NYHETSBREV FRÅN REGION BLEKINGE | FREDAG 6 MARS 2015 | LÄS PÅ WEBBEN | SKICKA TILL EN VÄN
Region Blekinge lanserar ny webbplats
Snyggare, snabbare, bättre
Välkommen till vår nya webbplats. Vi har gett den ett modernare utseende, gjort den mer tillgänglig och gjort det lättare att hitta bland protokoll och kallelser.

Webbplatsen har blivit mer tillgänglig. Vi har installerat funktionen Talande webb vilket innebär att du kan få texten uppläst om du har svårt att läsa själv. Aktivera tjänsten genom att klicka på högtalaren överst på sidan.

Den nya webbplatsen är också anpassad för mobila enheter. Det innebär att den ställer om sig till ett optimalt utseende om du surfar med exempelvis en mobiltelefon eller en läsplatta.
Blekinges utveckling
Region Blekinges webbplats riktar sig främst till Region Blekinges medlemmar - tjänstemän och politiker i Blekinges kommuner och i Landstinget Blekinge. Den riktar sig även till andra aktörer som arbetar med Blekinges utveckling.

Webbplatsen är till för dig som är intresserad av vad som händer på det regionala utvecklingsområdet i Blekinge. På webbplatsen publicerar vi bland annat information om vår verksamhet, om händelser som har betydelse för Blekinges utveckling, beslut från regionstyrelse och nämnder och remissutgåvor och utredningar.

Här hittar du även strategier och under fliken Projektfinansiering finns information om en mängd utvecklingsprogram och finansieringsformer i Sverige och utomlands.

Förbättrade sökfunktioner
På den nya webbplatsen har vi utvecklat en förbättrad sökfunktion för våra kallelser och protokoll.

I stort sett alla protokoll från våra styrelser och nämnder från 2012 och framåt finns tillgängliga och sökningar kan göras efter innehåll i ärendelistan. Genom sökfunktionen är det möjligt att följa ett ärende, exempelvis ett projekt, genom ärendeprocessen.
Kontakt med medarbetare och politiker
Det är våra medarbetare som gör jobbet och har kunskapen. Därför ska du ha lätt att nå dem om det är något du undrar över. På webbplatsen under fliken Kontakter finns uppgifter till och bilder på Region Blekinges medarbetare.

Här kan du också söka efter förtroendevalda inom Region Blekinge och få kontaktuppgifter till alla ledamöter, information om deras uppdrag, partitillhörighet och bilder på de flesta.

Ledamöterna finns också listade under respektive nämnd under fliken Politik och styrning.

Har du frågor, kommentarer eller tips är du välkommen att kontakta oss på kommunikationsfunktionen.

Malin Faraasen   Johan Holmgren
Bredbandsstrategi
på remiss
Blekinges Regionala Digitala Agenda sätter målen för hur Blekinge ska nå målet i Blekingestrategin: 2020 utmärker sig Blekinge som ett attraktivt eSamhälle där en stor del av befolkningen använder digitala tjänster.
Nu har Länsstyrelsen Blekinge som ansvarar för den digitala infrastrukturen tagit fram ett förslag till bredbandsstrategi som nu är ute på remiss. Läs mer.
Konferens om skapande skola
Hur kan eleverna utvecklas, växa och nå ökad måluppfyllelse genom starkare samverkan mellan skola och kulturliv? Vad säger eleverna? Detta är några av frågorna som vi belyser under konferensen skapande skola där såväl forskning som praktik kommer att vara i fokus.
13 april. Läs mer.
Utveckling med EU:s struktur- och investeringsfonder
Boka 8 maj. Då hålls en konferens i Hässleholm om hur EU:s struktur- och investeringsfonder kan användas för att utveckla regioner. Konferensen är ett samarrangemang mellan Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Region Skåne och kommunförbundet i Skåne och Malmö stad. Mer  information kommer.
Om du inte vill prenumerera på nyhetsbrev från Region Bleking kan du avregistrera dig här.
Är du inte prenumerant men vill ha våra nyhetsbrev? Anmäl dig här.