NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 13 MARS 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
En cykelled för turister längs hela Blekingekusten
Det kan bli verklighet om 5-10 år. Region Blekinge har genomfört en förstudie som föreslår var en kustnära cykelled kan byggas.

Förstudien, Kustnära cykelled genom Blekinge, har undersökt hur en cykelled kan dras och vad som krävs för att leden ska bli godkänd som nationell cykelled av Trafikverket och därmed också bli vägvisningsskyltad enligt nationell standard.
 
Studien har letts av Region Blekinges förre länsturismchef Tommy Gustavsson som även är projektledare för Sydostleden, cykelleden som ska gå mellan Simrishamn och Växjö via Karlshamn.
 
Förstudien visar att det är möjligt att skapa en drygt 20 mil lång kustnära sträckning mellan Bröms i öster och Valje i väster.
Kartor och tabeller för 90 olika delsträckor ger en bild av vad som behöver åtgärdas för att trafiksäkerhet och bekvämlighet ska bli tillräckligt hög.

Totalt behöver mellan 75 och 100 miljoner kronor investeras i infrastruktur, vilket är i nivå med de pågående cykelledsprojekten i södra Sverige.
– Leden kan betyda mycket för besöksnäringen i Blekinge, säger Peter Hermansson tillgänglighetsstrateg vid Region Blekinge. Den föreslagna leden går genom tätbebyggda områden vilket innebär att mycket av den infrastruktur som behövs för cyklisterna när det gäller ställen att äta och bo på redan finns.
I förstudien slås fast att leden kan bidra till målet att skapa fler exportintäkter och öka omsättning och sysselsättning i Blekinge. Att cykla kustnära med närhet till Blekinge Arkipelag kan ge cykelleden en unik attraktionskraft som på ett gränsöverskridande sätt binder ihop stad och landsbygd, men också olika aktiviteter för att tillgodose olika intressen.
 
– Förstudien ska nu presenteras för de tre kommunerna Karlshamn, Ronneby och Karlskrona, säger Peter Hermansson. Om kommunerna vill är vi beredda att söka finansiering för en förprojektering där vi tittar mer detaljerat på marknadsmässiga och tekniska detaljer.
Cykelleden beräknas, när den är etablerad, årligen öka besöksnäringens omsättning i Blekinge med 50 miljoner kronor. Att iordningställa leden beräknas ta minst fem år efter att beslut är tagna och finansiering ordnad.
Läs förstudien Kustnära turismcykelled genom Blekinge
Kommunikationer för livskvalitet

i attraktiva Blekinge

Kommunikationer kan vara så mycket mer än bil, buss och tåg. Det kan också vara den bärande delen genom en upplevelse, inte minst genom nya landskap och kanske genom olika årstider.

Att upptäcka Blekinge till fots, cykel eller kanske hästryggen är en potential vi borde fundera mer över och hur vi gemensamt kan utveckla. Blekingeleden är ett ganska känt begrepp och relativt många har säkert vandrat delar av sträckan. En cykelled genom Blekinge kan säkerligen också få fler att upptäcka Blekinge.

Att trampa sig genom Blekinge kan ju vara en fantastisk upptäcktsresa och kan samtidigt bidra till folkhälsan och livskvalitet. Förstudien om en kustnära cykelled i Blekinge, visar på vår regions otroliga potential. 

Förhoppningsvis kan förstudien också inspirera till att utveckla nya kombinationer av kommunikationer och sätt att ta oss runt i vackra Blekinge, exempelvis cykel i kombination med skärgårdstrafik, vandring och tåg, cykel och buss osv, men även så kallade ”kompisleder”, leder där flera olika färdsätt samsas och som börjar bli ett vedertaget begrepp.

Nu när vårsolen börjar lysa så inspireras vi till att vara ute igen och varför inte upptäcka mer av Blekinges vackra natur och skärgård? Ett tips är Länsstyrelsen Blekinges fantastiska guide till våra naturreservat – Blekinge utflyktsguide. Du hittar den här.

God tur!

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.