. För att använda hela regionens kraft behövs en väl fungerande organisation och ett utökat samarbete mellan besöksnäring, inflyttarservice och företagsetablering.  En av nycklarna till ett framgångrikt arbete är ett engagerat näringsliv.
Om attraktionsindex 2014*
• Undersökningen gjordes i juni 2014.
• Målgruppen: män och kvinnor, 18 - 64 år, som känner till Blekinge och inte bor i Blekinge.
• Totalt har 808 personer deltagit i undersökningen.
• Attraktionsindex Blekinge 2014 kan laddas ner här.
Nyckeltal besöksnäringen 2013
• År 2013 gav besöksnäringen 173,4 miljoner kronor i skatteintäkter till Blekinges kommuner.
• Under samma period var skatteintäkterna till Landstinget Blekinge 88,4 miljoner kronor.
• Störst omsattning av branscher hade restaurangnäringen - 428 miljoner kronor.
* Källa: TEM 2013 ladda ner här.
Ett plus ett är alltid tre

Tillsammans kan vi göra Blekinge och våra kommuner mer kända och attraktivare. 
 
Att tänka delar och helhet, att kroka arm och bidra till varandras framgång bidrar också till det gemensamma.
 
Det finns flera goda exempel på gemensamma projekt; kraftsamling för besöksnäring, arbetet med att halvera ungdomsarbetslösheten liksom digitaliseringen i Blekinge. Dessa kan symbolisera både utmaningar och styrkeområden som genom samverkan kan växlas upp och bidra till Blekinges utveckling och tillväxt.
 
Inom området energi och hållbarhet pågår en begynnande kraftsamling och vi ser med tillförsikt fram emot beslut om offshore satsning i Hanöbukten.
 
Innovation och entreprenörskap är en förutsättning för nya och växande företag. Därför är det viktigt att kraftsamla för Blekinges Innovationssystem. Att bygga vidare på och utveckla en stark inkubatormiljö liksom entreprenörskap är viktiga komponenter i vårt innovationssystem och en gemensam angelägenhet.
 
Samverkan är enda sättet att skapa det attraktiva Blekinge. Det är bara så vi kan samla styrkorna till en gemensam kraft som ger oss fler besökare, fler som vill flytta hit och fler som vill etablera verksamheter här.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.