NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 27 FEBRUARI 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Digital hälsa
– ett framtida utvecklingsområde i Blekinge?
En åldrande befolkning som kommer att behöva mer vård och hög kompetens inom mobil teknologi. Det är kombinationen bakom en satsning för att skapa tillväxt i Blekinge inom digital hälsa - ett område som just nu rankas som ett av de hetaste tillväxtområdena i världen.
 
Region Blekinge har beslutat att satsa regionala tillväxtmedel i projektet SICAHT. SICAHT är en förkortning för Swedish Innovation Center for Applied Health Technology och är en gemensam satsning som Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och Region Blekinge står bakom. Syftet är att utveckla styrkeområdet i nära samverkan mellan högskola, offentlig verksamhet och näringsliv. Förhoppningarna är att detta ska leda till nya tjänster inom hälsoområdet som i sin tur ger förutsättningar för nya satsningar och fler arbetstillfällen.
 
– Sjukvårdssystemet i Sverige och många andra länder står under ekonomisk press, säger Stefan Malmström, en av projektledarna för SICAHT. Behoven ökar och pengarna minskar. Det är en ekvation som inte går ihop. Digitala tjänster och produkter kan vara en del av lösningen.
En möjlig väg kan vara bättre informationsdelning mellan vårdenheterna, behandling i hemmet samt preventiv vård som håller medborgarna friska och borta från sjukvården så länge som möjligt. Allt med hjälp av digitala tjänster.
 
PROJEKTMETODIK
SICAHT drogs igång för två år sedan i mindre skala men har hela tiden haft en långsiktig ambition. Förra året började SICAHT arbeta praktiskt för att testa sin projektmetodik för innovationsutveckling.
– Vi menar att man måste jobba strukturerat med innovationsutveckling, säger Mats Löfdahl, projektledare för SICAHT. Vår metodik utgår från att identifiera behov och problem inom hälso- och sjukvården som kan ha digitala lösningar med kommersiell potential.

IDENTIFIERA BEHOV
Under förra året identifierade projektet ett femtiotal behov som presenterades för medlemsföretagen. Målet är att de ska trigga företagen att sätta igång med att utveckla lösningar, produkter eller tjänster som möter behoven. SICAHT kan hjälpa genom att stötta och söka finansiering och kunder.
Närmare 150 personer har deltagit i arbetet med att identifiera behov. Det handlade bland annat om medarbetare på intensivvårdsavdelningen och medicinkliniken på Blekingesjukhuset, Hjälpmedelscenter i Blekinge samt personer med neurologiska diagnoser som är medlemmar i Neuroförbundet i Blekinge.

– Nu ska vi gå vidare och fortsätta utveckla vår projektmetodik, genomföra flera behovsanalyser i samarbete med patientorganisationer och inom Landstingets olika verksamheter samt engagera fler företag i arbetet. Förutsättningar finns för att vi ska kunna få igång en spännande utveckling inom det här området under de närmsta tio åren, avslutar Stefan Malmström.
Till SICAHT:s webbplats
KORT OM SICAHT
SICAHT är ett tillväxtprojekt som initierats av Landstinget i Blekinge, Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och näringslivet. Ambitionen är att skapa en innovationsplattform inom området Digital Health. Ett trettiotal företag är involerade i SICAHT:s verksamhet.
Blekinges innovationsklimat

– digital hälsa en utmaning!

SICAHT arbetar med behovsdriven innovationsutveckling för att möta framtidens behov inom vård- och omsorgssektor. Hälso- och sjukvården står inför många utmaningar där digitala hjälpmedel och utvecklade processer kan effektivisera vården men även göra den bättre för patienterna.
 
SICAHT utvecklar egna metoder för behovsdriven innovationsutveckling. Det arbete som görs inom SICAHT är spännande, inte bara för att det är en korsbefruktning mellan vård och IT utan också för att det inom projektet arbetas fram en process för hur man kan involvera medarbetare och kunder i en behovsstyrd innovationsprocess.
 
Vad är då innovation och innovationssystem? Innovation är grundläggande för hållbar tillväxt och välfärd och för ett lands eller en regions näringsliv och ekonomi. Innovation skapas av människor. För att skapa innovation måste en eller flera människor våga, vilja, kunna få tänka nytt. Innovation handlar många gånger om en lösning på ett behov eller ett problem.

Blekinges innovationssystem består av aktörer som stödjer idéer och affärsutveckling som exempelvis företagsfrämjande- och klusterorganisationer. SICAHT kan mycket väl bli en del av innovationssystemet om projektet lyckas.

Att vara innovativ handlar om att våga tänka nytt oavsett om vi är verksamma inom privat eller offentlig verksamhet. Det handlar om att möjliggöra ett gott innovationsklimat där människors kreativitet får blomma och det handlar om både  tillit och mod.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.