NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 14 NOVEMBER 2014 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Digitala guldkorn
 - så tar vi tillvara digitala möjligheter i Blekinge
Arbetet med att förverkliga den regionala digitala agendan för Blekinge pågår för fullt. Det är glädjande att det redan finns konkreta exempel på att vi tar tillvara de digitala möjligheterna i Blekinge. Lägesrapporten på den Regionala digitala e-dagen som hölls onsdagen den 5 november bjöd på flera guldkorn och en stark känsla av att vi kan nå våra offensiva mål om vi arbetar tillsammans.

Målet är att skapa ett attraktivt eSamhälle i Blekinge till 2020. Vår Regionala digitala agenda (ReDA) ger oss möjligheter att samverka inom digital samhällsutveckling, vilket också ger oss ett helhetsgrepp över den digitala utvecklingen i Blekinge.
Gör som Andreas - våga prova digitala metoder 
Andreas Dahl är dramapedagog på Regionteatern Blekinge Kronoberg. I samband med föreställningar är Andreas ute i skolor och jobbar vidare med dem nära eleverna. Just nu håller Regionteatern på att utveckla en digital arbetsyta för den unga målgruppen. Syftet är att få barn och ungdomar att ta med upplevelsen hem som ett komplement till föreställningen. Det kommer att vara en interaktiv sida som ungdomar gör för ungdomar med exempelvis reportage med skådespelarna. Det kommer också gå att lyssna på musiken från föreställningarna och förbereda teaterbesöket genom övningar och filmer exempelvis se hur en gympasal förvandlas till en scen eller hur man bygger en mask. 
 
Det gäller att inte hindras av att inte kunna tekniken menar Andreas Dahl.

– Jag kan dramapedagogik och teater så bollar jag med de som kan det digitala. Jag insåg att det är en brygga - jag får jobba med att träffa människor på andra sätt, förklarar han. 
Lilla kommissionen
En nyhet i arbetet med att dra nytta av de digitala möjligheterna i Blekinge är att bilda Lilla Kommissionen Blekinge som fungerar som ett rådgivande organ till CeSam Blekinge. Lilla kommissionen träffas två gånger om året och består av barn och ungdomar från skolor runt om i Blekinge. Syftet är att Lilla kommissionen ska ge sin bild av vad som är viktigt i ett eSamhälle. 
Film om Lilla kommissionen
Visste du att ...
... du på 1177.se kan skapa ett hälsokonto för att få bättre tillgänglighet till vården i Blekinge. Bland annat kan du komma i kontakt med din vårdcentral eller mottagning för att till exempel boka av eller boka om tid, förnya recept och hjälpmedel eller se dina läkemedel.
E-tjänster 1177 Vårdguiden
Att dra nytta av
digitala möjligheter


– en framgångsfaktor för Attraktiva Blekinge

Att ha tillgång till digitala tjänster och infrastruktur är lika viktigt som motsvarande fysiska tjänster och möjligheter att förflytta oss fysiskt. Den rykande färska rapporten 
Svenskarna och Internet 2014 
från stiftelsen .SE pekar på att det fortfarande är en miljon människor i Sverige som står utanför den digitala världen även om siffran succesivt minskar. En viktig utmaning är att arbeta för att fler ska förstå nyttan med de digitala möjligheterna och vilja vara med.

I Blekingestrategin finns målet att Blekinge 2020 utmärker sig som ett attraktivt e-samhälle där en stor del av befolkningen använder digitala tjänster. När vi når målet genom att förverkliga Blekinges Regionala Digitala Agenda bidrar vi starkt till alla mål i Blekingestrategin.

Vi har redan fått stor nationell uppmärksamhet genom vårt samarbete med digitala agendan och den kreativa kraft som finns i de olika insatsområden som agendan består av. En annan viktig aspekt är att arbetet kännetecknas av triple helix (samverkan offentlig verksamhet, näringsliv, akademi).

E-dagen den 5 november gav prov på några exempel där samarbetet utvecklas och där vi flyttar fram våra positioner. Det är bara genom att samarbeta över gränser som vi kan lyckas med det offensiva målet att indirekt bli bäst i världen på att dra nytta av de digitala möjligheterna.

Det finns redan idag utvecklade tjänster som väntar på att börja användas - se dig om i det utbud som redan finns och våga prova.

Tillsammans kan vi kroka arm och utveckla Blekinge gemensamt. Följ arbetet på hemsidan och engagera dig i någon av arbetsgrupperna.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.