Nyhetsbrev från Region Blekinge 19 december, 2014
Läs i webbläsareSkicka till en vänAvsluta prenumeration

Ett år och en mandatperiod är snart till ända

Det gångna året - och mandatperioden - har inneburit stora utmaningar och förändringar. Konjunkturer svänger allt snabbare och Blekinges näringsliv och arbetsmarknad påverkas.

Region Blekinges verksamhet har också utvecklats och omfattar strategiska fokusområden med koppling till regionalt utvecklingsansvar liksom operativa verksamheter som exempelvis Blekingetrafiken, Musik i Blekinge och Slöjd i Blekinge. Samtidigt har samverkan mellan medlemmar och andra aktörer i Blekinge stärkts och vi har genomfört flera stora samverkansprojekt.

Vi har gemensamt med våra medlemmar och andra aktörer i Blekinge format en strategi för Blekinges utveckling - Blekingestrategin. När vi tittar tillbaka på de fyra år som gått har det, genom våra gemensamma insatser, hänt en hel del.

Nedan ser du en kortfattad redovisning över en del av det som gjorts. Vårt arbete med att utveckla Blekinge och stärka Blekinges innovations- och attraktionskraft kommer att fortsätta. Samverkan mellan alla aktörer i Blekinge, offentliga som privata, har aldrig varit viktigare. Samtidigt som den nya mandatperioden inleds öppnar flera av EU:s fonder. I dem finns medel som vi kan använda för de insatser vi måste göra för att göra Blekinge attraktivare så att fler vill bo, verka och besöka oss.
 
Julhälsningar

Tillgänglighet

Mycket har hänt på infrastrukturområdet i Blekinge, även om vi inte är nöjda. Vi har kraftigt förbättrat tillgängligheten i regionen. Investeringarna för en förbättrad framkomlighet på E22, förbättring av järnvägen, byggande av mötesspår och utveckling av våra hamnar har under perioden varit runt 2,5 miljarder kronor.

Livskvalitet

Folkhälsoarbetet har tagit fart genom att Landstinget Blekinge arbetat fram en gemensam folkhälsopolicy som kommer att antas av alla kommuner.

Arbetsliv

Under fordonskrisen 2009 initierade vi projektet FKG09 tillsammans med företag verksamma inom fordonsindustrin. Målet var att öka kompetensen bland medarbetarna i företagen för att stärka företagens konkurrenskraft när krisen var över.

Bilden av Blekinge

Besöksnäringen ska vara drivande i att förmedla bilden av Blekinge till omvärlden. Under 2013 och 2014, på initiativ av Region Blekinge och Länsstyrelsen, drevs ett arbete att ta fram och förankra en strategi för besöksnäringen i Blekinge.

Region Blekinge | Valhallavägen 1 |
371 41 Karlskrona | www.regionblekinge.se