NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 13 FEBRUARI 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Fler är nöjda med kollektivtrafiken i Blekinge
Men punktlighet och information bör bli bättre
Blekingar är lite nöjdare med kollektivtrafiken än invånarna i grannlänen, och kollektivtrafikens marknadsandel står sig väl i jämförelse med övriga län utanför storstadsområdena. Det visar Kollektivtrafikbarometern för 2014 sammanställd av Svensk Kollektivtrafik.
 
Kollektivtrafikbranschen har sedan femton år tillbaka undersökt vad svenska folket tycker om kollektivtrafiken i sin region. Ett slumpmässigt urval av medborgarna rings upp varje dag året runt och får besvara ett antal frågor om kollektivtrafik. Undersökningen ger en bild av resvanor och attityder, både bland de som använder kollektivtrafiken och de som inte gör det.
 
I Blekinge är kollektivtrafikens marknadsandel 13 procent. Mätt i antal resor är det i nivå med jämförbara län och något högre än i grannlänen Kalmar och Kronoberg.
I Blekinge var 69 procent av kunderna (reser med kollektivtrafik varje månad) nöjda med kollektivtrafiken år 2014 mot 62 procent i riket. Det är en ökning från förra året då 66 procent sa sig vara nöjda. Bland alla tillfrågade, allmänheten (både de som reser och de som inte reser med kollektivtivtrafik), ligger nöjdheten på ungefär samma nivå som i riket, 52 procent i Blekinge och 51 procent i riket. Även detta är en höjning från året innan, då 50 procent av Blekingeborna sa sig vara nöjda med kollektivtrafiken. Det är också mycket glädjande att 62 procent av blekingarna åker kollektivt.
Samanfattande nöjdhet per län - 2010-2014. Del av tabell. Hela tabellen finns på sid 52 i rapporten, se länk nedan.
När kunderna får betygsätta sin senaste resa anger 83 procent att det var nöjda med resan. Nöjdhet betyder i samtliga fall betyget 4 eller 5 på en femgradig skala. Det innebär att övriga inte behöver vara missnöjda. Men när det gäller alla tillfrågade i Blekinge säger sig 14 procent vara missnöjda med kollektivtrafiken (betyg 1 eller 2).

Genomgående får personalen höga betyg av kunderna, som också tycker att det är tryggt och bekvämt att åka kollektivt. Tre av fyra tycker att det är enkelt att använda sig av kollektivtrafiken och lika många säger sig kunna rekommendera andra att resa kollektivt. Kunderna vill framför allt ha bättre punktlighet och bättre information vid förseningar. En av fem har synpunkter på bussarnas linjesträckningar.

Rapporten innehåller även slutsatser vad som bör göras för att vi i Sverige ska nå målet med fördubblat resande med kollektivtrafiken:
  • att kollektivtrafikens attraktionskraft gentemot bilen ökar,
  • att trafikutbudet upplevs relevant och lätt att förstå samt enkelt att använda
  • att få fler förvärvsarbetande i ålder 26 - 64 år som reser längre sträckor att oftare ställa bilen till förmån för kollektivtrafik och för kortare resor välja att cykla eller gå när det är möjligt
  • att kollektivtrafikens image/status höjs bland dem som idag inte reser speciellt ofta med kollektivtrafik.
Läs hela rapporten här.
Ny användarvänlig webbplats
Ska förenkla resandet
Blekingetrafikens ambition är att vara tillgänglig via digitala, mobila kanaler dygnet runt. För att bibehålla nöjda resenärer och locka nya kunder till kollektivtrafiken är en enkel och tillgänglig webbplats en grundläggande förutsättning.
Resenärer är ofta på språng med mobilen eller surfplattan som främsta informationskälla. Nya Blekingetrafiken.se utgår från kunder som besöker sidan via mobilen. Sidorna är responsiva och anpassar sig helt efter skärmens storlek oavsett om kunden surfar via dator, surfplatta eller mobil. 

Några nyheter
Utvecklad webbshop
Tekniska anpassningar har gjorts som förbättrar och förenklar kundens digitala upplevelse och  effektiviserar intern administration. 

Lansering av Mina sidor
Mina sidor är en självbetjäningsfunktion där kunderna kan registrera sina Resekort, ladda med ny reskassa och period, se saldo samt spärra kort vid eventuell förlust.

Förlustgaranti via Mina sidor
Förlustgarantin är något som länge efterfrågats av kunderna och innebär att kunden kan spärra sitt förlorade kort och få ett nytt med samma laddning inom tre dagar. För att spärra Resekortet måste det vara registrerat på Mina sidor.
www.blekingetrafiken.se
Viktigt lyssna
på kunderna


Kunden i fokus. Vem kan vara emot det? Ja, min erfarenhet är att det är betydligt vanligare att ha något annat i fokus än just kunderna. Men som sagt, alla säger sig ha kundens önskemål i fokus. Vad är då viktigt för kunderna?

I kollektivtrafikbranschen har vi fördelen av att under lång tid genomfört undersökningar över hela landet varje dag året runt. Resultat presenteras varje månad. Där kan vi som jobbar med kollektivtrafik över tid jämföra vår egen utveckling och hur vi står oss jämfört med andra. Ett ovärderligt verktyg i arbetet att bli bättre.

För mig är det självklart att använda detta verktyg i förbättringsarbetet. Men resultaten kan användas på olika sätt.
 
Ett sätt är att luta sig nöjt tillbaka, då man konstaterar att kunderna är nöjda. Allt är så bra det bara kan bli. Alternativt att man blundar för undersökningen om resultaten är de motsatta; ”kollektivtrafik är en kompromiss, alla kan inte bli nöjda” eller i värsta fall sluta att delta i undersökningen ”för den är missvisande”.
 
För den som är genuint intresserad av att försöka tillgodose kundernas behov är det trots allt mer intressant att fokusera på förbättrings-områden. Det finns områden som kundernaw anser vara viktiga där betygen inte ligger i topp. Prioriterar man sådana områden vet jag att man prioriterar sådant kunden tycker är viktigt. Belöningen är bättre betyg. Jag vet av egen erfarenhet att det fungerar så. Det är mycket stimulerande att veta att åtgärder slår igenom i form av ökad kundnöjdhet.
 
För att få ett statistiskt säkert material och för att kunna bryta ner resultaten kommer vi nu i Blekinge att dubbla antalet intervjuer. Det är ju inte bara kunder som intervjuas, utan även de som inte använder kollektivtrafiken. Denna grupp är också intressant, eftersom den utgör en potentiell kundgrupp. Och alla har faktiskt nytta av att kollektivtrafiken fungerar och används.

Sören Bergerland
Trafikdirektör

Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.