NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 21 NOVEMBER 2014 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Strukturbild Blekinge
 - nytt projekt för att öka kopplingen mellan kommunal fysisk planering och regionala utvecklingsfrågor 
För att Blekinge ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt krävs att aktörerna i regionen aktivt arbetar med en gemensam strategisk planering. Fysisk planering är ett kommunalt ansvar, men en hållbar utveckling för hela Blekinge kräver ett regionalt perspektiv, ökat samarbete och samverkan i tidiga skeden mellan samhällsplaneringens olika aktörer lokalt och regionalt. Tillsammans kan vi ta vara på de goda förutsättningar som Blekinge erbjuder och skapa ett långsiktigt hållbart Blekinge.
Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge län kommer tillsammans med Blekinges fem kommuner fram till hösten 2015 att arbeta med det nystartade projektet Strukturbild Blekinge.

Projektet syftar till att öka samverkan och bättre koppla samman den kommunala fysiska planeringen och de regionala utvecklingsfrågorna. Projektet finansieras av medel från Tillväxtverket och Boverket samt Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge län. Startmöte för projektet kommer att äga rum redan i början av december.

Inom projektet kommer kartbilder att plockas fram som visar på viktiga funktionella samband i länet utifrån de prioriterade insatsområdena i den regionala utvecklingsstrategin, Blekingestrategin, som antogs förra året.
Den regionala planeringen länkar samman kommunala översiktsplaner med planer på nationell nivå och EU-nivå. (Klicka för större bild).
Kartbilderna kommer utgöra ett viktigt beslut- och planeringsunderlag att använda både lokalt och regionalt i kommande planering, t.ex. planeringen av transporter, kollektivtrafik och boendemiljöer. Inom projektet kommer även förslag tas fram till en stadigvarande arena/mötesplats för att fortsätta diskutera kopplingen mellan kommunal fysisk planering och de regionala utvecklingsfrågorna även efter projektets slut.

- För att lyckas med en strategisk planering är tidig samverkan en viktig framgångsfaktor, menar projektledaren Jenny Rydquist.

I Skåne har man sedan 2005 framgångsrikt arbetat med regionala strukturbilder. För mer information se Region Skånes webbplats.

Blekinges nya regionala utvecklingsstrategi ”Attraktiva Blekinge” för 2014-2020, kallad Blekingestrategin, anger den gemensamma färdriktningen med en hållbar utveckling mot Attraktiva Blekinge, grundat i de styrkor och utmaningar som finns just här i Blekinge. Blekingestrategin har fyra prioriterade insatsområden; bilden av Attraktiva Blekinge, Livskvalitet, Arbetsliv och Tillgänglighet samt horisontella perspektiv; hållbarhet, jämställhet, mångfald, internationalisering och samverkan. 
Samverkan i stället för gemensam sydsvensk region
Tema på forskarseminarium
I stället för en gemensam sydsvensk region vill medlemmarna satsa på mer samverkan inom främst områdena kollektivtrafik, infrastruktur och hälso- och sjukvård. Det framkom under ett forskarseminarium som anordnades av föreningen Sydsvensk Regionbildning.

Vid seminariet talade skribenterna i den antologi om regionbildning som föreningen tagit fram till seminariet. Bland talarna fanns historikern Gunnar Wetterberg som provocerade och menar att samverkan inte kommer att räcka. Wetterberg menar att det finns frågor som inte alla vill samverka kring och då inte får någon lösning, till skillnad från om regionerna gick samman i en gemensam organisation.

Andra talare var bland andra Bo Bylund, om infrastruktur, Tomas Svensson, om kollektivtrafik, Jörgen Johansson och Bo Persson, om kommunernas inflytande i en större region, Filippa Arvas Olsson, om regionalt påverkansarbete i EU, Malin Stegmann McCallion, om multi-level gouvernance, Lisa Jedlid, om tillväxt och Lars Lindkvist, om kulturens roll för ett sydsvenskt regionbygge. Alla talares artiklar finns att läsa i antologin, se länken nedan. Se också föreningens webbplats, www.region.se. Under fredagen kommer Sydsvensk regionbildning ha ett styrelsemöte och besluta om samverkansarbetet ska fortsätta och i så fall hur.
Ladda ner antologin här!
Gränslösa Blekinge

– en framgångsfaktor för Attraktiva Blekinge

Blekinges utveckling är kommunernas utveckling i kvadrat. Med det menar jag att summan av helheten kan vara så mycket mer än summan av varje kommuns utveckling. Det finns både goda och mindre goda exempel på detta.

Kollektivtrafiken som möjliggörare för rörlighet över gränser liksom utvidgning för studier och arbete är ett gott bevis på detta och är av betydelse inte minst för Blekinge. Det finns dock mycket kvar att göra främst över geografiskt större områden – där pågatågstrafiken som sätter igång i december är ett välkommet nytillskott.
 
Jag tänker också på hur vi planerar för större etableringar. Det gäller allt från satsningar som är på gång i vår egen region, exempelvis offshore-satsningar i Hanöbukten, liksom på forskningsanläggningarna i grannregioner. Det finns ett behov av gränsöverskridande planering liksom även för satsningar på kultur och besöksnäringen.
 
Veckans seminarie och möten mellan sydsvenska politiker och tjänstemän på temat ”Behöver vi en sydsvensk region?” speglar dessa utmaningar och behov. Läs mer i antologin.
 
Samverkan behövs, således både över geografiska gränser liksom över myndighetsgränser på lokal, regional och nationell nivå (trans governance).

Den regionala nivån binder genom den regionala utvecklingsstrategin samman den lokala nivån med nationell nivå och EU-nivå (se pyramidbild i artikeln till vänster). Det stärker kopplingen mellan kommunernas översiktsplaner och den regionala nivån. Något som blir allt viktigare med växande arbetsmarknads-regioner och för stärka vår position i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Anna-Lena Cederström
Regiondirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.